Mil Mi-10P (Mi-10PP)

Typ:  speciální modifikace těžkého transportního vrtulníku typu Mi-10 (Harke A) pro vedení radioelektronického boje (REB)

Určení: krytí taktických operací bojových letounů a vrtulníků rušením radiolokátorů a spojovacích prostředků PVO protivníka

Odlišnosti od stroje Mi-10 (Harke A):

- instalace rozměrného hranatého 7 125 kg kontejneru s REB systémem typu ST-9000 Step pod trupem. Zmíněný REB systém se sestává z tří aktivních rušičů typu Buket a osmi aktivních rušičů typu Fazol. Podtrupový kontejner REB systému typu ST-9000 Step je opatřen malým čtyřbodovým kolovým podvozkem a kromě výše uvedeného ukrývá též systém chlazení. Ten je umístěn v jeho přední části a využívá šestici čelních lapačů vzduchu a jeden pár postranních kapsovitých vývodů ohřátého vzduchu.

- instalace pracoviště operátorů a palubního zdroje elektrické energie, který napájí speciální REB vybavení, uvnitř nákladové kabiny

Historie:  Primárním posláním těžkého transportního vrtulníku typu Mi-10 (Harke A), který byl v roce 1964 zaveden do výrobního programu závodu č.168 z Rostova na Donu, se stala přeprava samohybných a vlečných odpalovacích zařízení taktických balistických a okřídlených křižujících střel. Protože ale již v 60. letech bylo od použití vrtulníkové techniky k přepravě odpalovacích zařízení řízených střel opuštěno a pro přepravu běžného nákladu se tyto stroje příliš nehodily, rázem nebylo pro ně žádné využití. Z tohoto důvodu se produkce vrtulníku typu Mi-10 (Harke A) nakonec omezila na pouhých 40 exemplářů. VVS přitom převzalo 33 z nich. Později se ale pro tento poněkud nepraktický transportní stroj podařilo najít nový úkol. Tím se stalo vedení radioelektronického boje (REB). Specializovaná REB verze vrtulníku typu Mi-10 (Harke A) vešla ve známost jako Mi-10P či Mi-10PP a vyznačovala se instalací rozměrného hranatého kontejneru se speciálním vybavením pod trupem. Zmíněný kontejner přitom ukrýval REB systém typu ST-9000 Step se systémem chlazení. Pro pracoviště operátorů a zdroj elektrické energie pro speciální REB vybavení se zase podařilo najít místo uvnitř nákladové kabiny. Součástí REB systému typu Step se přitom staly tři aktivní rušiče typu Buket a osm aktivních rušičů typu Fazol. Ty byly zdrojem klamných RL odrazů. Zatímco činnost aktivních rušičů typu Buket se na obrazovkách operátorů radiolokačních stanic PVO protivníka projevovala jejich úplným zatemněním, aktivní rušiče typu Fasol byly zdrojem několika falešných bodů, které zobrazovaly vzdušné cíle. Vývoj speciálu typu Mi-10P (Mi-10PP) byl završen v roce 1970. V průběhu 70. a 80. let bylo na tento speciál konvertováno, opravárenskými závody z Rostova a Konotopu, celkem 20 transportních vrtulníků typu Mi-10 (Harke A) ze stavu VVS, tedy polovina produkce tohoto stroje. Cena vrtulníku typu Mi-10 (Harke A) přestavěného na speciál typu Mi-10P (Mi-10PP) činila celých sedm miliónů rublů. To bylo téměř šestkrát tolik v porovnání s výchozím transportním modelem Mi-10 (Harke A). Vrtulníky typu Mi-10 (Harke A) konvertované na REB speciál typu Mi-10P (Mi-10PP) byly přitom zmíněnými opravárenskými závody často předávány regimentům, u kterých předtím nesloužily. Provozovatelem REB speciálů typu Mi-10P (Mi-10PP) se stal 825. OVP (samostatný vrtulníkový pluk), který byl mezitím přesunut ze základny Sredne-Belaja na základnu Garovka-2 nacházející se poblíž Chabarovska, 112. OVP s domovskou základnou Nerčinsk, regiment operující z běloruské základny Kobrin a regiment 16. Vzdušné armády Skupiny Sovětských vojsk v Německu (GSVG) s domovskou základnou Brandys. V polovině 80. let se součástí 825. OVP se stala též subjednotka, u které byly soustředěny speciály typu Mi-10P (Mi-10PP) předtím operující u západních obranných okruhů a armádních skupin. V tuto dobu byly pravděpodobně všechny provozuschopné Mi-10P (Mi-10PP) stahovány k hranicím s ČLR. Z výzbroje VVS byly tyto speciály vyřazeny v roce 1989. Vyřazené Mi-10P (Mi-10PP) se pak staly zdrojem náhradních dílů pro jinou techniku. Tak např. kontejnery typu ST-9000 Step vrtulníků typu Mi-10P (Mi-10PP) vyřazených ze stavu 112. OVP posloužily jako zdroj náhradních dílů pro REB letouny typu An-12PP (Cub D) ze stavu 36. OSAP (samostatný smíšený letecký pluk).

Verze:  -

Vyrobeno:  20 exemplářů (všechny vznikly konverzí sériových Mi-10)

Uživatelé:  pouze SSSR (VVS)

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Solovjov D-25V s max. výkonem po 5 500 hp       

Vybavení:   REB systém typu ST-9000 Step sestávající se ze tří aktivních rušičů typu Buket a osmi aktivních rušičů typu Fasol, instalovaný uvnitř hranatého kontejneru přepravovaného pod trupem

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 35,00 m
Ø ocasního rotoru: 6,30 m
Celková délka: 41,39 m
Délka trupu: 32,86 m
Výška: 7,80 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 28.8.2016