Shaanxi Y-8P (ZDK-03/KE-03) Karakorum Eagle

Typ:  speciální modifikace středně těžkého taktického transportního letounu typu Y-8F-600 zastávající roli vzdušného stanoviště řízení a včasné výstrahy (AWACS)

Určení:  vyhledávání a sledování vzdušných cílů, vyhodnocování vzdušné situace, předávání získaných informací pozemním velitelstvím PVO v reálném čase a řízení činnosti stíhacích letounů

Odlišnosti od letounu Y-8F-600:

- instalace motorů typu WJ-6C domácí výroby na místo motorů typu PW150B kanadské značky Pratt & Whitney Canada

- instalace šestilistých vrtulí typu JL-4 domácí výroby na místo šestilistých vrtulí typu R-408 britské značky Dowty Propellers

- instalace avioniky domácí výroby na místo západní avioniky

- odlišný tvar přídě trupu v oblasti před pilotní kabinou. Příď trupu tohoto modelu má menší délku a štíhlejší profil a její špici dvoří zaoblený dielektrický kryt povětrnostního radiolokátoru.

- zredukovaný počet postranních kulatých okének na šest – tři na pravoboku, v oblasti před křídlem (to třetí je součástí nouzového výstupu), a tři na levoboku, jedno přímo za pilotní kabinou (to je součástí vstupu) a dvě za křídlem (to předposlední je součástí nouzového výstupu)

- absence záďových nákladových vrat. Břicho zadní části trupu tohoto modelu má navíc zaoblený a nikoliv plochý profil.

- instalace směrového kormidla s větší výškou (a plochou) na odtokové hraně svislé ocasní plochy. U tohoto modelu se spodní hrana směrovky nachází na úrovni kořene a nikoliv na úrovni zalomení náběžné hrany kýlu. Jedná se o identickou konstrukci jako u letounu typu Y-8W (KJ-200). 

- instalace svislých stabilizačních plošek s tvarem šestiúhelníku na koncích VOP alá Y-8W (KJ-200)

- instalace pracovních konzol operátorů uvnitř bývalého nákladového prostoru

- instalace radarového systému AWACS neznámého typu z dílny institutu č.38 (CETC), který využívá anténu s elektronickým skenováním ve vertikální rovině a mechanickým skenováním v horizontální rovině (PESA). Zmíněná anténa je umístěna uvnitř rozměrného otočného diskovitého krytu, který je vyjma obdélníkové střední části zhotoven z dielektrického materiálu. Zmíněný diskovitý kryt je připevněn ke hřbetu zadní partie trupu, v oblasti před SOP, za pomoci dvou vysokých pylonů s tvarem obdélníku, které při pohledu zepředu zaujímají vzájemné uspořádání ve tvaru obráceného písmene „V“.

- instalace dvou párů senzorů výstražného UV protiraketového systému na bocích trupu, po jednom na bocích přídě trupu, přímo před pilotní kabinou, a na bocích ocasní části trupu, přímo za VOP 

- instalace řady břitových antén na břichu a na hřbetu přední části trupu, v oblasti mezi pilotní kabinou a křídlem

- instalace dvou tandemově uspořádaných břitových antén v ose hřbetu trupu, v oblasti mezi nosníky otočného krytu radaru a SOP

- instalace dvou břitových antén po stranách břicha trupu, v oblasti za odtokovou hranou křídla

- instalace zploštělého dielektrického krytu s oválným průřezem na místo zaobleného koncového trupového aerodynamického krytu

- instalace vřetenovitých dielektrických krytů pod konci křídla

Historie:  Středně těžký čtyřmotorový turbovrtulový taktický transportní letoun typu Y-8 (Cub) se stal základem několika vojenských speciálů. Jeden z nich nese označení ZDK-03 (Y-8P) a zastává roli vzdušného stanoviště řízení a včasné výstrahy (AWACS). Speciál typu ZDK-03 vzešel ze zadání Pákistánského vojenského letectva (PAF). Přestože byl vývoj speciálu typu ZDK-03 zahájen na počátku roku 2000, závazná objednávka na čtyři tyto stroje byla podepsána až na počátku roku 2009. Zkoušky radiolokačního systému speciálu typu ZDK-03, který pochází z dílny institutu č.38 (CETC), se rozeběhly v roce 2006 a zpočátku byly realizovány na speciální vzdušné zkušebně. Zmíněná vzdušná zkušebna vešla ve známost jako Y-8CE a její základem se stal transportní letoun typu Y-8F-400. Radiolokační systém tohoto stroje využívá anténu s elektronickým skenováním ve vertikální rovině a mechanickým skenováním v horizontální rovině (PESA), která má na rozdíl od antény radiolokačního systému AWACS speciálu typu KJ-200/Y-8W (Moth), vzešlého ze zadání čínského PLAAF, zorné pole 360°. Její instalace se nachází uvnitř otočného čočkovitého krytu obdobné konstrukce, jakou má kryt antény radarového systému AWACS amerického speciálu typu E-3 Sentry a ruského speciálu typu A-50 (Mainstay). První exemplář speciálu typu ZDK-03 (šedá 11-001) z výrobní haly závodu ze Shaanxi vyjel dne 13. listopadu 2010 a PAF byl předán v prosinci roku 2011. Tomu krátce nato následovala dodávka druhého ZDK-03 (šedá 12-002). Svůj třetí ZDK-03 (šedá 13-003) PAF převzalo v roce 2013. Existence tohoto stroje je přitom známa od března roku 2012. Protože byly do vybavení posledního, čtvrtého, objednaného speciálu typu ZDK-03 (šedá 14-003) údajně vneseny některé změny, PAF nakonec tento stroj převzalo až na konci roku 2015 nebo na počátku roku 2016. PAF přitom letouny typu ZDK-03 provozuje pod označení KE-03. Zmíněné stroje budou s největší pravděpodobností sloužit k řízení činnosti bojových letounů typu JF-17 (FC-1) Thunder čínsko-pákistánské výroby. Protože řízení činnosti bojových letounů typu F-16 Fightning Falcon americké výroby, které se nacházejí též na inventáři PAF, speciálům typu ZDK-03 znemožňuje absence datalinku s utajeným přenosem kompatibilního se systémy NATO, PAF bude zřejmě tyto stroje provozovat v součinnosti s lehčími AWACS speciály typu Saab 2000 švédské výroby.

Verze:  -

Vyrobeno:  čtyři exempláře

Uživatelé:  Pákistán

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Zhuzhou WJ-6C (vývojová modifikace sovětského typu Al-20K) s max. výkonem po 5 100 hp

Radar:        povětrnostní radiolokátor neznámého typu, instalovaný uvnitř špice trupu, a radiolokátor systému AWACS s elektronickým skenováním ve vertikální rovině a mechanickým skenováním v horizontální rovině (PESA) neznámého typu z dílny institutu č.38 (CETC), instalovaný uvnitř otočného čočkovitého krytu uchyceného za pomoci dvou pylonů ke hřbetu zadní části trupu, v oblasti za odtokovou hranou křídla.

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 38,02 m
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 29.12.2016