SibNIA (Antonov) Legenda-570

Typ:  pokročilá modifikace lehkého víceúčelového letounu s krátkým vzletem a přistáním (STOL) typu An-2 (Colt); tento model vzešel z  modernizačního programu letounů řady An-2 (Colt) iniciovaného mongolskou společností MAI (Mongolian Aircraft Industries)

Určení:  přeprava osob a nákladu na místních linkách

Odlišnosti od letounu An-2 (Colt):

- instalace 1 100 hp turbovrtulového motoru typu PT6A-67B kanadské značky Pratt & Whitney Canada, který spaluje letecký petrolej, na místo 1 000 hp hvězdicového (vzduchem chlazeného) pístového motoru typu AŠ-62IR, který spaluje letecký benzín. Motor typu PT6A-67B využívá nevelký lapač vzduchu s ledvinovitým průřezem, který se nachází přímo pod vrtulovým kuželem, a jeden pár výfuků s oválným průřezem, který vystupuje z boků motorové kapoty, v oblasti za vrtulovým kuželem.

- instalace pětilisté vrtule na místo čtyřlisté vrtule typu AV-2

- instalace pomocné palubní energetické jednotky (APU) typu GTCP30-92 americké značky Garrett

- instalace kompozitní motorové kapoty s větší délkou, štíhlejším profilem a plynule se zmenšujícím průměrem směrem od pilotní kabiny k vrtulovému kužely. Naproti tomu motorová kapota modelu An-2 je zhotovena z kovu má robustní válcovitý profil a téměř konstantní průměr v celé délce.

- instalace chladiče oleje pod motorovou kapotou. Naproti tomu chladič oleje modelu An-2 se nachází uvnitř vřetenovitého krytu, který je uchycen k břichu motorové kapoty. Chladič oleje tohoto modelu využívá klínový lapač vzduchu a obdélníkový výstup vzduchu, který je opatřen regulační klapkou. Lapač i výstup vzduchu olejového chladiče je přitom vetknut do pravoboku motorové kapoty.

- instalace aerodynamičtějšího překrytu pilotní kabiny se zaobleným (a nikoliv hranatým) profilem a rozděleným zasklením na menší počet okének s větší plochou.

- instalace modifikované svislé ocasní plochy (SOP) s větší plochou a rovným (a nikoliv zaobleným) vrcholem

- instalace modifikované vodorovné ocasní plochy (VOP)

- instalace nouzového výstupu, do kterého je vetknuto další kulaté okénko, na pravoboku zadní části kabiny cestujících, přímo za řadou kulatých okének, resp. přímo za křídly

- instalace odmrazovacího systému náběžné hrany křídla

- instalace radiomajáku

- instalace meteorologického radiolokátoru

- instalace avioniky Garmin 600

- instalace nového přístrojového vybavení uvnitř pilotní kabiny. Součástí přístrojového vybavení pilotní kabiny tohoto stroje jsou též MFD.

Historie:  V roce 2019 byl mongolskou společností MAI (Mongolian Aircraft Industries), založené na počátku toho samého roku, iniciován modernizační projekt pro víceúčelové dvouplošníky typu An-2 (Colt), který je vystavěn na náhradě pístového motoru typu AŠ-62IR turbovrtulovým motorem typu PT6A-67B kanadské značky Pratt & Whitney Canada, instalaci APU typu GTCP30-92 americké značky Garrett, zástavbě nového přístrojového vybavení, obměně ocasních ploch a drobném zdokonalení aerodynamiky. Takto modifikovaný letoun typu An-2 (Colt) vešel ve známost jako Legenda-570 a byl vyprojektován ruským institutem SibNIA (Sibiřský vědecko-výzkumný ústav letectví) z Novosibirsku, který předtím pro letoun typu An-2 (Colt) zpracoval obdobný modernizační program (model TVS-2MS alias An-2MS). Mongolská společnost MAI přitom plánuje na model Legenda-570 „upgradovat“ letouny typu An-2 (Colt), které zakoupí v Mongolsku, Rusku a Číně, a ty pak následně nabízet zákazníkům z Mongolska, Jihovýchodní Asie, Pákistánu a Afghánistánu. Vývojové plány z roku 2019 počítaly s dokončením prototypu letounu typu Legenda-570 na konci toho samého roku a předáním tohoto stroje k certifikačním zkouškám v březnu roku 2020. Dle analýzy společnosti MAI z roku 2019 bude v Mongolsku poptávka po nejméně 32-ti letounech typu Legenda-570. Jejich dodávky plánuje uskutečnit do roku 2022. Poté hodlá tyto stroje nabízet případným zájemcům z Jihovýchodní Asie. Prvních 8 až 12 letounů typu Legenda-570 tehdy společnost MAI plánovala dokončit v roce 2020. Cílem zmíněné společnosti je však navýšení ročního výrobního tempa až na 48 letounů. Hlavní devízou letounu typu Legenda-570 před obdobnými letouny západní provenience má být pořizovací cena a nosnost. Dle předběžných výpočtů se má průměrná cena letounu typu Legenda-570 pohybovat okolo 1,6 mil. USD, zatímco letoun typu Pilatus PC-6, resp. Cessna 208, vyjde na 2,2 mil. USA, resp. 2,75 mil. USA. Nosnost letounu typu Legenda-570 přitom činí 1 500 kg. V případě typu Pilatus PC-6, resp. Cessna 208, tomu jest 1 130 kg. resp. 1 400 kg. Svůj první krátký skok do malé výšky nad VPD (1 m) prototyp letounu typu Legenda-570 vykonal dne 30. července 2020. Do oblak se tento stroj poprvé vydal, z VPD podnikového letiště institutu SibNIA Jelcovka, den nato. Budoucnost celého programu Legenda-570 je ale více než ve hvězdách. Mongolská společnost MAI totiž do tohoto programu mohla vložit jen 2,5 mil. USD, což postačuje pouze na stavbu prototypu. Na zahájení sériových konverzí by si totiž musela půjčit. Společnost MAI sice již od počátku počítala s tím, že si na rozjezd výroby letounu typu Legenda-570 půjčí 8 mil. USD od ruské státní banky VEB.RF, jenomže v Rusku nemá tento program velkou podporu. Důvodem toho je skutečnost, že letoun typu Legenda-570 počítá s motorem zahraniční výroby. Z tohoto důvodu společnosti MAI možná nebude požadovaná půjčka poskytnuta, a tak nebude mít na zahájení výroby letounu typu Legenda-570 žádné prostředky. Východiskem z této situace by mohla být náhrada motoru typu PT6A-67B analogickým motorem ruské výroby. Takový motor ale není momentálně k dispozici.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového An-2)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden nebo dva piloti

Pohon:       jeden turbovrtulový motor typu Pratt & Whitney Canada PT6A-67B kanadské výroby s max. výkonem 1 100 hp

Radar:        jeden meteorologický radiolokátor

Kapacita:    12 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 1 500 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 4,10 m x 1,60 m x 1,80 m

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 18,18 m 
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 12.8.2020