Changhe Z-8CJ

Typ:  pokročilá pátrací-záchranná modifikace palubního transportního vrtulníku typu Z-8J

Určení:  vyhledávání ztroskotaných hladinových plavidel a havarovaných letounů na moři, vyhledávání a vyzvedávání trosečníků a přeprava osob a nákladu mezi pevninou a hladinovými plavidly

Odlišnosti modelu Z-8J:

- instalace modifikovaného nosného rotoru. Hlava nosného rotoru tohoto modelu se nápadně podobá hlavě nosného rotoru vrtulníku typu Z-18.

- instalace znatelně menšího dielektrického kopulovitého krytu antény povětrnostního radiolokátoru na špici trupu. Zmíněný kryt je navíc instalován až pod úrovní hrany člunovitého břicha trupu. Naproti tomu instalace krytu antény radiolokátoru modelu Z-8J se nachází přímo pod čelními okénky pilotní kabiny, resp. na úrovni dolních postranních okének pilotní kabiny.

- instalace pátracího světlometu na pravém boku špice trupu, přímo pod postranním okénkem pilotní kabiny

- instalace otočné kulovité věžičky elektro-optického pozorovacího systému na levém okraji člunovitého břicha špice trupu, přímo vedle krytu antény radiolokátoru

- instalace elektricky ovládaného navijáku na pravém boku přední části trupu, přímo nad dveřmi nákladové kabiny

- přepracované zasklení pilotní kabiny. Zasklení pilotní kabiny tohoto modelu tvoří menší počet okének s větší plochou a posádce poskytuje lepší výhled. Zatímco zasklení pilotní kabiny vrtulníku typu Z-8CJ se sestává z osmi okének, dvou stropních, dvou čelních a čtyřech postranních, zasklení pilotní kabiny předchozího modelu je rozděleno na čtrnáct okének, osm postranních a šest čelních.

- vestavba okénka se znatelně většími rozměry do odsuvných dveří nákladové kabiny, které se nacházejí na pravém boku přední části trupu. Zmíněné okénko má navíc tvar na výšku (a nikoliv naležato) postaveného obdélníku.

- modifikovaná hřbetní trupová nástavba. Zadní část hřbetní trupové nástavby tohoto modelu končí před kořenem ocasního nosníku a má znatelně robustnější profil a větší výšku. Naproti tomu podstatně subtilnější zadní část hřbetní trupové nástavby předchozího modelu se táhne přibližně do poloviny ocasního nosníku.

- instalace indikátoru polohy zříceného letadla (CPI = Crash Position Indicator) na břichu ocasního nosníku

- instalace modifikovaného avionického vybavení

Historie:  Středně těžký obojživelný palubní transportní vrtulník typu Z-8J, který není ničím jiným, než kopií francouzského vrtulníku typu Aérospatiale SA321Ja Super Frélon, se stal základem hned několika speciálů pro pátrací a záchrannou činnost. Nejnovější z nich vešla ve známost jako Z-8CJ a vzešla ze zadání PLANAF. Zmíněný model má některé rysi vrtulníku typu Z-18, který vychází z civilního vrtulníku typu AC313, a vznikl jako nástupce pátracího-záchranného speciálu typu Z-8S. Poprvé byl přitom identifikován v září roku 2016. V říjnu roku 2018 byly dva tyto stroje zachyceny na fotografii na výcvikové základně PLANAF v Xingchengu.

Verze:  -

Vyrobeno:  nejméně 2 sériové stroje

Uživatelé:  ČLR (PLANAF)

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        dva turbohřídelové motory typu Changzhou WZ-6 v neznámé verzi

Radar:         povětrnostní radiolokátor neznámého typu, instalovaný uvnitř kopulovitého krytu vystupujícího ze špice trupu

Kapacita:    ?

Výzbroj:      žádná

 

 

TTD:     
Ø nosného rotoru:  18,90 m
Ø ocasního rotoru: 4,00 m
Celková délka: 23,05 m
Délka trupu:   19,40 m
Výška: 6,66 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 16.10.2019