SibNIA TVS-2DT

Typ:  experimentální modifikace lehkého víceúčelového letounu s krátkým vzletem a přistáním (STOL) typu An-2MS (TVS-2MS)

Určení:  prověření technologií vyvíjených pro lehký víceúčelový letoun LMS s celokompozitní konstrukcí

Odlišnosti od letounu An-2MS (TVS-2MS):

- instalace nového dvouplošně uspořádaného křídla s lichoběžníkovým půdorysem a kompozitní konstrukcí na místo dvouplošně uspořádaného křídla s obdélníkovým půdorysem a kovovou kostrou a vesměs plátěným potahem. Zatímco propojení obou ploch křídla tohoto modelu zajišťují směrem nahoru ohnuté konce dolní plochy, která má menší rozpětí než ta horní, u letounu typu An-2MS jsou obě plochy křídla navzájem propojeny jedním párem vzpěr a soustavou drátěných výztuh. Horní plocha křídla tohoto modelu je navíc opatřena trojúhelníkovými winglety.

- instalace nové svislé ocasní plochy s lichoběžníkovým tvarem a kompozitní konstrukcí na místo oválné SOP s kovovou kostrou a plátěným potahem

- instalace nové vodorovné ocasní plochy s lichoběžníkovým půdorysem a kompozitní konstrukcí na místo VOP s obdélníkovým půdorysem a kovovou kostrou a plátěným potahem

Historie:  Na konci roku 2013 byl v rámci podprogramu „Malé letectvo“ státem podporovaného programu „Rozvoj leteckého průmyslu na léta 2013 až 2025“ vyhlášen konkurz na nástupce úspěšných pístových jednomotorových víceúčelových dvouplošníků řady An-2 (Colt). Požadovaný stroj vešel ve známost jako LMS (legkij mnogocelevoj samolet = lehký víceúčelový letoun) a dle zadání měl mít přepravní kapacitu 9 až 19 osob. Za vítěze ve zmíněném konkurzu byl v listopadu tohoto samého roku vyhlášen projekt jednomotorového dvouplošníku s klasicky koncipovanými ocasními plochami a tříbodovým ostruhovým podvozkem typu TVS-2DTS z dílny institutu SibNIA (Sibiřský vědecko-výzkumný ústav letectví). Letoun typu TVS-2DTS z dílny institutu SibNIA tedy sdílí celkové uspořádání s legendárním typem An-2 (Colt), kterého má nahradit. Na rozdíl od tohoto stroje je ale kompletně zhotoven z kompozitních materiálů. Jeho pohon navíc obstarává turbovrtulový motor typu TPE-331-12UAN americké značky Honeywell, tedy ten samý motor, který pohání modernizované An-2MS (TVS-2MS). Protože celokompozitní konstrukce sebou přinášela mnoho nového, vedení institutu SibNIA se rozhodlo technické řešení křídla a ocasních ploch letounu typu TVS-2DTS nejprve prověřit za pomoci zjednodušeného technologického demonstrátoru. Zmíněný experimentální letoun vešel ve známost pod označením TVS-2DT a po konstrukční stránce nebyl ničím jiným, než modifikací letounu typu An-2MS (TVS-2MS), který zase není ničím jiným, než modifikací letounu typu An-2 (Colt) s instalací turbovrtulového motoru typu TPE-331-12UHR-701H americké značky Honeywell na místo pístového motoru typu AŠ-62IR. Do oblak se přitom tento stroj poprvé vydal dne 6. prosince 2014. Zpočátku zkušebního programu, který probíhal na letišti Jelcovka, továrním letišti výrobního závodu NAZ z Novosibirska, byl demonstrátor TVS-2DT opatřen pouze horní plochou kompozitního křídla letounu typu TVS-2DTS. Instalaci spodní plochy křídla letounu typu TVS-2DTS tento stroj obdržel až po završení první fáze letových zkoušek. Spodní plocha křídla demonstrátoru TVS-2DT, resp. letounu typu TVS-2DTS, má přitom menší rozpětí než ta horní a s horní plochou je propojena prostřednictvím do oblouku směrem nahoru zahnutých konců. Ke svému prvnímu letu se takto modifikovaný jediný exemplář demonstrátoru TVS-2DT vydal dne 10. června 2015. Před zahájením další, třetí, fáze letových zkoušek tento stroj navíc obdržel nové ocasní plochy s kompozitní konstrukcí. V této podobě bylo jediný exemplář demonstrátoru TVS-2DT možné shlédnout na moskevské airshow MAKS 2015, která se konala v srpnu roku 2015.

Verze:

TVS-2DT (1. provedení) – původní provedení jediného exempláře demonstrátoru TVS-2DT s instalací horní plochy dvouplošně uspořádaného křídla letounu typu LMS.

TVS-2DT (2. provedení) – pozdější provedení jediného exempláře demonstrátoru TVS-2DT s instalací kompletního dvouplošně uspořádaného křídla letounu typu LMS

TVS-2DT (3. provedení) – konečné provedení jediného exempláře demonstrátoru TVS-2DT s instalací kompletního dvouplošně uspořádaného křídla a ocasních ploch letounu typu LMS

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového An-2)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden nebo dva piloti

Pohon:       jeden turbovrtulový motor typu Honeywell TPE-331-12UAN americké výroby s max. výkonem 1 100 hp

Radar:        žádný

Kapacita:   náklad do celkové hmotnosti 2 500 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 4,10 m x 1,60 m x 1,80 m

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: 3 000 kg
Max. vzletová hmotnost: ?
Cestovní rychlost: 330 km/h
Praktický dostup:   7 000 m
Dolet (s 2,5 t nákladu): 1 500 km

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 18.7.2017