Shaanxi Y-9W / KJ-500 (GaoXin 9)

Typ:  speciální modifikace středně těžkého taktického transportního letounu typu Y-9 (Claw) zastávající roli vzdušného stanoviště řízení a včasné výstrahy (AWACS)

Určení:  vyhledávání a sledování vzdušných cílů, vyhodnocování vzdušné situace, předávání získaných informací pozemním velitelstvím PVO v reálném čase a řízení činnosti stíhacích letounů

Odlišnosti od letounu Y-9 (Claw):

- instalace radarového systému AWACS neznámého typu z dílny institutu č.38 (CETC), který využívá anténu s pevnou fázovanou mřížkou a digitálně vychylovaným paprskem (AESA). Zmíněná anténa se sestává ze tří plošných modulů uspořádaných do tvaru trojúhelníku s úhlem hran 120° a vrcholem směrem dozadu. Pevný (nepohyblivý) kryt antény radarového systému tohoto stroje má, stejně jako kryt antény radarového systému těžšího proudového AWACS speciálu typu KJ-2000 (Mainring), podobu disku s plechovým „středem“ s tvarem trojúhelníku a dielektrickými „okraji“. K horní ploše trojúhelníkovitého plechového „středu“ diskovitého krytu antény systému AWACS tohoto modelu je navíc uchycen zploštělý dielektrický kryt antény satelitního komunikačního systému s kruhovým půdorysem. Zmíněný diskovitý kryt je připevněn ke hřbetu zadní partie trupu, v oblasti před SOP, za pomoci dvou vysokých pylonů s tvarem obdélníku, které při pohledu zepředu zaujímají vzájemné uspořádání ve tvaru obráceného písmene „V“.

- instalace pracovních konzol operátorů uvnitř bývalého nákladového prostoru

- zredukovaný počet postranních nouzových výstupů ze čtyř na dva (zrušením pravého zadního a levého předního)

- zredukovaný počet postranních kulatých okének na pravoboku z pěti na čtyři (zrušením třetího a čtvrtého okénka a přidáním dalšího okénka mezi první a druhé okénko)

- zredukovaný počet postranních kulatých okének na levoboku z šesti na tři (zrušením třetího, čtvrtého a pátého okénka)

- instalace výrazně většího příďového dielektrického krytu s výrazným sklonem směrem dolů a nevelkou nástavbou na hřbetu. Zmíněný kryt zřejmě ukrývá dodatečnou anténu AWACS systému pro přední polosféru.

- absence kulovitého krytu elektro-optického pozorovacího systému nacházejícího se pod špicí trupu

- instalace řady břitových antén na hřbetu a břichu přední části trupu alá Y-8W (KJ-200)

- instalace jednoho páru vystouplých protáhlých hranatých dielektrických krytů, které zřejmě ukrývají antény ELINT stanice, na bocích zádě trupu, na úrovni protáhlého „předkýlu“ SOP alá Y-9JB (GaoXin 8)

- absence záďových nákladových vrat. Břicho zadní části trupu tohoto modelu má navíc zaoblený a nikoliv plochý profil.

- odlišný tvar a menší rozměry dielektrického krytu tvořícího zakončení trupu. Záďový dielektrický kryt tohoto modelu má oválný a nikoliv kruhový průřez a menší délku a zřejmě ukrývá dodatečnou anténu AWACS systému pro zadní polosféru.

- instalace dvou rozměrných lichoběžníkových stabilizačních ploch po stranách břicha ocasní části trupu

- instalace plochých dielektrických krytů pod konci křídla alá Y-9JB (GaoXin 8)

- instalace vřetenovitého krytu na vrcholu svislé ocasní plochy. Zadní část zmíněného krytu je zhotovena z dielektrického materiálu.

- instalace modifikovaných svislých plošek (s tvarem šestiúhelníku) s větší výškou na koncích vodorovné ocasní plochy

Historie:  Středně těžký čtyřmotorový turbovrtulový taktický transportní letoun typu Y-9 (Claw) se stal základem několika vojenských speciálů. Jeden z nich nese označení KJ-500 (Y-9W) a zastává roli vzdušného stanoviště řízení a včasné výstrahy (AWACS). Zmíněný model vznikl jako nástupce AWACS speciálu typu KJ-200/Y-8W (Moth), který vychází z čtyřmotorového turbovrtulového transportního letounu typu Y-8F-600, a doplněk těžšího AWACS speciálu typu KJ-2000 (Mainring), jenž zase není ničím jiným, než modifikací čtyřmotorového proudového transportního letounu typu Il-76MD (Candid). Radarový systém letounu typu KJ-500 má, na rozdíl od radarového systému letounu typu KJ-200 (Moth), zorné pole 360° a využívá anténu, která má obdobné řešení jako anténa radarového systému těžšího letounu typu KJ-2000 (Mainring). Anténa radarového systému tohoto stroje se tedy sestává ze tří plošných modulů, které jsou uspořádány do tvaru trojúhelníku s úhlem hran 120° a instalovány uvnitř pevného krytu s tvarem disku uchyceného za pomoci dvou pylonů ke hřbetu zadní části trupu. Radar systému AWACS letounu typu KJ-500 je ale v porovnání s AWACS radarovým systém letounu typu KJ-2000 (Mainring) o poznání menší a lehčí. Naproti tomu moduly radarového systému předchůdce tohoto speciálu v podobě letounu typu KJ-200 (Moth) jsou instalovány na bocích člunovitého krytu, který se rovněž nachází nad hřebem zadní části trupu. Díky tomu radarový systém tohoto stroje není schopen, na rozdíl od radarového systému letounu typu KJ-500, sledovat cíle v přední a zadní polosféře. Radiolokační systém tohoto stroje předtím prošel zkouškami na vzdušné zkušebně typu Y-8CE, která vznikla konverzí letounu typu Y-8F-400 (Cub) a předtím zastávala poslání vzdušné zkušebny radiolokačního systému letounu typu ZDK-03 (Y-8P). Kromě sledování vzdušné situace letoun typu KJ-500 zřejmě slouží též k provádění radiotechnického průzkumu (ELINT). Oba prototypy tohoto speciálu byly postaveny před koncem roku 2013. PLAAF své první dva KJ-500 (rudá 30471 a 30472) převzalo na konci roku 2014. Do dnešních dnů bylo PLAAF předáno ještě 16 těchto strojů (rudá 30072, 30073, 30074, 30075, 30076, 30078 30079, 30170, 30171, 30173, 30175, 30176, 30177, 30179, 30271 a 30370). Provozovatelem speciálu typu KJ-500, ve verzi KJ-500H, se stalo též PLANAF. Od dubna roku 2015 PLANAF převzalo celkem 11 těchto strojů (černá 81031, 81033, 81034, 81035, 81036, 81610, 81611, 81198, 85091, 85092 a 85093). Svůj veřejný debut si speciál typu KJ-500 odbyl na letecké přehlídce, která se konala dne 3. září 2015 v Pekingu.

Verze:

KJ-500 (Y-9W) – základní výše popsaná modifikace letounu typu KJ-500 pro PLAAF. Tento model vznikl ve dvou prototypech a 18-ti operačních strojích. První dva z nich přitom PLAAF převzalo na konci roku 2014.

KJ-500H – modifikace letounu typu KJ-500 pro PLANAF. Tento model se vyznačuje instalací dvou párů senzorů výstražného UV protiraketového systému na bocích trupu, jednoho na bocích přední části trupu, přímo za vstupními dveřmi, a jednoho na bocích zadní části trupu, přímo před koncovým dielektrickým krytem. PLANAF od dubna roku 2015 převzalo celkem 11 těchto strojů. V březnu roku 2020 byl jeden letoun typu KJ-500A zpozorován při průzkumném letu nad vodami Jihočínského moře. Ze satelitního snímku, který pochází z května toho samého roku, je patrné, že nejméně jeden tento stroj operuje z letecké základny na umělém ostrově, který Číňané vybudovali u Spratlyho ostrovů.

KJ-500A – modifikace letounu typu KJ-500 s instalací trubicovitého nástavce pro doplňování paliva za letu, který je kompatibilní s tankovacím zařízením vzdušného tankeru typu YY-20A, nad pilotní kabinou, vlevo od podélné osy trupu. Přímo pod zmíněným tankovacím nástavcem se přitom nachází instalace kamery a reflektoru pro noční tankování. První exemplář tohoto modelu byl poprvé zpozorován v dubnu roku 2018. Do dnešních dnů byly na standard KJ-500A přestavěny (nebo nově postaveny?) nejméně čtyři letouny typu KJ-500 (30471, 30473, 30474 a 53121). První operační exemplář tohoto modelu byl přitom identifikován na konci roku 2020. Svůj veřejný debut si speciál typu KJ-500A odbyl na Airshow China 2022, která se konala v listopadu roku 2022 v Zhuhai.

Vyrobeno:  dva zkušební a 18 operačních exemplářů modelu KJ-500 a 11 operačních exemplářů modelu KJ-500H

Uživatelé:  ČLR (PLAAF a PLANAF)

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Zhuzhou WJ-6C (vývojová modifikace sovětského typu Al-20K) s max. výkonem po 5 100 hp          

Radar:        radiolokátor systému AWACS neznámého typu z dílny institutu č.38 (CETC). Zmíněný radar využívá anténu kategorie AESA, která je instalovaná uvnitř pevného čočkovitého krytu uchyceného za pomoci dvou pylonů ke hřbetu zadní části trupu, v oblasti za odtokovou hranou křídla.

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: cca 40 m
Délka:   cca 36 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 10.11.2022