Mil Mi-8MTPR-1

Typ:  speciální modifikace transportního-výsadkového vrtulníku typu Mi-8MTV-5-1 (Hip L) určená pro vedení radioelektronického boje (REB)

Určení:  krytí činnosti letecké, vrtulníkové, pozemní a lodní techniky rušením činnosti pozemních radiolokačních stanic systémů PVO, palubních radiolokačních stanic stíhacích letounů, radiolokačních naváděcích hlavic protiletadlových řízených střel a spojovacích prostředků protivníka

Odlišnosti od modelu Mi-8MTV-5-1 (Hip L):

- instalace „úzkých“ odsuvných dveří z modelu Mi-8MT na levoboku přední části trupu

- instalace nouzového výstupu s kulatým okénkem na místo pravých odsuvných dveří nacházejících se přímo naproti levým odsuvným dveřím alá Mi-8MT. To umožnilo přesunout nezávislé palubní topení ze samostatné gondoly uchycené k pravoboku trupu, na úrovni stropu kabiny, do směrem dopředu protažené gondoly pravé palivové nádrže alá Mi-8MT.

- instalace dvoudílných záďových nákladových vrat z modelu Mi-8MT, které se rozevírají směrem do stran, na místo jednodílných nákladových vrat, které se sklápějí směrem dolů a ve sklopené pozici zastávají roli nájezdové rampy.

- instalace bloků a automatizovaného pracoviště operátora stanice pro vedení REB typu L187A Ryčag-AV uvnitř nákladové kabiny Pracoviště operátora se nachází za přepážkou oddělující nákladový prostor od pilotní kabiny, přímo naproti vstupním dveřím

- instalace jednoho páru vysílacích antén REB stanice typu L187A Ryčag-AV pod čtvercovými dielektrickými panely, které jsou vetknuty do potahu boků střední části trupu, na pozici třetího levého a druhého pravého postranního okénka nákladové kabiny

- instalace jednoho páru přijímacích antén REB stanice typu L187A Ryčag-AV uvnitř nevelkých plochých dielektrických krytů s obdélníkovým tvarem, které jsou připevněny k bokům zadní části trupu, přímo mezi (zrušeným) posledním párem postranních kulatých okének nákladové kabiny a záďovými nákladovými vraty

- instalace dvou párů výmetnic klamných cílů na pozici posledního páru postranních kulatých okének nákladové kabiny, který se nachází přímo za hlavním podvozkem. Naproti tomu model Mi-8MTV-5 je opatřen šesti páry výmetnic klamných cílů. Ty jsou instalovány uvnitř hranatých kontejnerů, které vystupují z boků zadní části trupu, v oblasti nad posledním párem postranních kulatých okének nákladové kabiny

- absence úchytů pro vnější pancéřovou ochranu boků pilotní kabiny

- absence IČ rušiče typu L166V-11E Ispanka (Hot Brick). V této souvislosti z hřbetu ocasního nosníku, v oblasti za kapotou APU, zmizel nevelký válcovitý kryt.

Historie:  Dvoumotorový středně těžký transportní-výsadkový vrtulník typu Mi-8 (Hip) se stal základem celé řady vrtulníkových speciálů pro vedení radioelektronického boje (REB). Zatím posledním a současně jediným do dnešních dnů vyráběným REB speciálem na bázi tohoto úspěšného stroje se stal typ Mi-8MTPR-1. Zmíněný speciál vychází z modelu Mi-8MTV-5-1 (Hip L), který je vyráběn od roku 2000 závodem KVZ z Kazaně, a vyznačuje se instalací REB stanice typu L187A Ryčag-AV. Vývoj zmíněného systému byl zahájen v roce 2001 a probíhal v institutu KNIRTI (Kalužskij naučno-issledovatelskij radiotechničeskij institut). Jeho produkci zase zajišťuje závod KOMZ (Kazanskij optiko-mechaničeskij zavod). Oba zmíněné subjekty jsou přitom součástí koncernu KRET (Koncern „Radiolekektronnye technologii“). REB stanice typu L187A Ryčag-AV je vystavěna na technologii DRFM (Digital Radio Frequency Memory) a je obsluhována jedním jediným operátorem. Zmíněné zařízení dokáže rušit až 16 cílů najednou, po osmi v pravém a levém sektoru. Zatímco pozemní radiolokační stanice dokáže rušit na vzdálenost až 200 km, radiolokační stanice stíhacích letounů je REB stanice typu L187A Ryčag-AV schopna rušit na vzdálenost až 300 km. Zmíněná stanice ale dokáže též určit typ zdroje zachyceného elektromagnetického záření (pokud se nachází v její databázi) a zvolit nejvíce vhodný způsob jeho rušení. REB stanice typu L187A Ryčag-AV na rozdíl od REB stanic, které byly instalovány na předchozích REB speciálech na bázi vrtulníku typu Mi-8 (Hip), využívá malé a nenápadné ploché fázované antény, dvě vysílací a dvě přijímací. Zatímco kryt vysílacích antén je zapracován přímo do potahu boků střední části trupu, přijímací antény jsou umístěny uvnitř nevelkých plochých obdélníkových krytů, které jsou připevněny k bokům zadní části trupu. Díky tomu lze REB speciál typu Mi-8MTPR-1 poměrně snadno zaměnit se standardním transportním vrtulníkem typu Mi-8MTV-5-1 (Hip L). Naproti tomu předchozí REB speciály na bázi vrtulníku typu Mi-8 (Hip) jsou, díky instalaci rozměrných anténních soustav, velmi snadno identifikovatelné průzkumnými prostředky protivníka. Zkoušky prototypů REB speciálu typu Mi-8MTPR-1 (61 a 62), které vznikly konverzí dvou REB speciálů typu Mi-8MTPB, se rozeběhly v roce 2010. Dne 22. listopadu 2013 Ministerstvo obrany Ruska pro VVS objednalo celkem 18 těchto strojů. Závod KVZ z Kazaně přitom dostal na starost pouze dodávky modifikovaných „holých“ draků Mi-8MTV-5-1 (Hip L). Zástavba jednotlivých komponent REB stanice typu L187A Ryčag-AV padla na bedra závodu KOMZ. Jeden z prvních sériových Mi-8MTPR-1 byl poprvé spatřen v lednu roku 2014 poblíž Rostova na Donu. První tři tyto stroje VVS převzalo dne 4. března 2015. Jejich domovinou se stala jedna ze základen Západního vojenského okruhu. Všech 18 objednaných REB speciálů typu Mi-8MTPR-1 bylo VVS dodáno do října roku 2016, z toho 8 v roce 2015 a 10 v roce 2016. Svůj veřejný debut si REB speciál typu Mi-8MTPR-1 odbyl na moskevské airshow MAKS 2015, která se konala v srpnu roku 2015. V roce 2017 by se měla rozeběhnout též produkce odvozeného REB systému typu Ryčag-AVM. Zmíněná stanice má větší dosah a je schopna rušit větší počet cílů současně. REB systém typu Ryčag-AVM bude na rozdíl od svého vývojového předchůdce v podobě REB systému typu Ryčag-AV montován na vrtulníky typu Mi-8AMTŠ (Hip L), jejichž produkci zajišťuje závod U-UAZ z Ulan-Ude. První vrtulníky typu Mi-8AMTŠ (Hip L) s instalací REB systému typu Ryčag-AVM by VVS mělo převzít v letech 2018 až 2019.

Verze:

Mi-8MTPR-1 (prototyp) – prototypová modifikace vrtulníku typu Mi-8MTPR-1. Oba exempláře tohoto modelu vznikly konverzí REB speciálů typu Mi-8MTPB. Ten přitom vychází z transportního vrtulníku typu Mi-8MT (Hip H).

Mi-8MTPR-1 (sériový) – sériová modifikace vrtulníku typu Mi-8MTPR-1. Tento model vychází z transportního vrtulníku typu Mi-8MTV-5-1 (Hip L).

Vyrobeno:  dva prototypy (vznikly konverzí sériových Mi-8MTPB) a 18 sériových strojů

Uživatelé:  Rusko (VVS)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik a operátor systému REB

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117VM s max. výkonem po 1 900 hp, resp. po 2 100 hp v mimořádném krátkodobém režimu

Radar:        povětrnostní radiolokátor typu 8A813S Kontur-10S s mechanicky natáčenou štěrbinovou anténou, instalovaný uvnitř špice trupu. Tento typ radaru slouží k navigaci a sledování nebezpečných meteorologických jevů. Nebezpečné meteorologické jevy přitom dokáže detekovat (v automatickém režimu) na vzdálenost 150 km. V případě turbulence jeho detekční dosah (v automatickém režimu) činí 100 km. Zatímco město (o velikosti Velkého Novogrodu) je tento typ radiolokátoru schopen detekovat na vzdálenost 150 až 200 km (při letu ve výšce 7 000 m), hladinové plavidlo o hmotnosti 2 000 t na vzdálenost 50 až 70 km (při letu ve výšce 3 000 m), pobřeží na vzdálenost 250 km (při letu ve výšce 7 000 m).

Vybavení:   stanice pro vedení REB typu L187A Ryčag-AV s výkonem přes 100 kW, rušícím dosahem 200 km proti pozemním cílům, resp. 300 km proti vzdušným cílům, a schopností rušit 16 cílů najednou (po osmi v pravém a levém sektoru) a čtyři výmetnice klamných IČ/RL cílů typu UV-26

Výzbroj:      žádná

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 21,29 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Celková délka: 25,35 m
Délka trupu: 18,99 m
Výška: 4,76 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 250 km/h
Praktický dostup: 6 000 m
Max. dolet: ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2017