Shenyang J-15B Super Flying Shark (‘Flanker’)

Typ:  modifikace těžkého palubního víceúčelového bojového letounu typu J-15A (Flanker K) uzpůsobená pro činnost z palub letadlových lodí s elektromagnetickými startovacími katapulty (EMALS)

Určení:  ničení vzdušných cílů v rámci protivzdušné obrany uskupení hladinových plavidel, doprovod námořních útočných letounů a ničení pozemních a hladinových cílů

Odlišnosti od letounu J-15A (Flanker K):

- zesílená konstrukce draku

- instalace nového příďového podvozku s delší a mohutnější nohou a vodícím zařízením elektromagnetického startovacího katapultu (EMALS)

- instalace nového radiolokátoru, který s největší pravděpodobností využívá anténu kategorie AESA, pod příďovým dielektrickým krytem nové konstrukce na místo impulsního dopplerovského radiolokátoru typu „Type 1793“. Příďový dielektrický kryt  antény radiolokátoru tohoto modelu má oválný (a nikoliv kruhový) průřez a ostré „okraje“. Do jeho špice navíc není vetknuta PVD. Jedná se o identickou konstrukci jako u letounu typu J-11D (Flanker).

- modifikované přístrojové vybavení pilotní kabiny. Součástí vybavení pilotní kabiny tohoto modelu se mimo jiné stal nový širokoúhlý průhledový displej (HUD).

- instalace jednoho páru madel, které pilotovi usnadňují snášet vysoká přetížení při katapultáži, po stranách zadní výklopné části překrytu pilotní kabiny

- odlišné uspořádání formačních světel na zádi trupu

- instalace odpalovacích lišt typu PF10 krátkodosahových PLŘS s pasivním IČ navedením typu PL-10 (CH-AA-9), které mají menší rozměry a odlišný tvar, na koncích křídla na místo odpalovacích lišt typu PF8 méně výkonných krátkodosahových PLŘS typu PL-8 (CH-AA-4)

- rozšířená škála podvěsné výzbroje. Součástí podvěsné výzbroje tohoto modelu mimo jiné jsou modernější PLŘS krátkého dosahu typu PL-10 (CH-AA-9) a PLŘS středního dosahu typu PL-15 (CH-AA-10 Abbadon).

Historie:  První dvě letadlové lodě PLAN, CV-16 (Type 001) Liaoning (Kuznetsov class) a CV-17 (Type 002) Shandong (Kuznetsov mod class), jsou opatřeny tzv. skokanským můstkem, který umožňuje provoz bojových letounů typu J-15A (Flanker K). Zmíněný stroj přitom není ničím jiným, než jakýmsi hybridem „pozemního“ bojového letounu typu J-11 (Flanker B) a palubního bojového letounu typu Su-33 (Flanker D) s instalací pokročilejší avioniky z „pozemního“ bojového letounu typu J-11B (Flanker L variant 1). Z paluby třetí letadlové lodě PLAN, CV-18 (Type 003) Fujian, ale tyto stroje již moci operovat nebudou. Důvodem toho je skutečnost, že se na palubě letadlové lodě CV-18 (Type 003) Fujian nacházejí elektromagnetické startovací katapulty (EMALS). S EMALS navíc počítají i všechny následující letadlové lodě PLAN. Speciálně pro činnost z paluby těchto plavidel byla vyvinuta modifikace letounu typu J-15A (Flanker K), která údajně nese označení J-15B. Vývoj zmíněného modelu přitom probíhá v kooperaci institutu č.601 společnosti SAC (Shenyang Aircraft Corporation) a institutu č.704 společnosti CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation). Protože při startu za využití palubního katapultu na drak letounu působí značné přetížení, letoun typu J-15B (Flanker) kromě zesíleného příďového podvozku s vodícím zařízením katapultu obdržel též zesílení konstrukci draku. Změn ale doznal též zbraňový systém. Příďový dielektrický kryt antény radiolokátoru letounu typu J-15B (Flanker) má přitom identický tvar jako příďový dielektrický kryt antény radiolokátoru letounu typu J-11D (Flanker), jak je zřejmé z fotografie, která na internet unikla v červnu roku 2022. Z toho lze vyvodit, že je tento model opatřen nový radiolokátorem, který s největší pravděpodobností využívá anténu kategorie AESA. Zmíněný radiolokátor by přitom měl být kompatibilní s naváděcím systémem PLŘS typu PL-10 (CH-AA-9) a PL-15 (CH-AA-10 Abbadon). Změn proti modelu J-15A (Flanker K) ale doznalo též přístrojové vybavení pilotní kabiny. Naproti tomu letoun typu J-15B (Flanker) nadále počítá s importovanými motory typu Al-31F ruské výroby a nikoliv s domácími motory typu WS-10H. Důvodem toho je údajně skutečnost, že tento typ motoru nesplňuje požadavky na korozivzdornost. Vývoj modifikace motoru typu WS-10 se zvýšenou odolností vůči korozi byl navíc údajně shledán jako neekonomický, neboť se předpokládá, že letoun typu J-15B (Flanker) bude postaven jen v omezené sérii. Na druhou stranu bude použití motorů typu Al-31F činit provoz těchto strojů závislým na dodávkách z Ruska, které navíc nemusí s prodejem dalších motorů tohoto typu do ČLR souhlasit. Rusko se totiž neudělením výrobní licence na motor typu Al-31F již od počátku jistilo proti případné výrobě letounů typu Su-27SK (Flanker B) nad rámec licenční smlouvy. První fotografie letounu typu J-15B (Flanker) byla přitom zveřejněna v únoru roku 2021. Do dnešních dnů byly postaveny nejméně tři prototypy tohoto stroje (1511, 1513 a 1516). Existence toho druhého byla přitom potvrzena v únoru roku 2024. Letadlová loď CV-18 (Type 003) Fujian, ze které budou letouny typu J-15B (Flanker) operovat, byla na vodu spuštěna dne 17. června 2022. Se zařazením tohoto plavidla do výzbroje PLAN se počítá v roce 2024. Pro letadlovou loď CV-18 (Type 003) Fujian je ale vyvíjena též palubní modifikace pokročilejšího pozemního bojového letounu kategorie stealth typu FC-31, která údajně nese označení J-35. Letoun typu J-15B (Flanker) tedy podle všeho bude tvořit doplněk letounu typu J-35, popř. bude představovat řešení na přechodné období, než bude letoun typu J-35 k dispozici v dostatečném počtu. Letoun typu J-15B (Flanker) bude ale teoreticky moci operovat též z palub letadlových lodí CV-16 (Type 001) Liaoning (Kuznetsov class) a CV-17 (Type 002) Shandong (Kuznetsov mod class), které jsou opatřeny tzv. skokanským můstkem.

Verze:  -

Vyrobeno: nejméně tři prototypy

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Ljulka Al-31F s max. tahem po 7 850 kp / 12 500 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        víceúčelový radiolokátor neznámého typu kategorie AESA, instalovaný uvnitř špice trupu. Zmíněný radiolokátor slouží k vyhledávání a sledování vzdušných, pozemních a hladinových cílů. 

Vybavení:   elektro-optický zaměřovací systém neznámého typu. Zmíněný systém v sobě sdružuje IČ senzor s laserovým dálkoměrem a slouží k vyhledávání a sledování vzdušných cílů. Instalace kopulovité hlavice tohoto zařízení se nachází před překrytem pilotní kabiny, mírně vpravo od podélné osy trupu.

Výzbroj:     jeden 30 mm kanón typu GŠ-30-1 se zásobou 150 nábojů, vestavěný do pravého vírového přechodu, a podvěsná výzbroj, přepravovaná na dvanácti pylonech (dvou mezi motorovými gondolami, dvou pod motorovými gondolami, šesti pod křídlem a dvou na koncích křídla - ty jsou vyhrazeny pro PLŘS krátkého dosahu) – PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu PL-10 (CH-AA-9), PLŘS středního dosahu s aktivním RL navedením typu PL-15 (CH-AA-10 Abbadon), naváděné protizemní, protilodní a protiradiolokační řízené střely, naváděné pumy, raketové bloky a neřízené pumy

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 25.6.2024