Harbin/Changhe Z-6

Typ:  středně těžký transportní vrtulník uzpůsobený pro činnost za všech meteorologických podmínek ve dne i noci; vývojový derivát stroje Z-5 (Hound A)

Určení:  doprava osob, přeprava nákladu, shoz výsadku a odsun raněných

Historie:  Protože byl středně těžký transportní vrtulník typu Z-5 (Hound A) (kopie sovětského typu Mil Mi-4 Hound A), jehož plná produkce se na lince závodu v Harbinu rozeběhla na konci roku 1963, značně „podmotorován“ a navíc vykazoval nevyhovujícími výkony v lokalitách s velkou nadmořskou výškou nebo vysokou teplotou vzduchu, již v roce 1966 se v prostorách zmíněného podniku rozběhly práce na výkonnějším nástupci tohoto pístového stroje. Zmíněný vrtulník přitom vešel ve známost jako Z-6 a počítal s turbohřídelovým pohonem. Podvozek, celou zadní partii trupu s nákladovými vraty a ocasní nosník s ocasními plochami přitom tento stroj přebíral od svého předchůdce v podobě typu Z-5 (Hound A) téměř bez změn. Nové konstrukce byla pouze přední část trupu s pilotní kabinou a střední část trupu ukrývající objemnější nákladový prostor. Pohon tohoto stroje zajišťoval turbohřídelový motor typu WZ-5, který z konstrukčního hlediska vycházel z turbovrtulové pohonné jednotky typu WJ-5 (kopie sovětského typu Al-24) regionálního dopravního letounu typu Y-7 (Coke) (kopie sovětského typu An-24 Coke). Jeho instalace se přitom nacházela obdobně jako v případě sovětského stroje V-8 (Hip A) (první, jednomotorový, prototyp slavného typu Mil Mi-8 Hip) ve hřbetní trupové nástavbě s kruhovým lapačem vzduchu v čele a jedním párem mohutných výfukových trubic na bocích v oblasti před nosným rotorem. Protože projekt vrtulníku typu Z-6 plně těžil z dostupných technologií, kompletaci prvního prototypu tohoto stroje, který byl vyhrazen pro statické zkoušky, se podařilo dokončit již v roce 1967. Oficiální status přitom celý program Z-6 obdržel teprve až rok nato. První letový exemplář vrtulníku Z-6 a zároveň druhý prototyp tohoto stroje v celkovém pořadí se od země poprvé odpoutal dne 15. prosince 1969. Krátce nato ale padlo rozhodnutí, aby byla veškerá další činnost na toto téma přesunuta do prostor nově vybudovaného podniku v Changhe. Práce na výstavbě výrobní linky vrtulníku Z-6 se zde přitom rozeběhly již v roce 1970, a to i přesto, že zkušební program prvního prototypu tohoto stroje, který navíc dne 7. srpna 1972 předčasně ukončila tragická nehoda, sužovala řada „dětských nemocí“ v podobě chvění konstrukce draku, nedostatečného tahu vyrovnávacího rotoru a přehřívání pohonné jednotky a oleje. „Velká kulturní revoluce“, která měla upevnit absolutistickou moc Mao Ce-tunga a na místo toho uvrhla na léta 1966 až 1976 celou ČLR ve fatální hospodářský a politický chaos, ale celý program certifikačních zkoušek vrtulníku Z-6 zatáhla až do ledna 1977. Protože tento stroj vykazoval ještě horšími letovými výkony než typ Z-5 (Hound A) a navíc jeho jednomotorové uspořádání nebylo zrovna ideální z hlediska provozní bezpečnosti, montážní linku závodu v Changhe nakonec opustil v počtu pouhých 11-ti exemplářů.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  dva prototypy (jeden letový a jeden neletový pro statické zkoušky) a 11 sériových strojů

Uživatelé:  pouze ČLR

 

 

Posádka:    dva piloti

Pohon:       jeden turbohřídelový motor Zhuzhou WZ-5 (derivát sovětské turbovrtulové jednotky Al-24) s max. výkonem 1 780 hp

Kapacita:   12 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 1 200 kg, přepravovaný v nákladové kabině

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Ø nosného rotoru:  21,00 m
Ø ocasního rotoru: 3,60 m
Celková délka: 20,96 m
Délka trupu:   18,20 m
Výška: 5,59 m
Prázdná hmotnost: 5 450 kg
Max. vzletová hmotnost: 7 600 kg
Max. rychlost: 192 km/h
Praktický dostup:   3 500 m
Max. dolet:    651 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 19.7.2012