Harbin/Changhe Z-6

Typ:  středně těžký transportní vrtulník uzpůsobený pro činnost za všech meteorologických podmínek ve dne i v noci; vývojový derivát vrtulníku typu Z-5 (Hound A)

Určení:  doprava osob, přeprava nákladu, shoz výsadku a odsun raněných

Historie:  První vzdušným prostředkem s rotující nosnou plochou čínské výroby se stal vrtulník typu Z-5 (Hound A), který nebyl ničím jiným, než na základě licence vyráběnou kopií jednomotorového středně těžkého transportního vrtulníku s pístovým pohonem typu Mi-4 (Hound A) z dílny sovětské OKB M.L. Mila. Zmíněný stroj se stal součástí výrobního programu závodu č.122 z Harbinu a jeho plná produkce se rozeběhla na konci roku 1963. Vrtulník typu Z-5 (Hound A) byl ale značně „podmotorován“. Výkony tohoto stroje v lokalitách s velkou nadmořskou výškou nebo vysokou teplotou vzduchu navíc rozhodně nebylo možné považovat za vyhovující. Protože se ČLR tehdy již nemohla spoléhat na dodávky techniky z SSSR, neboť mezitím vůči tomuto svému jediného vojensko-politickému spojenci a dodavateli vojenské techniky zaujala vysloveně nepřátelský postoj, v roce 1966 byly v prostorách zmíněného podniku zahájeny práce na výkonnějším nástupci tohoto pístového stroje. Zmíněný vrtulník vešel ve známost pod označením Z-6 a podvozek, celou zadní partii trupu s nákladovými vraty a ocasní nosník s ocasními plochami přebíral od svého předchůdce v podobě vrtulníku typu Z-5 (Hound A) téměř bez změn. Nové konstrukce byla pouze přední část trupu s pilotní kabinou a střední část trupu ukrývající objemnější nákladový prostor. Pohonnou jednotkou vrtulníku typu Z-6 se stal turbohřídelový motor typu WZ-5, který vycházel z turbovrtulového motoru WJ-5. Zmíněný motor byl kopií sovětského motoru typu Al-24 a poháněl regionální dopravní letoun typu Y-7 (Coke), který nebyl ničím jiným, než kopií sovětského letounu typu An-24 (Coke). Instalace motoru typu WZ-5 se přitom nacházela, stejně jako u jednomotorového prvního prototypu sovětského vrtulníku typu Mil Mi-8 (Hip), ve hřbetní trupové nástavbě s kruhovým lapačem vzduchu v čele a jedním párem mohutných výfukových trubic na bocích, v oblasti před nosným rotorem. Protože projekt vrtulníku typu Z-6 plně těžil z dostupných technologií, kompletaci prvního prototypu tohoto stroje, který byl vyhrazen pro statické zkoušky, se podařilo završit již v roce 1967. Oficiální status ale celý program Z-6 obdržel teprve až v následujícím roce. První letový exemplář vrtulníku typu Z-6 byl zároveň druhým prototypem tohoto stroje v celkovém pořadí a od země se poprvé odpoutal dne 15. prosince 1969. Krátce nato ale padlo rozhodnutí, aby byla veškerá další činnost na toto téma přesunuta do prostor nově vybudovaného závodu v Changhe. Práce na výstavbě výrobní linky vrtulníku typu Z-6 se zde přitom rozeběhly již v roce 1970, a to i přesto, že zkušební program prvního prototypu tohoto stroje, který navíc dne 7. srpna 1972 předčasně ukončila tragická havárie, sužovala celá řada problémů, včetně chvění konstrukce draku, nedostatečného tahu vyrovnávacího rotoru a přehřívání pohonné jednotky a oleje. Do celého programu Z-6 ale neblaze zasáhla tzv. „Velká kulturní revoluce“, která měla upevnit absolutistickou moc Mao Ce-tunga a na místo toho uvrhla celou ČLR na léta 1966 až 1976 ve fatální hospodářský a politický chaos. Díky tomu se program certifikačních zkoušek vrtulníku typu Z-6 zatáhl až do ledna roku 1977. Protože měl vrtulník typu Z-6 ještě horší letové výkony než jeho vývojový předchůdce v podobě vrtulníku typu Z-5 (Hound A) a navíc jednomotorové uspořádání tohoto stroje nebylo možné považovat za ideální z hlediska provozní bezpečnosti, montážní linku závodu z Changhe nakonec opustil v počtu pouhých 11-ti exemplářů.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  dva prototypy (jeden letový a jeden neletový pro statické zkoušky) a 11 sériových strojů

Uživatelé:  pouze ČLR

 

 

 

Posádka:    dva piloti

Pohon:       jeden turbohřídelový motor typu Zhuzhou WZ-5 (derivát sovětského turbovrtulového motoru typu Al-24) s max. výkonem 1 780 hp

Kapacita:   12 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 1 200 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Ø nosného rotoru:  21,00 m
Ø ocasního rotoru: 3,60 m
Celková délka: 20,96 m
Délka trupu:   18,20 m
Výška: 5,59 m
Prázdná hmotnost: 5 450 kg
Max. vzletová hmotnost: 7 600 kg
Max. rychlost: 192 km/h
Praktický dostup:   3 500 m
Max. dolet:    651 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 19.7.2012