Changhe Z-7

Typ:  středně těžký víceúčelový vrtulník

Určení:  doprava osob, přeprava nákladu, shoz výsadku a odsun raněných

Historie:  V celkovém pořadí druhým pokusem čínského průmyslu o konstrukci perspektivního nástupce jednomotorového středně těžkého transportního vrtulníku s pístovým pohonem typu Z-5 (Hound A) (závodem v Harbinu vyráběná licenční kopie sovětského typu Mil Mi-4 Hound A z 50. let) se po neúspěšném konstrukčně odvozeném modelu Z-6, jehož pohon zajišťoval jeden turbohřídelový motor typu WZ-5 (derivát sovětské turbovrtulové jednotky Al-24), stal klasicky koncipovaný dvoumotorový stroj Z-7 z dílny závodu v Changhe. Vývojem tohoto vrtulníku byl přitom zmíněný podnik pověřen dne 20. března 1970. Za účelem urychlení celého projektu a nížení technického rizika drak vrtulníku typu Z-7 z technologického hlediska vycházel z draku svého předchůdce v podobě modelu Z-6. Kromě toho počítal s dvojicí turbohřídelových motorů typu WZ-5A, což byl výkonnější derivát jednotky typu WZ-5, která zajišťovala pohon nešťastného Z-6. Zkouškami na pozemní zkušebně s délkou trvání 50 hodin přitom motor typu WZ-5A úspěšně prošel v roce 1978. Draky prvních dvou prototypů vrtulníku Z-7 se závodu v Changhe podařilo dokončit v květnu 1975. Jeden z nich byl přitom vyhrazen pro statické zkoušky. Těmi úspěšně prošel v roce 1979. Mezitím ale Čínské vedení nařídilo závodu v Changhe zavést do svého výrobního programu kopii francouzského námořního vrtulníku typu SA321Ja Super Frélon, která později vešla ve známost jako Z-8. Protože by další pokračování v programu Z-7 vedlo k průtahům vývoje daleko pokročilejšího typu Z-8, který měl vyšší prioritu, na základě nařízení z 28. června 1979 musely být následně veškeré práce na tomto modelu zastaveny. V tento okamžik se přitom na skladě závodu v Changhe nacházelo již 90% všech plánovaných palubních systémů pro první letový prototyp.

Verze: žádné

Vyrobeno: dva nekompletní draky

Uživatelé: žádní

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Zhuzhou WZ-5A (derivát sovětské turbovrtulové jednotky Al-24) s max. výkonem po 2 330 hp          

Kapacita:    náklad do celkové hmotnosti 3 500 kg, přepravovaný v nákladové kabině s rozměry 7,83 m x 1,95 m x 2,10 m

Výzbroj:     ?

 

 

TTD:     
Ø nosného rotoru:  21,30 m
Ø ocasního rotoru: 3,80 m
Celková délka: 25,31 m
Délka trupu:   19,67 m
Výška: 7,03 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 14 000 kg
Max. rychlost: 240* km/h
Praktický dostup:   6 000* m
Max. dolet:    350* km

 

 

 

 * pouze vypočtený odhad

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 19.7.2012