Shaanxi Y-8CB / GaoXin 1

Typ:  speciální modifikace středně těžkého taktického transportního letounu typu Y-8F-200 určená pro vedení radiotechnického průzkumu (ELINT)

Určení:  provádění radiotechnického průzkumu

Odlišnosti od letounu Y-8F-200:

- zredukovaný počet kulatých okének na levoboku z deseti na pět. Zatímco dvě z nich se nacházejí před křídlem (to druhé je součástí nouzového výstupu), zbylé tři za křídlem (to prostřední je součástí nouzového výstupu).

 - zredukovaný počet kulatých okének na pravoboku z deseti na šest. Zatímco dvě z nich se nacházejí za pilotní kabinou (to druhé je součástí nouzového výstupu), další pod náběžnou hranou křídla (to je součástí vstupních dveří), zbylé tři za křídlem (to prostřední je součástí nouzového výstupu).

- instalace jednoho páru deskových antén s lichoběžníkovým tvarem, dvou antén typu Yagi a jedné břitové antény na hřbetu přední části trupu, v oblasti mezi pilotní kabinou a křídlem

- instalace vysoké břitové antény na hřbetu zadní části trupu, na úrovni odtokové hrany křídla

- instalace rozměrného polokapkovitého dielektrického krytu antény satelitního komunikačního systému na hřbetu zadní části trupu, přímo před kořenem „předkýlu“ SOP. Později byl nejméně jeden z těchto strojů opatřen odlišně tvarovaným krytem antény SATCOM. Ten má menší rozměry a nachází se přímo za odtokovou hranou křídla, na pozici výše uvedené břitové antény.

- instalace podlouhlého krytu s člunovitým profilem na břichu střední části trupu, přímo mezi příďovým a hlavním podvozkem

- instalace pěti břitových antén na břichu zadní části trupu, přímo za hlavním podvozkem

- instalace malého plochého kruhového krytu s pěticí drobných tyčových antén uspořádaných do tvaru kružnice na břichu zadní části trupu, přímo za výše uvedenou sestavou pěti břitových antén.

- absence záďových nákladových vrat (tvar zadní části trupu ale zůstal zachován)

- instalace šesti břitových antén uspořádaných do tvaru kružnice na břichu zadní části trupu, na pozici nákladových vrat

- instalace identicky tvarovaného aerodynamického krytu na místo ocasní střelecké věže a kabiny střelce

Historie:  Středně těžký čtyřmotorový turbovrtulový taktický transportní letoun typu Y-8 (Cub) se stal základem několika vojenských speciálů. Jeden z nich nese označení Y-8CB a slouží k vedení radiotechnického průzkumu (ELINT). Prototyp tohoto speciálu se do oblak poprvé vydal dne 26. ledna 2000. Speciál typu Y-8CB se stal součástí výzbroje PLAAF v počtu čtyř exemplářů (černá 30011, 30012, 20671, 20672 a 30511). Zpočátku byly tyto stroje opatřeny pouze instalací člunovitého krytu za příďovým podvozkem a několika břitových antény na břichu zadní části trupu, na pozici zrušených nákladových vrat. Za chodu služby ale obdržely též instalaci dalších antén na hřbetu přední a břichu střední části trupu a polokapkovitého dielektrického krytu antény satelitního komunikačního systému na hřbetu zadní části trupu, přímo před SOP. Současně byl zvýšen počet antén nacházejících se na pozici zrušených nákladových vrat. Příďové hřbetní antény a kryt antény SATCOM takto modifikovaných Y-8CB mají přitom identickou konstrukci jako u ELINT modelu Y-8JB (Mace), který je provozován PLANAF.

Verze:  -

Vyrobeno:  pět exemplářů

Uživatelé:  ČLR (PLAAF)

 

 

 

Posádka:   ?

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Zhuzhou WJ-6A (modifikace sovětského typu Al-20K) s max. výkonem po 4 250 hp

Radar:        povětrnostní radiolokátor neznámého typu, instalovaný pod polokapkovitým překrytem nacházejícím se na břichu špice trupu

Výzbroj:     žádná

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 38,02 m
Délka:   34,02 m
Výška: 11,16 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 29.12.2016