Harbin HD-5 (‘Beagle’)

Typ:  speciální modifikace lehkého taktického bombardovacího letounu typu H-5 určená pro vedení radioelektronického boje (REB)

Určení:  rušení pozemních radiolokačních stanic protivníka a radiolokačních stanic námořních plavidel

Odlišnosti od letounu H-5:

- absence defenzivní i ofenzivní výzbroje

- instalace pracoviště operátora REB na místo pracoviště střelce uvnitř záďové kabiny nacházející se přímo pod směrovým kormidlem

- instalace aparatury aktivního rušiče uvnitř trupové pumovnice (z dvoudílných podélně dělených dvířek trupové pumovnice tohoto modelu vystupují dva tandemově uspořádané dielektrické kryty, jeden protáhlý člunovitý následovaný jedním krytem s náprstkovitým profilem)

- instalace jedné nízké břitové antény s tvarem lichoběžníku v ose břicha přídě trupu, přímo před šachtou příďového podvozku

- instalace jednoho páru nízkých břitových antén po stranách břicha přídě trupu, na úrovni vzpěry příďového podvozku

- instalace jedné dlouhé štíhlé zkosené břitové antény na pravoboku přídě trupu, přímo pod poslední řadou okének příďové kabiny navigátora

- instalace jednoho páru drobných břitových antén s obdélníkovým tvarem následovaného jedním párem drobných náprstkovitých krytů po stranách přední patrie břišního krytu palubního radiolokátoru

- instalace jednoho páru dlouhých štíhlých zkosených břitových antén na bocích zadní partie polopakovitého průzračného překrytu pilotní kabiny

- instalace jednoho páru úzkých pylonů s drobnými vřetenovitými pouzdry na koncích po stranách hřbetu trupu, na úrovni kořenů náběžné hrany křídla

- instalace jednoho páru dlouhých štíhlých zkosených břitových antén po stranách přídě trupu, na úrovni zadní partie břišního krytu palubního radiolokátoru

- instalace jednoho páru drobných náprstkovitých krytů následovaného jednou nízkou břitovou anténou s obdélníkovým tvarem v ose břicha přední části trupu, přímo mezi krytem radiolokátoru a dvířky trupové pumovnice

- instalace dvou tandemově uspořádaných párů drobných čtvercových krytů po stranách dvířek trupové pumovnice, v oblasti před náběžnou hranou křídla

- instalace dvou tandemově uspořádaných páru dlouhých zkosených štíhlých břitových antén na bocích trupu (zatímco jeden z nich je umístěn přímo před náběžnou hranou křídla, instalace toho druhého se nachází na úrovni kořene náběžné hrany SOP)

- instalace jedné dlouhé štíhlé zkosené břitové antény po levoboku zadní partie trupové pumovnice

- instalace nevelkého náprstkovitého dielektrického krytu následovaného jedním rozměrným polokapkovitým dielektrickým krytem, jedním párem o poznání menších postranních polokapkovitých dielektrických krytů a jednou nízkou břitovou anténou s tvarem lichoběžníku na břichu zádě trupu, přímo mezi dvířky trupové pumovnice a dvířky šachty fotoaparátu

- instalace tří tandemově uspořádaných párů dlouhých štíhlých zkosených břitových antén po stranách zádě trupu (zatímco jeden z nich se nachází přímo za dvířky trupové pumovnice, na úrovni břišního polokapkovitého krytu, ten druhý je umístěn přímo mezi břišními dvířky šachty fotoaparátu a břišním vstupem do záďové kabiny, instalace toho posledního se nachází po stranách vstupu do záďové kabiny)

- instalace jednoho páru nízkých břitových antén s tvarem obdélníku následovaného jedním párem drobných náprstkovitých krytů po stranách břicha zádě trupu, přímo mezi břišním vstupem do záďové kabiny a záďovým krytem

- instalace rozměrného zaobleného dielektrického krytu na místo ocasního střeliště (po stranách jeho hřbetu, přímo za čelním okénkem záďové kabiny, se navíc nachází jeden pár dlouhých zkosených štíhlých břitových antén)

Historie:  Vývoj specializované modifikace podzvukového proudového taktického bombardovacího letounu typu H-5, který nebyl ničím jiným, než modifikací sovětského letounu typu Il-28 (Beagle) s modifikovaným drakem a palubním vybavením, pro vedení radioelektronického boje (REB) byl zahájen na počátku 80. let. Takto specializovaná modifikace letounu typu H-5 vešla ve známost pod označením HD-5 a údajně byla opatřena aktivním rušičem, který byl vystavěn výhradně na analogových technologiích. Jeho obsluhu přitom zajišťoval operátor, jehož pracoviště se nacházelo uvnitř záďové kabiny střelce. Palubní vybavení letounu typu HD-5 dokázalo zachycovat, identifikovat a rušit signál pozemních radiolokačních stanic protivníka a radiolokačních stanic námořních plavidel. Speciál typu HD-5 obvykle operoval ve tříčlenných bojových skupinách. Vícečlenná skupina těchto strojů totiž dokázala rušit více pracovních frekvencí zároveň. Přestože byla rušící aparatura speciálů HD-5 vystavěna na zastaralých technologiích, vykazovala značnou účinností. Všechny exempláře tohoto modelu vznikly v 80. letech. Jejich základem se přitom s největší pravděpodobností staly operační H-5 nebo HZ-5. Za moderními REB speciály té doby ale tyto stroje z hlediska provozních možností rušící aparatury znatelně zaostávaly. Kromě toho nebyly schopny napadat radiolokační stanice za pomoci řízený střel. REB speciály typu HD-5 se ze všech letounů řady H-5 udržely v aktivní službě nejdéle. Poslední exempláře tohoto modelu totiž dolétaly až v roce 1997.

Verze:  -

Vyrobeno:  ? (všechny exempláře tohoto modelu pravděpodobně vznikly konverzí sériových H-5 a HZ-5)

Uživatelé:  pouze ČLR

 

 

 

Posádka:    pilot, navigátor a operátor systémů REB

Pohon:       dva proudové motory typu Liming WP-5A (kopie sovětského typu VK-1A) s max. tahem po 2 700 kp

Radar:        ?

Výzbroj:     žádná

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 21,45 m 
Délka:   ?
Výška: 6,20 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 3.1.2013