Mil Mi-35P Fenix

Typ:  pokročilá modifikace exportního taktického útočného-výsadkového vrtulníku typu Mi-35P (Hind F)

Určení:  ničení pozemních cílů v rámci přímé podpory pozemních jednotek, ničení tanků a jiných obrněných vozidel protivníka a přeprava výsadku a nákladu a odsun raněných

Odlišnosti od modelu Mi-35P (Hind F):

- instalace 2 225 hp motorů typu TV3-117VMA na místo 2 200 hp motorů typu TV3-117V

- instalace otočné dálkově ovládané střelecké věže typu NPPU-23 z vrtulníku typu Mi-35M (Hind J) s jedním pohyblivým dvouhlavňovým 23 mm kanónem typu GŠ-23V (se zásobou 450 nábojů) na místo střeleckého postu typu NPU-30 s jedním pevným 30 mm dvouhlavňovým kanónem typu GŠ-30K (se zásobou 750 nábojů). Střelecká věž typu NPPU-23 je vetknuta do spodní poloviny špice trupu, zatímco instalace střeleckého postu typu NPU-30 předchozího modelu se nachází na pravoboku příďové partie trupu.

- instalace zaměřovacího komplexu typu OPS-24N-1L, který se sestává z elektro-optického zaměřovacího systému typu GOES-321MK a balistického počítače, na místo zaměřovacího komplexu typu 9S475 Raduga-Š, který se zase sestává ze zaměřovací optiky, balistického počítače typu 9S476 a rádiové-povelové jednotky typu 9S447. Systém typu GOES-321MK přitom v sobě sdružuje TV kameru, IČ kameru a laserový dálkoměr. V této souvislosti z levého okraje břicha špice trupu zmizel vřetenovitý kryt antény rádiové-povelové jednotky, zatímco „pevný“ hranatý kryt zaměřovací optiky, který se nacházel na pravém okraji břicha špice trupu, nahradil otočný kulovitý kryt.

- instalace autopilota typu PKV-8-35. Zmíněné zařízení umožňuje provádět automatický let po předem zadané trase (což vybavení předchozího modelu neumožňovalo).

- instalace navigačního-indikačního systému typu KNEI-24E-1. Tento systém promítá údaje ze satelitu, digitálních map a údaje o trase letu předem uložené do paměti počítače na barevné MFD. Jeho součástí se stal počítač typu MVK a tři MFD.

- instalace střeleckého počítače typu PrVK-24-2

- instalace digitálního zálohovacího systému ESIS

- instalace osvětlení, které je kompatibilní s NVG

- absence zastaralého IČ rušiče typu L166V-11E Ispanka (Hot Brick). V této souvislosti z hřbetu trupu, v oblasti za kapotou APU, zmizel nevelký válcovitý kryt.

- instalace válcovitých kontejnerů se senzory výstražného UV protiraketového systému typu L370-2-01 na vnějším páru křídelních závěsníků na místo přepravě-odpalovacích kontejnerů PTŘS typu 9M114 (AT-6 Spiral).

- modifikovaný zbraňový systém náhradou raketového kompletu typu Šturm-V (AT-6 Spiral), jehož součástí jsou PTŘS s poloautomatickým povelovým systémem dálkového navedení typu 9M114, raketovým kompletem typu Ataka-VM (AT-9 Spiral), který využívá PTŘS s navedením po laserovém paprsku typu 9M120-1. Válcovité přepravě-startovací kontejnery PTŘS typu 9M120-1 (AT-9 Spiral) se přitom umisťují na osminásobné odpalovací rámy typu APU-8, které se připevňují k prostřednímu páru křídelních závěsníků. Díky tomu tento model může k bojovým misím vyrážet až s 16-ti PTŘS v podvěsu, zatímco pod křídlo předchozího modelu bylo možné umístit jen 4 až 8 PTŘS.

Historie:  Protože se na konci druhého desetiletí 21. století po celém světě v provozu stále ještě nacházely hojné počty útočných-výsadkových vrtulníků typu Mi-24V/P (Hind E/F), výrobce tehdy pro tyto stroje zpracoval modernizační program. Produktem zmíněného modernizačního programu se stal model, který obdržel poněkud zavádějící označení Mi-35P a obchodní název Fenix. Toto označení bylo totiž předtím používáno pro exportní modifikaci vrtulníku typu Mi-24P (Hind F) se zjednodušeným palubním vybavením. „Nový“ Mi-35P Fenix toho ale se „starým“ Mi-35P nemá mnoho společného. Zmíněný model totiž hlavňovou výzbroj v podobě dálkově ovládané střelecké věže typu NPPU-23 s jedním pohyblivým dvouhlavňovým 23 mm kanónem typu GŠ-23V přebírá od vrtulníku typu Mi-35M (Hind J). Naproti tomu „starý“ Mi-35P je opatřen postranním střeleckým postem typu NPU-30 s jedním pevným 30 mm dvouhlavňovým kanónem typu GŠ-30K. Pomocné křídlo se zbraňovými závěsníky, zatahovatelný podvozek, nosný rotor a vyrovnávací vrtuli zase tento model sdílí se „starým“ Mi-35P bez změn. Součástí palubního vybavení vrtulníku typu Mi-35P Fenix se staly některé systémy, které byly zahrnuty do modernizačního balíčku pro vrtulník typu Mi-35M (Hind J), zpracovaného ve stejné době. Konkrétně se jedná o zaměřovací komplex typu OPS-24N-1L, navigační-indikační systém typu KNEI-24E-1, autopilot typu PKV-8-35 a střelecký počítač typu PrVK-24-2. Tato změna v palubním vybavení přitom umožnila nahradit zastaralý raketový komplet typu Šturm-V (AT-6 Spiral) modernějším raketovým kompletem typu Ataka-VM (AT-9 Spiral). Vrtulník typu Mi-35P Fenix lze tedy v podstatě považovat za zjednodušenou modifikaci vrtulníku typu Mi-35M (Hind J). Prototyp vrtulníku typu Mi-35P Fenix (žlutá 1108) byl široké veřejnosti poprvé prezentován na výstavě Armija 2018, která se konala v červnu roku 2018 v Kubince. Výrobce přitom tento modernizační program nabízí jako součást generálních oprav vrtulníků typu Mi-24P (Hind F) a Mi-24V (Hind E), které mají vést k prodloužení technické životnosti těchto strojů na 40 let provozu, resp. na 4 000 letových hodin (s možností dalšího prodloužení dle technického stavu konkrétného stroje). Kromě toho výrobce vrtulník typu Mi-35P Fenix nabízí z novovýroby, a to jako levnější alternativu za pokročilejší model Mi-35M (Hind J). V červenci roku 2021 vešlo ve známost, že podařilo uzavřít kontrakty na vrtulníky typu Mi-35P Fenix se dvěma zahraničními zákazníky.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    pilot a operátor zbraňových systémů/druhý pilot

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117VMA s max. výkonem po 2 225 hp

Kapacita:    8 výsadkářů, 4 nosítka s raněnými nebo náklad do celkové hmotnosti 1 500 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 2,83 m x 1,46 m x 1,20 m, nebo náklad do celkové hmotnosti 2 000 kg, přepravovaný ve vnějším podvěsu pod trupem                    

Vybavení:   - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém typu GOES-321MK zaměřovacího komplexu typu OPS-24N-1L. Tento systém se sestává z laserového dálkoměru, TV zaměřovače a IČ senzoru a slouží pro vyhledávání a sledování pozemních cílů. Otočné kulovité pouzdro systému GOES-321MK je přitom připevněno k břichu špice trupu, vpravo od střelecké věže. Cíl o velikosti tank je zmíněný systém schopen detekovat ze vzdálenosti 10 km a identifikovat ze vzdálenosti 8 km

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu Parol (dvě nevelké trojúhelníkové antény umístěné po jedné na hřbetu překrytu kabiny posádky a pod zakončením ocasního nosníku), výstražný RL systém typu SPO-15LM (L006) Berjoza (toto zařízení využívá trojici antén, z nichž dvě se nacházejí na bocích přední části trupu, přímo před vraty nákladového prostoru, a jedna na odtokové hraně SOP), výstražný UV protiraketový systém typu L370-2-01 (senzory tohoto zařízení jsou instalovány uvnitř válcovitých kontejnerů, přepravovaných pod vnějšími křídelními závěsníky) a šest výmetnic 32-ti klamných IČ/RL cílů typu ASO-2V-02 (dva bloky se třemi výmetnicemi uchycené po jednom k oběma bokům trupu, přímo za pomocným křídlem)

Výzbroj:     jeden pohyblivý dvouhlavňový 23 mm kanón typu GŠ-23V se zásobou 450 nábojů, instalovaný v dálkově ovládané střelecké věži typu NPPU-23 nacházející se pod špicí trupu, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 2 400 kg, přepravovaná na dvou párech podkřídlových závěsníků (ten poslední je vyhrazen pro dvojnásobné odpalovací lišty PTŘS) – PTŘS typu 9M120-1 protitankového raketového kompletu Ataka-VM (AT-9 Spiral) (max. 16 ks), raketové bloky typu UB-32A-24 (32 neřízených raket typu S-5 ráže 57 mm) (max. 4 ks), B-8V-20 (20 neřízených raket typu S-8 ráže 80 mm) (max. 4 ks) a B-13L (5 neřízených raket typu S-13 ráže 122 mm) (max. 4 ks), 240 mm neřízené rakety typu S-24 (max. 2 ks), kanónové kontejnery typu UPK-23-250 (jeden dvojhlavňový 23 mm kanón typu GŠ-23L se zásobou 250 nábojů) (max. 2 ks), zbraňové kontejnery typu GUV (jeden 30 mm granátomet typu AGS-17 Plamja se zásobou 300 nábojů nebo sestava jednoho čtyřhlavňového 12,7 mm rotačního kulometu typu JakB-12,7 se zásobou 750 nábojů a dvou čtyřhlavňových 7,62 mm rotačních kulometů typu GŠG-7,62 se zásobou 3 400 nábojů) (max. 2 ks), submuniční kontejnery typu KMGU-2 (max. 2 ks), 100 kg pumy typu FAB-100 (max. 4 ks), 250 kg pumy typu FAB-250 (max. 4 ks), 500 kg pumy typu FAB-500 (max. 2 ks) a 450 l PTB typu PTB-450 (max. 4 ks)

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 17,30 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Rozpětí křídla: 6,66 m
Celková délka: 21,35 m
Délka trupu: 17,51 m
Výška: 3,97 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 335 km/h
Praktický dostup: 4 500 m
Max. dolet bez/s PTB: 450/1 000 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 28.7.2021