Changhe Z-18J/A Sea Bat (Hai Bianfu)   

Typ:  speciální modifikace středně těžkého středně těžkého palubního dopravního vrtulníku typu Z-18 zastávající roli vzdušného stanoviště řízení a včasné výstrahy (AWACS)

Určení:  vyhledávání a sledování vzdušných cílů a řízení činnosti stíhacích letounů

Odlišnosti od modelu Z-18:

- absence nevelkého náprstkovitého krytu antény meteorologického radiolokátoru vystupujícího ze špice trupu

- instalace výklopného ramene s otočným válcovitým dielektrickým krytem antény radiolokátoru systému AWACS neznámého typu z dílny institutu č.38 na břichu zadní části trupu, přímo za hlavním podvozkem. Při vzletu a přistání je kryt antény zmíněného radiolokátoru přiklopen k břichu zadní části trupu, v oblasti pod ocasním nosníkem. V pracovní pozici se nachází pod trupem a díky tomu, že je řešen jako otočný, radiolokátoru tohoto modelu zajišťuje 360° pokrytí.

- instalace snímačů výstražného RL systému a výstražného UV protiraketového systému na bocích přední a zadní části trupu

- instalace dvou párů výmetnic klamných cílů na bocích postranních plováků

- instalace navijáku na pravoboku trupu, přímo nad nákladovými vraty

- instalace dvou okének s tvarem naležato postaveného obdélníku na pravoboku trupu, v oblasti mezi přístupovými dveřmi a hlavním podvozkem, na místo pěti okének s tvarem na výšku postaveného obdélníku

- instalace tří okének s tvarem naležato postaveného obdélníku na levoboku trupu, v oblasti před hlavním podvozkem, na místo pěti okének s tvarem na výšku postaveného obdélníku

Historie:  Přestože byl středně těžký víceúčelový vrtulník typu AC313 z dílny společnosti Avicopter zamýšlen pro civilní sektor, našel si též cestu k ozbrojeným složkám ČLR, včetně PLANAF. PLANAF se stalo provozovatelem hned několika modifikací tohoto derivátu vojenského vrtulníku typu Z-8 (kopie francouzského typu SA321Ja Super Frélon). Společným znakem všech modifikací vrtulníku typu AC313 pro PLANAF se stala instalace tuzemských pohonných jednotek (na místo kanadských), sklopitelného pylonu vyrovnávací vrtule, modifikovaného nosného rotoru se sklopitelnými listy a malých plováků na koncích horizontálních pylonů nesoucích hlavní podvozky. Jedna z nich nese označení Z-18J a zastává roli vzdušného stanoviště řízení a včasné výstrahy (AWACS). Součástí palubního vybavení zmíněného speciálu se stal radiolokační AWACS systém z dílny institutu č.38, který využívá anténu s pevnou fázovanou mřížkou a digitálně vychylovaným paprskem (AESA). Zmíněná anténa je umístěna uvnitř výklopného otočného válcovitého krytu, který je při vzletu a přistání přiklopen k břichu zadní části trupu, v oblasti pod ocasním nosníkem. Jedná se o obdobné řešení jako u francouzského vrtulníkového AWACS speciálu typu AS532 UL Horizon. Prototyp AWACS speciálu typu Z-18J byl poprvé zpozorován v roce 2009. V současnosti nejméně tři tyto stroje (300 až 302) zajišťují podporu bojových letounů typu J-15 (Flanker K), které operují z paluby letadlové lodě CV-16 (Type 001) Liaoning (Kuznetsov class), první letadlové lodě PLAN vzniklé dostavbou nedokončené sovětské letadlové lodě Varjag. AWACS speciály typu Z-18J se ale zřejmě stanou též součástí vrtulníkového parku letadlové lodě CV-17 (Type 002) Shandong (Kuznetsov mod class), druhé letadlové lodě PLAN a současně první letadlové lodě čínské výroby. V budoucnosti by měly nepočetnou flotilu AWACS vrtulníků typu Z-18J doplnit palubní AWACS letouny typu KJ-600. Vrtulníky typu Z-18J budou přitom operovat nejen z palub letadlových lodí PLAN, ale i z palub vrtulníkových výsadkových plavidel „Type 075“ (Yushen class). To dokládá snímek z října roku 2021, na kterém je tento stroj zachycen při testech na palubě prvního a plavidla této třídy, Hainan.

Verze:

Z-18J – první výše popsaná modifikace vrtulníku typu Z-18J

Z-18A – pokročilá modifikace vrtulníku typu Z-18J s novými pohonnými jednotkami uvnitř modifikované hřbetní trupové nástavby. Zadní část hřbetní trupové nástavby tohoto modelu končí před kořenem ocasního nosníku a má znatelně robustnější profil a větší výšku. Jedná se o obdobnou konstrukci jako u SAR speciálu typu Z-8CJ. Tento model byl poprvé identifikován v prosinci roku 2021.

Vyrobeno:  jeden prototyp a nejméně tři sériové exempláře modelu Z-18J a nejméně jeden exemplář modelu Z-18A

Nosič:  

- cvičná letadlová loď CV-16 (Type 001) Liaoning (Kuznetsov class). Toto plavidlo vzniklo konverzí nedokončené sovětské letadlové lodě Varjag a do výzbroje PLAN bylo zařazeno dne 25. září 2012. Z jeho paluby může operovat 26 letounů typu J-15 (Flanker K) a 14 vrtulníků.

- letadlová loď CV-17 (Type 002) Shandong (Kuznetsov mod class). Zmíněné plavidlo bylo do výzbroje PLAN oficiálně zařazeno dne 17. prosince 2019. Z jeho paluby může operovat 24 letounů typu J-15 (Flanker K) a 12 vrtulníků.

- vrtulníková výsadková plavidla „Type 075“ (Yushen class). Součástí výzbroje PLAN se stanou celkem tři plavidla této třídy, Hainan, Guangxi a Anhui. První dvě tato plavidla, Hainan a Guangxi, byla do výzbroje PLAN oficiálně zařazena dne 23. dubna a 26. prosince 2021. Poslední z nich, Anhui, v současnosti prochází zkouškami. Z paluby každého plavidla „Type 075“ (Yushen class) přitom může operovat až 30 vrtulníků.

Uživatelé:  ČLR (PLANAF)

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       tři turbohřídelové motory typu Changzhou WZ-6C s max. výkonem po 1 743 hp

Radar:        radiolokátor systému AWACS neznámého typu z dílny institutu č.38. Zmíněný radiolokátor využívá anténu s pevnou fázovanou mřížkou a digitálně vychylovaným paprskem (AESA), která je umístěna uvnitř výklopného otočného válcovitého krytu nacházejícího se pod zadní částí trupu. Radiolokátor tohoto stroje má 360° zorné pole a je schopen vyhledávat, sledovat a zaměřovat vzdušné i hladinové cíle. Zatímco vzdušné cíle dokáže údajně detekovat na vzdálenost až 200 km, hladinová plavidla je údajně schopen detekovat na vzdálenost až 300 km. 

Vybavení:   - vyhledávací: elektro-optický pozorovací systém neznámého typu (kulovité pouzdro nacházející se pod špicí trupu)

                  - obranné: výstražný RL systém (po jednom páru senzorů na bocích přední a zadní části trupu), výstražný UV protiraketový systém (po jednom páru senzorů na bocích přední a zadní části trupu) a čtyři výmetnice klamných cílů (po dvou uvnitř plováků)

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Ø nosného rotoru:  ?
Ø ocasního rotoru: ?
Celková délka: ?
Délka trupu:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 13.8.2023