Xian B737-3Q8

Typ:  speciální modifikace amerického dopravního letounu Boeing 737-3Q8 zastávající roli vzdušného telemetrického měřícího stanoviště

Určení:  monitorování průběhu a řízení střelecký zkoušek nových typů balistických řízených střel a střel s plochou dráhou letu

Odlišnosti od letounu Boeing 737-3Q8:

- instalace mohutného polokapkovitého krytu z dielektrického materiálu v ose hřbetu trupu v oblasti přímo před náběžnou hranou křídla

- instalace dvou nevelkých tandemově uspořádaných polokapkovitých krytů z dielektrického materiálu v ose břicha střední části trupu v oblasti před náběžnou a za odtokovou hranou křídla (ten zadní přitom vykazuje menšími rozměry než ten zadní)

Historie:  V letech 1988 až 2003 bylo do stavu 34. vzdušná divize PLAAF, která operuje ze základny Nan Yuan nacházející jižně od Pekingu, zařazeno celkem deset středně těžkých dvoumotorových proudových dopravních letounů řady Boeing 737 americké výroby. PLAAF přitom tyto stroje používá zejména pro dopravu vysoce postavených státních úředníků a vojenských hodnostářů. Původně, od počátku 70. let, toto poslání zastávaly čtyřmotorové turbovrtulové letouny typu Il-18V (Coot) sovětské výroby a třímotorové proudové letouny typu Hawker Siddeley HS.121 Trident 2B britské výroby. Později však dva z těchto Boeingů (B-4052 a B-4053) prošly v prostorách závodu společnosti XAC z Xianu úpravou na vzdušné telemetrické měřící stanoviště. Konkrétně šlo o dva Boeingy 737-3Q8, které Číňané odkoupili v únoru roku 2000 od indonéského dopravce Garuda Indonesia. Takto modifikované Boeingy 737-3Q8 se vyznačují instalací jednoho mohutného polokapkovitého krytu na hřbetu trupu v oblasti před odtokovou hranou křídla a dvou obdobných krytů s menšími rozměry na břiše trupu v oblasti před náběžnou hranou a za odtokovou hranou křídla a slouží pro monitorování a řízení střeleckých zkoušek nových balistických střel a střel s plochou dráhou letu. Zmíněné kryty přitom s největší pravděpodobností ukrývají antény telemetrických stanic a datalinku.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva exempláře (vznikly konverzí sériových Boeingů 737-3Q8)

Uživatelé:  pouze ČLR

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       dva dvouproudové motory typu CFM International CFM563B1 s max. tahem po 9 057 kp

Radar:        povětrnostní radar neznámého typu (jeho instalace se nachází uvnitř špice trupu)

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 33,40 m 
Délka:   28,88 m
Výška: 11,13 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 9.9.2012