Harbin Z-5 (‘Hound A’)

Typ:  středně těžký transportní vrtulník uzpůsobený pro činnost za všech meteorologických podmínek ve dne i v noci; na základě licence vyráběná kopie sovětského vrtulníku typu Mil Mi-4 (Hound A)

Určení:  doprava osob, přeprava nákladu, shoz výsadku, přímá palebná podpora pozemních jednotek, odsun raněných, pátrací a záchranná činnost, hlídková činnost a kultivace zemědělských ploch

Historie:  V roce 1956 byla podepsána mezistátní smlouva, která čínskému průmyslu zajistila licenční oprávnění na produkci jednomotorového středně těžkého transportního vrtulníku s pístovým pohonem typu Mi-4 (Hound A) z dílny sovětské OKB M.L. Mila a pohonné jednotky tohoto stroje v podobě pístového motoru typu AŠ-82V. Kompletací zmíněných vrtulníků byl přitom tehdy pověřen závod č.122 z Harbinu. Příslušné výrobní podklady Sověti Číňanům předali v únoru roku 1958. Protože se kompletace prvního exempláře „čínského“ Mi-4 (Hound A) v prostorách harbinského závodu č.122 rozeběhla ještě předtím, od vzletové dráhy se tento stroj poprvé odlepil již dne 14. prosince 1958, jako vůbec první vrtulník zkompletovaný na území ČLR. Konstrukční certifikát přitom „čínský“ Mi-4 (Hound A) obdržel v prosinci roku 1959. Zavádění vrtulníku typu Mi-4 (Hound A) do výrobního programu závodu č.122 z Harbinu bylo ale v důsledku politiky tzv. „Velkého skoku“ Mao Ce-tunga, která počítala s razantním zvyšováním kvantity ve výrobě (na úkor kvality), přehnaně uspěchané. Následkem toho byla výrobní kvalita čínských Mi-4 (Hound A) natolik mizerná, že zde musela být výrobní linka tohoto stroje již v roce 1960 uzavřena. Veškeré původně použité výrobní přípravky proto muselo následně nahradit nově zhotovené výrobní zařízení. Přestože se nové výrobní podklady podařilo dokončit již v březnu roku 1961, první exemplář vrtulníku typu Mi-4 (Hound A), který byl v Harbinu zkompletován na nové výrobní lince dle nových postupů, poprvé vzlétl až dne 20. srpna 1963. Plná produkce tohoto stroje obdržela oficiální zelenou dne 21. září toho samého roku, tedy po celých pěti letech od vzletu prvního prototypu. Rok nato se pro vrtulníky typu Mi-4 (Hound A) čínské výroby začalo používat označení Z-5. Vrtulníky typu Z-5 (Hound A) z prvních výrobních sérií byly přesnou kopií sovětského vrtulníku typu Mi-4 (Hound A). Do konstrukce pozdějších sériových exemplářů tohoto stroje byly nicméně vneseny některé změny. Nejvíce zásadní změnou se stala náhrada listů nosného rotoru smíšené konstrukce (nosník z ocelové trubky a dřevěný potah) listy celokovové konstrukce. Důvodem tohoto zásahu do konstrukce listů nosného rotoru vrtulníku typu Z-5 (Hound A) se stala špatná dostupnost dřeva vhodného pro výrobu potahu listů nosného rotoru vrtulníku na území ČLR. První vrtulník typu Z-5 (Hound A) v provedení s nosným rotorem s celokovovými listy se přitom od země poprvé odpoutal dne 22. června 1966. Přestože vrtulník typu Z-5 (Hound A) bylo již době, kdy byl zaveden do výrobního programu harbinského závodu č.122, možné považovat za morálně beznadějně zastaralý, ve výrobním programu zmíněného podniku se tento stroj nakonec udržel až do roku 1979. Do té doby stihlo brány harbinského závodu č.122 opustit celkem 545 těchto strojů. 437 z nich bylo přitom dokončeno vojenské transportní modifikaci, útočné modifikaci pro přímou palebnou podporu pozemních jednotek s instalací závěsníků pro raketové bloky na bocích trupu a speciální modifikaci pro pokládání padáčkových protitankových min. Posledně uvedený model lze přitom od předchozích dvou verzí snadno rozpoznat díky absenci podtrupové střelecké gondoly. Dalších 85 vrtulníků typu Z-5 (Hound A) bylo postaveno v neozbrojené civilní dopravní modifikaci Xuangfeng, která se vyznačovala absencí břišní gondoly, a speciální salónní modifikaci určené k dopravě VIP osob. Posledně uvedený model přitom obdržel luxusně zařízenou kabinu s rozměrnými hranatými postranními okny (na místo malých kulatých). Do celkového počtu vyrobených exemplářů vrtulníku typu Z-5 (Hound A) je ale nutné započítat též sedm zemědělských speciálů s rozprašovačem chemikálií, třináct speciálů pro pátrací a záchrannou činnost s rozšířenou zásobou paliva a dva hlídkové speciály s nestandardní instalací antén. I přes morální zastaralost se všechny ozbrojené složky ČLR, včetně civilního sektoru, musely na vrtulníky typu Z-5 (Hound A) plně spoléhat nejen po celá 60. a 70. léta, ale prakticky i po celá 80. léta. V 60. letech totiž ČLR zaujala ke svému jedinému dodavateli vojenské techniky v podobě SSSR vysloveně nepřátelský postoj, což vedlo k tomu, že se následně musela nejen na poli vrtulníkové techniky plně spoléhat na domácí průmysl. Jenomže domácí vývoj na poli vzdušných prostředků s rotující nosnou plochou nepřinášel uspokojivé výsledky (neúspěšné programy Z-6 a Z-7). Aby toho nebylo málo, tak ani zavádění domácí kopie francouzského těžkého námořního transportního vrtulníku typu SA321Ja Super Frélon (pod označením Z-8) do výrobního programu závodu z Changhe se neobešlo bez problémů a neúnosně se zatahovalo. Z tohoto důvodu se vrtulníky řady Z-5 (Hound A) nakonec ve službě udržely až do 90. let. Teprve až poté jejich poslání plně převzaly podstatně pokročilejší vrtulníky typu Z-9. Zmíněný stroj přitom není ničím jiným, než od roku 1981 na základě licence závodem z Harbinu vyráběnou kopií francouzského vrtulníku typu AS365N Dauphin II. Zavedení vrtulníku typu Dauphin II do výrobního programu závodu z Harbinu by ale nebylo vůbec možné, kdyby mezitím nedošlo k výraznému oteplení politických vztahů ČLR se západem.

Verze:  -

Vyrobeno:  545 sériových strojů

Uživatelé:  Albánie (37 ks) a ČLR

 

 

Posádka:    dva piloti a pozorovatel/střelec

Pohon:       jeden pístový motor typu Harbin HS-7 (licenční kopie sovětského typu Švecov AŠ-82V) s max. výkonem 1 700 hp

Kapacita:   14 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 1 550 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny, nebo náklad do celkové hmotnosti 1 300 kg, přepravovaný ve vnějším závěsu pod trupem

Výzbroj:     jeden pohyblivý 12,7 mm kulomet, instalovaný ve střelišti nacházejícím se v přední části břišní trupové gondoly, a dva raketové bloky, přepravované na postranních trupových závěsnících

 

 

TTD:     
Ø nosného rotoru:  21,00 m
Ø ocasního rotoru: 3,60 m
Celková délka: 25,02 m
Délka trupu:   16,79 m
Výška: 4,40 m
Prázdná hmotnost: 5 270 kg
Max. vzletová hmotnost: 7 600 kg
Max. rychlost: 210 km/h
Praktický dostup:   5 500 m
Max. dolet se 2 PTB:    780 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 19.7.2012