Tupolev Tu-154M/D (typ 1)

Typ:  speciální modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-154M (Careless B) určená pro vedení radiotechnického průzkumu (ELINT)

Určení:  detektování, identifikování a analyzování elektromagnetického záření s frekvencí 1,0 až 18,0 GHz a určování polohy jeho zdroje v podobě pozemních a lodních radiolokačních stanic

Odlišnosti od letounu Tu-154M:

- instalace počítačem řízené stanice radiotechnického průzkumu typu BM/KZ800

- instalace dvou rozměrných tandemově uspořádaných polokapkovitých krytů z dielektrického materiálu v ose břicha střední části trupu – zatímco jeden z nich se nachází v oblasti mezi kořeny křídla a šachtou příďového podvozku, ten druhý přímo pod centroplánem

- instalace nevelkého polokapkovitého krytu v ose břicha střední části trupu na úrovni kořenů křídla

- instalace dvou drobných tandemově uspořádaných polokulovitých krytů z dielektrického materiálu v ose břicha zadní části trupu na úrovni odtokové hrany křídla

- instalace dvou nevelkých tandemově uspořádaných polokulovitých krytů z dielektrického materiálu v ose břicha zadní části trupu na úrovni bočních motorových gondol

Historie:  Od roku 1988 společnost CUA (China United Airlines), která jest komerční divizí PLAAF, převzala celkem 16 středně těžkých třímotorových proudových dopravních letounů typu Tu-154M (Careless B) sovětské/ruské výroby. Zatímco některé z nich byly dodány přímo ruským výrobcem, jiné pocházely z druhé ruky. Všechny tyto stroje obdržely civilní imatrikulaci a zbarvení dopravce CAAC (Civil Aviation Administration of China) a zpočátku sloužily výhradně pro dopravu vysoce postavených státních úředníků a vojenských hodnostářů. Jejich domovskou základnou se přitom stalo letiště v Nan Yuanu, které se nachází jižně od Pekingu. Po roce 1992 ale jeden z nich prošel přestavbou na speciál pro vedení radiotechnického průzkumu (ELINT). Zmíněná konverze spočívala ve vestavbě počítačem řízené ELINT stanice typu BM/KZ800 z dílny SWIEE (Southern Institute of Electronic Engineering) a byla dokončena v roce 1995. ELINT stanice typu KZ800 přitom disponovala schopností detektovat, identifikovat a analyzovat elektromagnetické záření s frekvencí 1,0 až 18,0 GHz. Kromě toho dokázala určit přesnou polohu jeho zdroje v podobě pozemních a lodních radiolokačních stanic. Takto modifikovaný dopravní Tu-154M vešel ve známost jako Tu-154M/D a z vnějšku jej bylo možné rozpoznat díky instalaci celé řady různě velkých polokapkovitých a polokulovitých krytů antén z dielektrického materiálu na břiše trupu. Služba letounu Tu-154M/D byla ale poměrně krátká. Již na konci roku 2000 totiž jediný exemplář tohoto stroje prošel konverzí na speciál pro monitorování pozemního bojiště, která spočívala zejména ve vestavbě radiolokátoru s bočním vyzařováním a syntetickou aperturou (SAR).

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Tu-154M)

Uživatelé:  pouze ČLR

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       tři dvouproudové motory typu Solovjov D-30KP-154 s max. tahem po 10 500 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-154, instalovaný uvnitř špice trupu

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 37,55 m 
Délka:   48,00 m
Výška: 11,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 9.9.2012