AVIC Super Great White Shark

Velmi netradičně koncipovaný rychlý útočný vrtulník typu Super Great White Shark je vyvíjen blíže nespecifikovanou společností konsorcia AVIC (Aviation Industry Corporation of China). Zmíněný stroj v sobě kombinuje vrtulník s proudovým letounem se sníženou zjistitelností. Trup vrtulníku typu Super Great White Shark je koncipován jako tzv. vztlakové těleso. Trup tohoto stroje tedy sám o sobě vyvozuje vztlak. Trup vrtulníku typu Super Great White Shark má tvar disku s délkou 7,60 m a je zhotoven z kompozitních materiálů. Jeho povrch má být navíc pokryt nátěrem, který pohlcuje elektromagnetické záření (RAM). Trup tohoto stroje se sestává ze střední části, která má kruhový půdorys, a prstencovité vnější části. Přední partie prstencovité vnější části trupu vrtulníku typu Super Great White Shark má ostrou náběžnou hranu, zatímco boky prstencovité vnější části trupu tohoto stroje jsou ploché, stejně jako záď. Střední část trupu tohoto stroje ukrývá kabinu dvoučlenné posádky se sedadly vedle sebe. Kabina posádky vrtulníku typu Super Great White Shark je opatřena vystouplým překrytem s polokapkovitým tvarem. Přímo mezi střední částí trupu s kabinou posádky a vnější prstencovitou částí se nachází prstencovitý otvor. Uvnitř zmíněného otvoru se otáčí dvojice souosých protiběžných rotorů s průměrem 4,90 m. Zmíněné rotory podle všeho roztáčí turbohřídelové motory, které jsou instalovány v přední partii prstencovité vnější části trupu. Přímo pod zmíněnými rotory jsou instalovány regulační žaluzie. Ty slouží k řízení při malých rychlostech. Pohon vrtulníku typu Super Great White Shark při rychlém dopředném letu obstarávají dva malé dvouproudové motory, které jsou vestavěny do postranních partií prstencovité vnější části trupu. Zmíněné motory využívají postranní lapače vzduchu a trysky s obdélníkovým průřezem. Vrtulník typu Super Great White Shark se svým vzezřením nápadně podobá neúspěšnému STOL diskoplánu typu VZ-9 Avrocar, který na konci 50. let vyvinula a postavila (ve dvou exemplářích) kanadská společnost Avro pro USAF a U.S. Army. Má však zcela odlišný pohonný systém. Uprostřed diskovitého trupu typu VZ-9 se totiž nacházel ventilátor, který byl roztáčen horkými výstupními plyny tří malých proudových motorů, instalovaných po jeho obvodu. K vyvozování vztlaku zmíněný stroj využíval tzv. Coandova efektu. Diskoplán typu VZ-9 měl ale velmi špatnou stabilitu, značnou hlučnost, malou nosnost a velmi nízkou rychlost (56 km/h). Aby toho nebylo málo, tak jeho dostup činil pouhých 0,96 m. Dle předběžných výpočtů měl být přitom schopen vyvinout rychlost 480 km/h ve výšce 3 000 m. Projekt vrtulníku typu Super Great White Shark byl široké veřejnosti poprvé prezentován na výstavě China Helicopter Exposition, která se konala v říjnu roku 2019 v Tianjinu, ve formě 1:1 makety. Se zahájením letových zkoušek prototypu tohoto stroje se počítá v roce 2020. Vrtulník typu Super Great White Shark je spíše technologickým demonstrátorem, než prototypem budoucího operačního stroje. Zkušenosti získané v průběhu projektování a testování prototypu vrtulníku typu Super Great White Shark by měly najít uplatnění při projektování pokročilejších kolmostartujících vzdušných prostředků s půdorysem ve tvaru disku.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  0

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    dvě osoby

Pohon:        jeden nebo dva (?) turbohřídelové (?) motory neznámého typu a dva dvouproudové motory neznámého typu     

Výzbroj:     ?

 

 

TTD:     
Ø nosných rotorů:  4,90 m
Délka:   7,60 m
Výška: 2,85 m
Prázdná hmotnost: 3 500 kg
Max. vzletová hmotnost: 6 000 kg
Max. užitečné zatížení: 1 500 kg
Max. rychlost: 650* km/h
Cestovní rychlost: 400 až 600* km/h
Praktický dostup:   6 000* m
Max. dolet:    2 950* km

 

 

* pouze vypočtený odhad

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 13.10.2019