Shenyang J-15 Flying Shark (Fei Sha) (‘Flanker X2’)

Typ:  palubní modifikace těžkého víceúčelového bojového letounu typu J-11B (Flanker L)

Určení:  ničení vzdušných cílů v rámci protivzdušné obrany uskupení hladinových plavidel, doprovod námořních útočných letounů, útoky na pozemní a hladinové cíle a působení v roli vzdušného tankeru

Odlišnosti modelu J-15A (Flanker X2) od letounu J-11B (Flanker L):

- modifikované vírové přechody se včleněným ovladatelným předkřídlem. Jedná se o shodnou konstrukci jako u ruského letounu typu Su-33.

- instalace modifikovaného křídla s větší celkovou plochou, identickým rozpětím, novou mechanizací a sklápěcím mechanismem vnějších částí v oblasti mezi oběma sektory vztlakových klapek. Jedná se o shodnou konstrukci jako u ruského letounu typu Su-33.

- instalace modifikované vodorovné ocasní plochy (VOP) se sklápěcím mechanismem vnějších částí. Jedná se o shodnou konstrukci jako u ruského letounu typu Su-33.

- instalace nového ocasního „žihadla“ s výrazně menší délkou, plochým (a nikoliv zaobleným) břichem a sklopným záchytným hákem na břichu. Ocasní „žihadlo“ tohoto modelu je navíc zbaveno výmetnic klamných cílů a pouzdra s přistávacím padákem. Jedná se o shodnou konstrukci jako u ruského letounu typu Su-33.

- instalace modifikovaného příďového podvozku

- zesílená konstrukce nejvíce namáhaných částí draku v průběhu přistání na lodní palubě

Historie:  Svoji první letadlovou loď v podobě australského plavidla HMS Melbourne britské třídy Majestic si Číňané pořídili v roce 1985. Tomu následoval neúspěšný pokus o koupi francouzského plavidla Clémenceau. V letech 1998 a 2000 si Číňané pořídili též letadlové křižníky Kyjev a Minsk projektu 1143 (Kiev class), které předtím vyřadilo ze svého stavu Ruské VMF. Všechna tato plavidla ale zastávala pouze funkci studijního materiálu, za jehož pomoci se měl čínský průmysl obeznámit s konstrukcí letadlových lodí. Poslední dvě z nich, Minsk a Kyjev, proto krátce poté, co splnily svůj účel, prošly přestavbou na plovoucí hotely s kasinem. Naproti tomu nedokončená sovětská letadlová loď Varjag projektu 1143.5 (Kuznetsov class), sesterské plavidlo Admirála Kuzněcova, která se do čínských rukou dostala v roce 2002, se stala základem první letadlové lodě PLAN. Zmíněné plavidlo vešlo ve známost jako CV-16 (Type 001) Liaoning a obdrželo status cvičné letadlové lodě. Číňané přitom nedokončený Varjag odkoupili od Ukrajinců v roce 1998 prostřednictvím malé firmy Chong Lot Travel Agency z Hong Kongu. Dle oficiálního tvrzení jej zmíněná společnost měla přestavět, obdobně jako letadlové křižníky Minsk a Kyjev, na plovoucí hotel s kasinem. Nejprve, v roce 2007, toto plavidlo obdrželo nový nátěr. Poté, v dubnu roku 2009, bylo odtaženo ze svého původního kotviště, které se nacházelo v Dalianu, do nových doků. Zde jej pak Číňané uvedli do plně bojeschopného stavu. Na vodu byla letadlová loď CV-16 Liaoning (Kuznetsov class) spuštěna dne 10. srpna 2011. Do výzbroje PLAN bylo toto plavidlo oficiálně zařazeno dne 25. září 2012. Hlavním posláním letadlové lodi CV-16 Liaoning (Kuznetsov class) se stalo vypracování procedur bojového nasazení plavidel této kategorie a výcvik budoucích palubních pilotů. Mezitím, v roce 2008, se rozeběhla stavba prvních dvou letadlových lodí domácí konstrukce (s výtlakem řádu 50 000 až 60 000 t). Zatímco první z nich (CV-17 Shandong) je opatřena, stejně jako sovětský Varjag, tzv. skokanským můstkem, na palubě té druhé (CV-18) by se měly nacházet elektromagnetické startovací katapulty. Mezitím se PLANAF začalo poohlížet po vhodném nadzvukovém palubním bojovém letounu. Protože čínský průmysl neměl se stavbou letounů této kategorie tehdy ještě žádné zkušenosti, přibližně okolo roku 2005 se do středu pozornosti Číňanů dostal přepadový stíhač typu Su-33 (Flanker D) ruské značky Suchoj. Číňané si přitom hodlali nejprve zakoupit jen dva tyto stroje pro potřeby operačních zkoušek. Protože ale Rusům bylo více než zřejmé, že je skutečným záměrem Číňanů získat vzorové exempláře pro vlastní bezlicenční kopii, tento derivát „pozemního“ stíhače typu Su-27 (Flanker B) jim odmítli prodat v počtu menším než 14 kusů. Dle jiných zdrojů byli však ochotni přistoupit na prodej letounu typu Su-33 (Flanker D) pouze v případě závazné objednávky na nejméně 30 nebo dokonce až 50 exemplářů. Jakékoli naděje Číňanů na koupi těchto palubních stíhačů ale již v roce 2006 pohřbil letoun typu J-11B (Flanker L). Tato modifikace ruského těžkého stíhače typu Su-27SK (Flanker B) se zbraňovým systémem a motory čínské výroby totiž představovala hrubé porušení licenční smlouvy z roku 1996, která závodu ze Shenyangu poskytovala oprávnění na kompletaci 200 letounů typu Su-27SK (Flanker B), pod označením J-11, pro potřeby PLAAF, a tak se Rusové o případném prodeji palubního stíhače typu Su-33 (Flanker D) odmítali s Číňany již dále bavit. Číňanům se ale mezitím, v roce 2005, podařilo získat, přes Ukrajinu, jeden z prototypů tohoto stroje (T10K-7), který po rozpadu SSSR zůstal kuli poruše odstaven na území Ukrajiny, načež byl využíván jako učební pomůcka a zdroj náhradních dílů pro letouny typu Su-27 (Flanker B) Ukrajinských vzdušných sil. Přestože byl prototyp T10K-7 nekompletní, pro čínský průmysl představoval velký přínos. Čínskému průmyslu totiž zajistil přístup k technologiím, které mu následně umožnily „pozemní“ typ J-11 (Flanker B) přeměnit na plnohodnotný palubní stroj. Konkrétně přitom šlo o záchytný hák, sklápěcí křídlo a plovoucí VOP, modifikovaný podvozek a zesílený drak. Výsledkem tohoto procesu se stal palubní bojový letoun, který vešel ve známost pod označením J-15. Původně byl však tento stroj údajně znám jako J-11C či J-11BJ. Sériovou výrobu tohoto derivátu ruského letounu typu Su-33 (Flanker D) dostala na starost společnost SAC (Shenyang Aircraft Corporation) ze Shenyangu. Právě tento podnik nebyl pro zmíněný úkol vybrán náhodou, neboť se od konce 90. let zabýval produkcí „pozemního“ stíhacího letounu typu Su-27SK (Flanker B), ze kterého palubní letoun typu Su-33 (Flanker D) vycházel. Práce na typu J-15 (Flanker X2) se v Shenyangu naplno rozeběhly v roce 2008. Zmíněný stroj nicméně není přímou kopií ruského typu Su-33 (Flanker D), ale jakýmsi hybridem letounů typu J-11 (Flanker B) a Su-33 (Flanker D). Od ruského typu Su-33 (Flanker D) tento letoun konkrétně přebírá pohyblivé předkřídlo, sklopitelné křídlo a plovoucí VOP, modifikovaný podvozek a záchytný hák. Zesílení konstrukce draku je však u letounu typu J-15 (Flanker X2) řešeno odlišně než u letounu typu Su-33 (Flanker D), což dokládají rozdíly v paneláži. Zesílení konstrukce draku přitom vedlo ke vzrůstu hmotnosti proti typu J-11 (Flanker B) přibližně o jednu tunu. Nezanedbatelný vzrůst hmotnosti sebou přinesla též instalace pokročilejší avioniky z letounu typu J-11B (Flanker L). Avioniku typu Su-33 (Flanker D) bylo totiž již tehdy možné považovat za zastaralou. Díky znatelně vyšší hmotnosti sice letoun typu J-15 (Flanker X2) z hlediska letových výkonů za typem Su-33 (Flanker D) evidentně znatelně zaostává, instalace nové avioniky z něj nicméně učinila plnohodnotný víceúčelový bojový stroj schopný vést útoky za pomoci řízené munice na vzdušné, pozemní i hladinové cíle. Naproti tomu typ Su-33 (Flanker D) je přepadovým stíhacím strojem s velmi omezenými schopnostmi vedení útoků na pozemní a hladinové cíle. Protizemní výzbroj tohoto stroje se totiž omezuje na neřízenou munici. První prototyp letounu typu J-15 (Flanker X2) (rudá 551) se od vzletové dráhy poprvé odlepil dne 31. srpna 2009. Tímto se tento stroj stal historicky vůbec prvním zalétaným letounem čínské výroby uzpůsobeným pro činnost z palub letadlových lodí. První vzlet z pozemní zkušební startovací rampy, která zastává roli makety paluby letadlové lodě CV-16 Liaoning (Kuznetsov class), prototyp J-15 (rudá 551) vykonal dne 6. května 2010. Tehdy pohon tohoto stroje obstarávaly importované ruské motory typu Al-31F. V průběhu zkušebního programu ale obdržel motory typu WS-10H domácí výroby. Později se do zkušebního programu postupně zapojilo nejméně dalších šest prototypů (rudá 552 až 557). Instalaci motorů typu WS-10H domácí výroby ale obdržely jenom dva z nich (rudá 554 a 557?). Pohon zbylých prototypů letounu typu J-15 (Flanker X2) obstarávaly importované ruské motory typu Al-31F. V průběhu zkušebního programu byl navíc ruskými motory typu Al-31F (v námořní verzi Al-31F-sep3) zpětně vybaven též letoun J-15 (rudá 554). Zkoušky přistávacího manévru, jejichž součástí se staly též krátké „doteky“ paluby letadlové lodě CV-16 Liaoning (Kuznetsov class) koly podvozku, byly zahájeny v létě roku 2012. První přistání na palubě zmíněného plavidla uskutečnily dne 23. listopadu toho samého roku prototypy J-15 (rudá 552) a J-15 (rudá 553). Svůj první vzlet z paluby Liaoningu (Kuznetsov class) tyto stroje vykonaly ještě ten samý den. V září roku 2013 prototypy letounu typu J-15 (Flanker X2) uskutečnily sérii vzletů a přistání na palubě zmíněného plavidla v konfiguraci s různou sestavou podvěsné výzbroje. Letouny typu J-15 (Flanker X2) první výrobní série byly poprvé zpozorovány v prosinci roku 2013. Sériové stroje přitom nesou označení J-15A. Z paluby Liaoningu (Kuznetsov class) zmíněné letouny operují od konce roku 2014. Pro palubní letku tohoto plavidla bylo postaveno celkem 24 letounů typu J-15A (Flanker X2). Zmíněné stroje přitom brány závodu společnosti SAC opustily ve dvou výrobních sériích. Zatímco součástí první výrobní série bylo 10 strojů, druhá výrobní série čítala 14 letounů. Letouny typu J-15A (Flanker X2) druhé výrobní série byly přitom poprvé zaregistrovány v říjnu roku 2015. Vzhledem k tomu, že byla spolehlivost domácích motorů typu WS-10H shledána za nevyhovující, všechny sériové J-15A (Flanker X2) obdržely importované ruské motory typu Al-31F. Nejméně tři sériové J-15A (Flanker X2) byly ztraceny při nehodách. Sériové J-15A (Flanker X2) mají údajně celou řadu nedostatků. Únavová životnost a pevnost draku u těchto strojů údajně zdaleka nedosahuje požadovaných hodnot. Z paluby Liaoningu (Kuznetsov class) navíc letouny typu J-15A (Flanker X2) údajně nejsou schopny bezpečně vzlétnout s plnou bojovou zátěží. Dle odhadů mohou skokanský můstek tohoto plavidla bezpečně opustit s necelými čtyřmi tunami výzbroje. Protože navíc na palubě Liaoningu (Kuznetsov class) není instalováno vybavení pro noční provoz, letouny typu J-15A (Flanker X2) mohou z paluby tohoto plavidla operovat pouze ve dne a za dobrého počasí. Díky tomu všemu lze letadlovou loď CV-16 Liaoning (Kuznetsov class) s letouny typu J-15A (Flanker X2) na palubě považovat spíše za zbraň politického odstrašení, než za plnohodnotný zbraňový systém. Pro druhou letadlovou loď PLAN CV-17 (Type 002) Shandong (Kuznetsov mod class), která je zároveň první letadlovou lodí čínské výroby, jsou zase vyhrazeny letouny typu J-15A (Flanker X2) třetí výrobní série. Letouny tohoto typu z třetí výrobní série byly přitom poprvé identifikovány v únoru roku 2020. Zmíněné letouny byly zachyceny v odlišně barevném základovém nátěru. Základnová barva letounů typu J-15A (Flanker X2) třetí výrobní série je totiž zelená, zatímco u letounů z předchozích dvou výrobních sérií je žlutá. Z toho lze usoudit, že tyto stroje zřejmě mají zlepšenou antikorozní ochranu. Ze snímku, který pochází ze září toho samého roku, je patrné, že se letouny typu J-15A (Flanker X2) z třetí výrobní série již nacházejí ve výzbroji PLANAF. Původně se mělo za to, že zmíněné stroje ponesou označení J-15B a že se od letounů z prvních dvou výrobních sérií se budou odlišovat. Zmíněné letouny měly konkrétně obdržet instalaci radiolokátoru kategorie AESA z dílny institutu č.607. Součástí jejich zbraňového systému se navíc měly stát modernější PLŘS typu PL-10 (CH-AA-9) a PL-15 (CH-AA-10). Z dostupných snímků je ale zřejmé, že se tyto stroje od letounů typu J-15A (Flanker X2) z předchozích dvou sérií nikterak neliší. Celkem bylo vyrobeno 24 letounů typu J-15A (Flanker X2) třetí výrobní série. Letadlová loď CV-17 (Type 002) Shandong (Kuznetsov mod class) byla přitom do výzbroje PLAN oficiálně zařazena dne 17. prosince 2019. V srpnu roku 2021 byly poprvé identifikovány letouny čtvrté výrobní série. Do dnešních dnů bylo vyrobeno nejméně 14 letounů typu J-15A (Flanker X2) čtvrté výrobní série. Rozestavěná třetí letadlová loď pro PLAN, CV-18 (Type 003), zase počítá s modelem J-15T, který je uzpůsoben k vzletu za využití elektromagnetických startovacích katapultů (EMALS). Letouny řady typu J-15 (Flanker X2) nicméně představují přechodové řešení na období, než se podaří dokončit vývoj kvalitativně nového palubního bojového letounu kategorie stealth. Základem zmíněné stroje se přitom stane lehký bojový letoun typu FC-31, který vzešel z iniciativy společnosti SAC.

Verze:

J-15 – prototypová modifikace letounu typu J-15A (Flanker X2). Tento model vznikl nejméně v sedmi exemplářích. První z nich se přitom do oblak poprvé vydal dne 31. srpna 2009.

J-15A – základní jednomístná bojová modifikace letounu typu J-15A (Flanker X2) uzpůsobená k činnosti z palub letadlových lodí s tzv. skokanským můstkem. PLANAF první sériové J-15A (Flanker X2) převzalo na konci roku 2013.

J-15S – cvičně-bojová modifikace letounu typu J-15A (Flanker X2) s dvoumístnou tandemově uspořádanou kabinou posádky se sedadlem žáka vpředu a mírně vyvýšeným sedadlem instruktora vzadu alá J-11BS (Flanker). Prototyp tohoto modelu (rudá 561) se do oblak napoprvé vydal, za pomoci motorů typu WS-10H tuzemské výroby, dne 3. listopadu 2012, a to z podnikového letiště společnosti SAC. V roce 2015 byl prototyp J-15S (rudá 561) testován zkušebním institutem CFTE (China Flight Test Estabilishment) z Yanliangu. Z videa, které pochází z prosince roku 2018, je patrné, že je jeden exemplář dvoumístného J-15S (Flanker), pravděpodobně prototyp, testován PLANAF. V červnu roku 2022 byly poprvé identifikovány sériové exempláře tohoto modelu. Letouny typu J-15S (Flanker) přitom slouží po boku letounů typu JL-9G k výcviku palubních pilotů u námořní letecké univerzity.

 

J-15T – pokročilá modifikace letounu typu J-15A (Flanker X2). Tento model je uzpůsoben k činnosti z palub letadlových lodí s elektromagnetickými startovacími katapulty (EMALS). Kromě toho má modernizovaný zbraňový systém. Prototyp letounu typu J-15T (Flanker) se do oblak poprvé vydal v červenci roku 2016. viz. samostatný text

J-15D – speciální modifikace letounu typu J-15S (Flanker) určená pro rušení a ničení radiolokačních stanic v rámci potlačování protivzdušné obrany (SEAD). Prototyp tohoto čínského protějšku amerického letounu typu F/A-18G Growler se do oblak poprvé vydal dne 25. října 2016. viz. samostatný text

Vyrobeno:  nejméně sedm prototypů a nejméně 62 sériových exemplářů modelu J-15A, nejméně jeden prototyp a neznámý počet sériových exemplářů modelu J-15S, nejméně jeden prototyp modelu J-15T a nejméně jeden prototyp modelu J-15D

Nosič:  - cvičná letadlová loď CV-16 (Type 001) Liaoning (Kuznetsov class). Toto plavidlo vzniklo konverzí nedokončené sovětské letadlové lodě Varjag a do výzbroje PLAN bylo zařazeno dne 25. září 2012. Z jeho paluby může operovat 26 letounů typu J-15 (Flanker X2) a 14 vrtulníků.

- letadlová loď CV-17 (Type 002) Shandong (Kuznetsov mod class). Zmíněné plavidlo bylo do výzbroje PLAN oficiálně zařazeno dne 17. prosince 2019. Z jeho paluby může operovat 24 letounů typu J-15 (Flanker X2) a 12 vrtulníků.

Uživatelé:  ČLR (PLANAF)

 

J-15A

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        dva dvouproudové motory typu Ljulka Al-31F s max. tahem po 7 850 kp / 12 500 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:         víceúčelový radiolokátor neznámého typu, instalovaný uvnitř špice trupu. Tento stroj je s největší pravděpodobností opatřen derivátem radiolokátoru typu „Type 1493“. 

Vybavení:   - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém neznámého typu. Instalace kopulovité hlavice tohoto zařízení se nachází před překrytem pilotní kabiny, mírně vpravo od podélné osy trupu.

                    - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“, výstražný RL systém, výstražný UV protiraketový systém (jeho senzory se nacházejí po stranách ocasního „žihadla“) a výmetnice klamných IČ/RL cílů

Výzbroj:     jeden 30 mm kanón typu GŠ-30-1 se zásobou 150 nábojů, vestavěný do pravého vírového přechodu, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 6 500 kg, přepravovaná na dvanácti pylonech (dvou mezi motorovými gondolami, dvou pod motorovými gondolami, šesti pod křídlem a dvou na koncích křídla - ty jsou vyhrazeny pro PLŘS krátkého dosahu) – PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu PL-8 (CH-AA-4), PLŘS středního dosahu s aktivním RL navedením typu PL-12 (CH-AA-7), protilodní ŘS s aktivním RL navedením typu YJ-83K, protilodní ŘS s aktivním RL navedením typu YJ-91, protizemní ŘS s aktivním RL navedením typu KD-88, řízené pumy s laserovým navedením typu LT-2, řízené pumy se satelitním  navedením typu LS-6, raketové bloky, neřízené pumy a tankovací kontejner typu UPAZ-1A Sachalin* (max. 1 ks) ruské výroby

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: M=2,17
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

* toto zařízení se umisťuje na přední centrální trupový závěsník a ukrývá naviják s 27,5 m pružnou tankovací hadicí, která je opatřena záchytným „košem“, čerpadlo se standardní rychlostí čerpání 1 000 l/min, generátor elektrické energie a dvojici náporových turbín. Zatímco ta první pohání naviják a využívá uzavíratelný lapač vzduchu nacházející se na levoboku, ta druhá pohání generátor elektrické energie, který napájí palivové čerpadlo, a využívá lapač umístěný pod pohyblivou špicí. Na zádi zmíněného kontejneru se nachází instalace signalizačních světel, která informují pilota letounu „příjemce“ o stavu doplňování.

 

Poslední úpravy provedeny dne: 6.7.2022