Changhe Z-18F/FA Sea Eagle (Hai Ying)

Typ:  speciální modifikace středně těžkého palubního dopravního vrtulníku typu Z-18 pro protiponorkový boj (ASW)

Určení:  vyhledávání a ničení ponorkových a hladinových plavidel protivníka

Odlišnosti od modelu Z-18:

- absence nevelkého náprstkovitého krytu antény povětrnostního radiolokátoru vystupujícího špice trupu

- instalace rozměrného zploštěného válcovitého krytu antény pátracího radiolokátoru pod špicí trupu, na pozici otočného kulovitého pouzdra elektro-optického pozorovacího systému.

- instalace otočného kulovitého pouzdra elektro-optického pozorovacího systému na pravoboku přídě trupu, na úrovni postranního okénka pilotní kabiny. U modelu Z-18 se instalace zmíněného pouzdra nachází přímo pod špicí trupu.

- instalace zbraňových závěsníků na bocích střední části trupu, v oblasti před hlavním podvozkem. Na zmíněné závěsníky lze umístit dvě protiponorková torpéda typu Yu-7K nebo dvě protilodní řízené střely.

- přítomnost kruhové šachty ponorného sonaru na břichu střední části trupu, v oblasti před hlavním podvozkem

- instalace řady dodatečných antén na břichu střední části trupu, v oblasti před a za šachtou ponorného sonaru

- přítomnost 30-ti kruhových výhozů akustických bójí na břichu zadní části trupu, v oblasti za hlavním podvozkem. Zmíněné výhozy jsou uspořádány do čtyř řad.

- instalace snímačů výstražného RL systému a výstražného UV protiraketového systému na bocích přední a zadní části trupu

- instalace dvou párů výmetnic klamných cílů na bocích postranních plováků

- instalace navijáku na pravoboku trupu, přímo nad nákladovými vraty

- instalace jednoho okénka s tvarem naležato postaveného obdélníku a jednoho polokulovitého pozorovacího průzoru na pravoboku trupu, v oblasti mezi přístupovými dveřmi a hlavním podvozkem, na místo pěti okének s tvarem na výšku postaveného obdélníku

- instalace dvou okének s tvarem naležato postaveného obdélníku a jednoho polokulovitého pozorovacího průzoru na levoboku trupu, v oblasti před hlavním podvozkem, na místo pěti okének s tvarem na výšku postaveného obdélníku

Historie:  Přestože byl středně těžký víceúčelový vrtulník typu AC313 z dílny společnosti Avicopter zamýšlen pro civilní sektor, našel si též cestu k ozbrojeným složkám ČLR, včetně PLANAF. PLANAF se stalo provozovatelem hned několika modifikací tohoto derivátu vojenského vrtulníku typu Z-8 (kopie francouzského typu SA321Ja Super Frélon). Společným znakem všech modifikací vrtulníku typu AC313 pro PLANAF se stala instalace tuzemských pohonných jednotek (na místo kanadských), sklopitelného pylonu vyrovnávací vrtule, modifikovaného nosného rotoru se sklopitelnými listy a malých plováků na koncích horizontálních pylonů nesoucích hlavní podvozky. Jedna z nich nese označení Z-18F a slouží k protiponorkovému boji (ASW). Na vývoji tohoto speciálu se podílely nejméně dva prototypy (modrá 01 a 02). První z nich byl identifikován v únoru roku 2014. V lednu roku 2017 byl jeden z prototypů vrtulníku typu Z-18F poprvé zpozorován na palubě letadlové lodě CV-16 (Type 001) Liaoning (Kuznetsov class), první čínské letadlové lodě vzniklé dostavbou nedokončené sovětské letadlové lodě Varjag. V červnu roku 2019 byl zde poprvé spatřen sériový stroj (bílá 331). V současnosti se na inventáři PLANAF nachází nejméně pět vrtulníků typu Z-18F (bílá 330 až 334). Všechny zmíněné stroje jsou přitom provozovány z paluby letadlové lodě CV-16 (Type 001) Liaoning (Kuznetsov class). Vrtulníky typu Z-18F přitom budou operovat nejen z palub letadlových lodí PLAN, ale i z palub vrtulníkových výsadkových plavidel „Type 075“ (Yushen class). To dokládá snímek z října roku 2021, na kterém je tento stroj zachycen při testech na palubě prvního a plavidla této třídy, Hainan.

Verze:

Z-18F – základní výše popsaná modifikace vrtulníku typu Z-18F

Z-18FA – pokročilá modifikace vrtulníku typu Z-18F s novými pohonnými jednotkami uvnitř modifikované hřbetní trupové nástavby. Zadní část hřbetní trupové nástavby tohoto modelu končí před kořenem ocasního nosníku a má znatelně robustnější profil a větší výšku. Jedná se o obdobnou konstrukci jako u SAR speciálu typu Z-8CJ. První exemplář tohoto modelu byl identifikován v listopadu roku 2019. Do dnešních dnů bylo PLANAF dodáno nejméně pět vrtulníků typu Z-18FA (šedá 37, 38, 40, 41 a 43).

Z-18FG (?) – pokročilá modifikace vrtulníku typu Z-18F s novým radiolokátorem. Tento model byl poprvé identifikován na videu z paluby letadlové lodě Liaoning (Kuznetsov class), které pochází z ledna roku 2022.

Vyrobeno:  dva prototypy a nejméně pět sériových strojů modelu Z-18F, nejméně pět exemplářů modelu Z-18FA a nejméně jeden exemplář modelu Z-18FG?

Nosič:  - cvičná letadlová loď CV-16 (Type 001) Liaoning (Kuznetsov class). Toto plavidlo vzniklo konverzí nedokončené sovětské letadlové lodě Varjag a do výzbroje PLAN bylo zařazeno dne 25. září 2012. Z jeho paluby může operovat 26 letounů typu J-15 (Flanker K) a 14 vrtulníků.

- letadlová loď CV-17 (Type 002) Shandong (Kuznetsov mod class). Zmíněné plavidlo bylo do výzbroje PLAN oficiálně zařazeno dne 17. prosince 2019. Z jeho paluby může operovat 24 letounů typu J-15 (Flanker K) a 12 vrtulníků.

- vrtulníková výsadková plavidla „Type 075“ (Yushen class). Součástí výzbroje PLAN se stanou celkem tři plavidla této třídy, Hainan, Guangxi a Anhui. První dvě tato plavidla, Hainan a Guangxi, byla do výzbroje PLAN oficiálně zařazena dne 23. dubna a 26. prosince 2021. Poslední z nich, Anhui, v současnosti prochází zkouškami. Z paluby každého plavidla „Type 075“ (Yushen class) přitom může operovat až 30 vrtulníků.

Uživatelé:  ČLR (PLANAF)

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        tři turbohřídelové motory typu Changzhou WZ-6C s max. výkonem po 1 743 hp

Radar:         pátrací radiolokátor neznámého typu, instalovaný uvnitř zploštěného válcovitého krytu nacházejícího se pod špicí trupu

Vybavení:    - vyhledávací: elektro-optický pozorovací systém neznámého typu (kulovité pouzdro instalované na pravoboku špice trupu), ponorný sonar neznámého typu a akustické bóje neznámého typu (jejich výmetnice se nacházejí v zadní části trupu)

                     - obranné: výstražný RL systém (po jednom páru senzorů na bocích přední a zadní části trupu), výstražný UV protiraketový systém (po jednom páru senzorů na bocích přední a zadní části trupu) a čtyři výmetnice klamných cílů (po dvou uvnitř plováků)         

Výzbroj:      dvě protiponorková torpéda typu Yu-7K nebo dvě protilodní řízené střely, přepravované na postranních trupových závěsnících

 

 

TTD:     
Ø nosného rotoru:  ?
Ø ocasního rotoru: ?
Celková délka: ?
Délka trupu:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 30.10.2023