Shenyang JC-8F / J-8FR / JZ-8F (‘Finback’)

Typ:  taktická průzkumná modifikace těžkého přepadového stíhacího letounu typu J-8F (Finback C) uzpůsobená k činnosti za všech meteorologických podmínek ve dne i v noci

Určení:  provádění fotografického, ELINT, SIGINT a radiolokačního průzkumu

Odlišnosti od letounu J-8F (Finback C):

- instalace rozměrného vanovitého krytu s fotoprůzkumným vybavením v ose břicha trupu, přímo za šachtou příďového podvozku, na pozici dvouhlavňového 23 mm typu „Type 23-3“. Součástí zmíněného kontejneru jsou uzavíratelné průzory s různými rozměry (1 až 4).

- instalace antény datalinku na hřbetu trupu, přímo před svislou ocasní plochou

- rozšířené podvěsné vybavení o kontejner s ELINT stanicí, kontejner se SIGINT stanicí a kontejner s radiolokátorem s bočním vyzařováním a syntetickou aperturou (SAR). Zmíněné kontejnery se umisťují na centrální trupový závěsník.

- instalace silnějších motorů typu WP-14A na místo motorů typu WP-13BII. Protože zmíněné motory měly nevyhovující spolehlivost, později byly zaměněny slabšími motory typu WP-13BII.

- instalace antén VLOC na svislé ocasní ploše. Instalaci zmíněných antén obdržely pouze některé exempláře tohoto modelu v rámci modernizace.

Historie:  Průzkumný speciál typu JC-8F (J-8FR či JZ-8F) vznikl jako nástupce letounu typu J-8R (JZ-8), který nebyl ničím jiným, než průzkumnou modifikací nepříliš úspěšného přepadového stíhače typu J-8A (Finback A). Zatímco průzkumné vybavení letounu typu J-8R (JZ-8) v podobě jednoho fotoaparátu pro denní snímkování typu KA-112A se nacházelo uvnitř podvěsného kontejneru, který se umisťoval pod trup, u letounu typu JC-8F, jehož základem se zase stal přepadový stíhač typu J-8F (Finback C), se instalace fotoprůzkumného vybavení nachází pod vanovitým krytem, který je umístěn přímo za šachtou příďového podvozku. Zmíněný kontejner přitom může být opatřen jedním až čtyřmi uzavíratelné průzory. To dokládá, že je fotoprůzkumné vybavení letounu typu JC-8F řešeno jako modulární. U letounu typu J-8F (Finback C), ze kterého tento model vychází, je přitom na shodné pozici umístěna instalace kanónu. Kanón průzkumný speciál typu JC-8F proto postrádá. Na druhou stranu tento model nepozbyl schopnosti napadat vzdušné cíle za pomoci krátkodosahových a střednědosahových PLŘS. Protože se součástí průzkumného vybavení letounu typu JC-8F stal též IČ fotoaparát, na rozdíl od svého předchůdce v podobě letounu typu J-8R (JZ-8) tento stroj může operovat i za špatných meteorologických podmínek a v noci. Na centrální podtrupový závěsník letounu typu JC-8F lze navíc umístit kontejner s ELINT stanicí, kontejner se SIGINT stanicí nebo kontejner s radiolokátorem s bočním vyzařováním a syntetickou aperturou (SAR). Zda je tento stroj schopen odesílat informace získané palubním průzkumným vybavením v reálném čase, není ale známo. Do výzbroje PLAAF byl průzkumný speciál typu JC-8F zařazen v roce 2006. Jeho existenci se ale podařilo potvrdit až v roce 2007. Zpočátku letouny typu JC-8F poháněly motory typu WP-14A. Protože ale tyto pohonné jednotky měly nevyhovující spolehlivost, později byly zaměněny slabšími, zato osvědčenými, motory typu WP-13BII. Ve výrobním programu závodu ze Shenyangu se průzkumný speciál typu JC-8F nacházel ještě na konci roku 2012. Produkce tohoto modelu se ale omezila jen na limitovanou sérii.

Verze:

JC-8F – základní výše popsaná modifikace letounu typu JC-8F

JC-8FG? – pokročilá modifikace letounu typu JC-8F. Tento model postrádá podtrupový vanovitý kryt s fotoaparáty. Instalace fotoaparátů se totiž u letounu typu JC-8FG nachází uvnitř podvěsného kontejneru, který se umisťuje na centrální podtrupový závěsník alá J-8R. Všechny exempláře tohoto modelu podle všeho vznikly konverzí sériových JC-8F. Letoun typu JC-8FG byl přitom poprvé identifikován v lednu roku 2022.

Vyrobeno:  cca 20 až 30 sériových strojů (?)

Uživatelé:  pouze ČLR

 

 

Posádka:   jeden pilot

Pohon:      dva proudové motory typu Liyang WP-13BII (modifikace sovětského typu R-13-300) s max. tahem po 7 000 kp s přídavným spalováním

Radar:       ?

Vybavení:  sestava fotoaparátů pro denní nebo noční snímkování, instalovaná pod vanovitým krytem, který se nachází na břichu trupu, se přímo za šachtou příďového podvozku. Na centrální trupový závěsník tohoto modelu lze navíc umístit kontejner s ELINT stanicí, SIGINT stanicí nebo radiolokátorem s bočním vyzařováním a syntetickou aperturou (SAR).

Výzbroj:    podvěsná výzbroj, přepravovaná na čtyřech křídelních závěsnících – PLŘS středního dosahu s aktivním RL navedením typu PL-12 (CH-AA-7 Adze) a PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu PL-8 (CH-AA-4). Na vnější pár křídelních závěsníků tohoto modelu lze alternativně umístit 800 l přídavné palivové nádrže. Pod centrální trupový závěsník je pak možné podvěsit buďto další přídavnou palivovou nádrž (s objemem 800 l nebo 1 400 l) nebo kontejner s průzkumným vybavením.

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 9,34 m 
Délka bez/s PVD:   20,53/21,59 m
Výška: 5,41 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 15.12.2013