Mil Mi-8MTJa       

Typ:  speciální modifikace transportního-výsadkového vrtulníku typu Mi-8MT (Hip H) určená pro vedení radiotechnického průzkumu (COMINT) a radioelektronického boje (REB)

Určení:  odposlouchávání a rušení radiových, radioreléových, radiotelefonních a satelitních komunikačních systémů pozemních vojsk

Odlišnosti od modelu Mi-8MT (Hip H):

- instalace demontovatelných bloků stanice typu R-949BV Jachta COMINT/REB komplexu typu Altaec (po jejich demontáži tento model může zastávat roli transportního stroje), pracoviště operátora a jedné přídavné palivové nádrže uvnitř nákladové kabiny. Pracoviště operátora komplexu typu Altaec se nachází uvnitř nevelké uzamykatelné místnosti připomínající kabinku WC, která je umístěna vedle instalace PTB.

- instalace jednoho páru vertikálních tyčových antén na bocích střední části trupu, na úrovni výfukových trubic pohonných jednotek. Zmíněné tyčové antény jsou k bokům trupu uchyceny za pomoci vzpěr trubkové konstrukce.

- instalace jednoho páru dipólových antén připomínajících antény k přijímání TV signálu na bocích zadní části trupu, přímo mezi posledním párem postranních kulatých okének nákladové kabiny a nákladovými vraty

Historie:  Dvoumotorový středně těžký transportní-výsadkový vrtulník typu Mi-8MT (Hip H) se stal základem celé řady vrtulníkových speciálů. Jedním z nich byl speciál typu Mi-8MTJa, který sloužil k odposlouchávání a rušení komunikačních systémů pozemních vojsk na úrovni prapor a rota. Součástí palubního vybavení tohoto speciálu se stala stanice typu R-949BV Jachta COMINT/REB komplexu typu Altaec z dílny Voroněžského institutu NIIRE. Zmíněná stanice přitom dokázala odposlouchávat a rušit rádiovou (KV a VKV), radioreléovou, radiotelefonní i satelitní komunikaci. Protože se již od počátku počítalo s tím, že bude speciál typu Mi-8MTJa operovat v těsné blízkosti bojové linie, na rozdíl od ostatních REB speciálů na bázi vrtulníku typu Mi-8MT (Hip H) obdržel instalaci úchytů pro vnější pancéřování boků pilotní kabiny a příďového a záďového střeliště s pohyblivým 7,62 mm kulometem typu PKT. Kulomety a pancéřování doplnila instalace IČ rušiče a výmetnic klamných cílů. Na speciál typu Mi-8MTJa bylo upraveno pět sériových Mi-8MT (Hip H). Konverzi zmíněných strojů na speciály typu Mi-8MTJa přitom zajistily závody z Kazaně a Voroněže. Důvodem tak malého rozšíření tohoto speciálu se zřejmě stala skutečnost, že jeho palubní vybavení mělo dosti omezené možnosti odposlechu. COMINT/REB speciály typu Mi-8MTJa se nestaly, na rozdíl od ostatních REB speciálů na bázi vrtulníku typu Mi-8MT (Hip H), součástí výzbroje vrtulníkových REB letek, ale standardních vrtulníkových pluků armádního letectva. Piloty byly tyto stroje, na rozdíl od ostatních REB speciálů na bázi vrtulníku typu Mi-8MT (Hip H), poměrně oblíbené, neboť měly obdobné letové charakteristiky jako standardní transportní stroje. COMINT/REB komplex typu Altaec byl totiž kompaktní a využíval, na rozdíl od ostatních vrtulníkových REB systémů sovětské konstrukce, poměrně malé a lehké dipólové a tyčové antény. COMINT/REB komplex typu Altaec bylo navíc v případě potřeby možné z kabiny snadno demontovat. Díky tomu mohl vrtulníkový speciál typu Mi-8MTJa zastávat též roli standardního transportního stroje. Svůj bojový křest si tento speciál odbyl při sovětské invazi do Afghánistánu (1979 až 1989). Nasazení v Afghánistánu se dočkaly hned čtyři speciály typu Mi-8MTJa. Ty ale předtím obdržely, za účelem zlepšení vzletových a přistávacích charakteristik v prostřední s velkou nadmořskou výškou a vysokou teplotou vzduchu, instalaci systému pro vstřikování vody do kompresoru. Zmíněné stroje přitom provozoval 50. smíšený letecký pluk, který působil, v letech 1987 až 1988, z Kábulu. Nasazení vrtulníků typu Mi-8MTJa v Afghánistánu se ale neobešlo bez ztrát. Armádní letectvo zde přitom přišlo hned o dva tyto stroje. Po rozpadu SSSR, k němuž došlo v roce 1991, byla přeživší trojice speciálů typu Mi-8MTJa odstavena. Jejich provoz byl ale již na konci roku 1995 opět obnoven, a to v souvislosti s vypuknutím první občanské války v Čečensku (1994 až 1996). Krátce nato, v únoru 1996, byly dva speciály typu Mi-8MTJa zařazeny do výzbroje 6. OVE REB (samostatná vrtulníková letka pro vedení REB). Ten třetí se tehdy nacházel na letecké základně Vladimírovka. Do bojů v Čečensku se všechny tři exempláře speciálu typu Mi-8MTJa zapojily v březnu roku 1996. Speciálně za tímto účelem byly tyto stroje začleněny do vrtulníkové skupiny MVO (Moskevský vojenský okruh), která působila v zájmu OVG na SK (Samostatná skupina vojsk na Severním Kavkaze). V Čečensku byly speciály typu Mi-8MTJa používány k odposlouchávání a rušení komunikace povstalců. Při bojových misích se přitom tyto stroje pohybovaly ve výškách mezi 3 600 a 3 900 m, mimo dosah prostředků PVO protivníka. K jejich maskování byla přitom často využívána oblačnost. Efektivita COMINT/REB stanice vrtulníku typu Mi-8MTJa se ale ukázala být nepříliš vysoká. Její výkon, který činil 40 W, totiž postačoval nanejvýš k rušení polních vysílaček. K rušení TV vysílače v Grozném, který začali aktivně využívat povstalci, byla REB stanice tohoto stroje absolutně nepoužitelná. V roce 1998 byly proto všechny tři přeživší exempláře tohoto speciálu modernizovány, a to zástavbou nového COMINT/REB komplexu typu Atlet. Takto modernizované Mi-8MTJa přitom vešly ve známost jako Mi-8MTJa-2.

Verze:  -

Vyrobeno:  pět exemplářů (vznikly konverzí sériových Mi-8MT)

Uživatelé:  SSSR a Rusko

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik a operátor COMINT/REB stanice

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117MT s max. výkonem po 1 900 hp          

Vybavení:  stanice typu R-949BV Jachta COMIT/REB komplexu typu Altaec, IČ rušič typu L166V-11E Ispanka (Hot Brick) (nevelký válcovitý kryt tohoto zařízení se nachází na hřbetu trupu, přímo za kapotou APU typu Al-9V) a šest výmetnic 32-ti klamných IČ/RL cílů ASO-2V-02 (po třech na obou bocích trupu, v oblasti za hlavním podvozkem)

Výzbroj:     jeden pohyblivý 7,62 mm kulomet typu PKT, instalovaný v příďovém střelišti, a jeden pohyblivý kulomet toho samého typu, instalovaný ve střelišti nacházejícím se v nouzovém výstupu vetknutém do pravého křídla dvoudílných záďových nákladových vrat

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 21,29 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Celková délka: 25,35 m
Délka trupu: 18,22 m
Výška: 4,76 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2017