Shaanxi Y-8W/WH (‘Moth’) / KJ-200/-200H / ZDK-06 (GaoXin 5)

Typ:  speciální modifikace středně těžkého taktického transportního letounu typu Y-8F-600 zastávající roli vzdušného stanoviště řízení a včasné výstrahy (AWACS)

Určení:  vyhledávání a sledování vzdušných cílů, vyhodnocování vzdušné situace, předávání získaných informací pozemním velitelstvím PVO v reálném čase a řízení činnosti stíhacích letounů

Odlišnosti od letounu Y-8F-600:

- instalace motorů typu WJ-6C domácí výroby na místo motorů typu PW150B kanadské značky Pratt & Whitney Canada

- instalace šestilistých vrtulí typu JL-4 domácí výroby na místo šestilistých vrtulí typu R-408 britské značky Dowty Propellers

- instalace avioniky domácí výroby na místo západní avioniky

- zredukovaný počet postranních kulatých okének na devět – pět na pravoboku, z toho tři před křídlem (to třetí je součástí nouzového výstupu) a dvě za křídlem, a čtyři na levoboku, z toho dvě přímo za pilotní kabinou (to první je součástí vstupu) a dvě za křídlem (to poslední je součástí nouzového výstupu)

- absence záďových nákladových vrat. Břicho zadní části trupu tohoto modelu má navíc zaoblený a nikoliv plochý profil.

- instalace směrového kormidla s větší výškou (a plochou) na odtokové hraně svislé ocasní plochy. U tohoto modelu se spodní hrana směrovky nachází na úrovni kořene a nikoliv na úrovni zalomení náběžné hrany kýlu.

- instalace svislých stabilizačních plošek s tvarem šestiúhelníku na koncích VOP alá sovětský An-10 (Cat)

- instalace pracovních konzol osmi operátorů uvnitř bývalého nákladového prostoru

- instalace radarového systému AWACS typu JY-06 z dílny institutu č.38 (CETC), který využívá anténu s elektronickým snímáním a formováním paprsku (AESA). Zmíněná anténa je instalována uvnitř podlouhlého štíhlého hranatého člunovitého krytu (s nevelkým lapačem chladícího vzduchu v čele a nevelkým vývodem vzduchu na zádi), který je uchycen ke hřbetu zadní části trupu, v oblasti za křídlem, za pomoci soustavy vysokých štíhlých nosníků s tvarem obráceného písmene „V“.

- odlišný tvar přídě trupu v oblasti před pilotní kabinou. Příď trupu tohoto modelu má menší délku a méně robustní a více zahrocený profil. Její špici přitom tvoří protáhlý štíhlý dielektrický kryt s náprstkovitým tvarem.

- instalace polokapkovitého dielektrického krytu antény povětrnostního radiolokátoru na břichu špice trupu, na úrovni pilotní kabiny

- instalace řady různě velkých břitových antén na hřbetu trupu, v oblasti mezi pilotní kabinou a křídlem

- instalace jedné břitové antény na břichu přední části trupu, přímo mezi krytem antény povětrnostního radiolokátoru a příďovým podvozkem

- instalace řady různě velkých břitových antén na břichu přední části trupu, v oblasti mezi příďovým a hlavním podvozkem

- instalace jedné břitové antény na břichu zadní části trupu, přímo za šachtami hlavního podvozku

- instalace jedné břitové antény na levém okraji břicha zadní části trupu, přímo za křídlem

- instalace jedné břitové antény na břichu zadní části trupu, na úrovni ocasních ploch

- instalace zploštělého dielektrického krytu s oválným průřezem na místo zaobleného koncového trupového aerodynamického krytu

- instalace vřetenovitých dielektrických krytů pod konci křídla

- instalace vřetenovitého krytu na vrcholu svislé ocasní plochy. Zadní část zmíněného krytu je zhotovena z dielektrického materiálu.

Historie:  Středně těžký čtyřmotorový turbovrtulový taktický transportní letoun typu Y-8 (Cub) se stal základem několika vojenských speciálů. Jeden z nich nese označení KJ-200/Y-8W (Moth) a zastává roli vzdušného stanoviště řízení a včasné výstrahy (AWACS). AWACS speciál typu KJ-200 (Moth) vznikl jako doplněk těžšího AWACS speciálu typu KJ-2000 (Mainring), který vychází z čtyřmotorového proudového transportního letounu typu Il-76MD (Candid) ruské výroby. Součástí palubního vybavení tohoto speciálu se stal radarový systém typu JY-06 z dílny institutu č.38 (CETC), který využívá anténu s elektronickým snímáním a formováním paprsku (AESA). Ta je přitom umístěna uvnitř protáhlého člunovitého krytu, který se nápadně podobá krytu antény radarového AWACS systému švédského letounu typu Saab 340AEW. Hlavním nedostatkem takto koncipovaného radiolokačního systému je skutečnost, že není schopen sledovat cíle v přední a zadní polosféře. Zkoušky radiolokačního systému typu JY-06 byly zpočátku realizovány na speciální vzdušné zkušebně. Zmíněná vzdušná zkušebna vznikla konverzí transportního letounu typu Y-8F-200 a do oblak se poprvé vydala dne 8. listopadu 2001. První ze dvou prototypů letounu typu KJ-200 (Moth) z výrobní haly závodu ze Shaanxi vyjel dne 28. října 2004. Od vzletové dráhy se přitom tento stroj poprvé odlepil dne 14. ledna 2005. Dne 3. června 2006 byl druhý prototyp tohoto stroje ztracen při havárii. Za zmíněnou nehodu přitom mohla námraza na povrchu křídla. Po zmíněné havárii byla konstrukce trupu letounu typu KJ-200 (Moth) zesílena. Kromě toho tento stroj obdržel instalaci svislých stabilizačních ploch s tvarem šestiúhelníku na koncích VOP. Jejich zavedení přitom sebou přineslo zlepšení stability při výpadku jednoho motoru. Do dnešních dnů bylo PLAAF předáno nejméně pět sériových KJ-200 (Moth) (rudá 30171 a 30173 až 30176). Dalších nejméně šest těchto strojů, ve verzi KJ-200H/Y-8WH (Moth), se stalo součástí výzbroje PLANAF (černá 9371, 9381, 9391, 9401, 9411 a 9421). Svůj veřejný debut si speciál typu KJ-200 odbyl na letecké přehlídce, která se konala dne 1. října 2009 v Pekingu. Letouny typu KJ-200 (Moth) se staly, spolu s letouny typu KJ-2000 (Mainring), prvními operačními AWACS speciály PLAAF. Zmíněné stroje mohou přitom řídit činnost stíhacích letounů typu J-7G (Fishcan), J-8F (Finback C), J-10 (Firebird), J-11B (Flanker L), taktických stíhacích-bombardovacích letounů typu JH-7A (Flounder) a strategických raketonosných letounů typu H-6M/K (Badger). V blízké budoucnosti budou ale s největší pravděpodobností nahrazeny AWACS speciály typu KJ-500 (Y-9W), které jsou již vybaveny radarovým systémem s 360° zorným polem. Speciál typu KJ-200 (Moth) je od konce roku 2016 nabízen též na export. Exportní modifikace tohoto modelu vešla ve známost jako ZDK-06 a široké veřejnosti byla poprvé prezentována na Airshow China 2016, která se konala v listopadu roku 2016 v Zhuhai.

Verze:

Y-8W (KJ-200) – základní výše popsaná modifikace letounu typu KJ-200 pro PLAAF. První ze dvou prototypů tohoto modelu poprvé vzlétl dne 14. ledna 2005. Součástí výzbroje PLAAF se stalo nejméně pět letounů typu KJ-200.

KJ-200G (?) – pokročilá modifikace letounu typu KJ-200 s modifikovanou přídí trupu v oblasti před pilotní kabinou. Špici trupu tohoto modelu tvoří ogivální a nikoliv štíhlý náprstkovitý dielektrický kryt. Ten s největší pravděpodobností ukrývá dodatečnou anténu systému AWACS pro přední polosféru. Kromě toho tento model postrádá instalaci břišního polokapkovitého dielektrického krytu antény povětrnostního radiolokátoru. Na tento model bylo upraveno nejméně pět exemplářů modelu KJ-200 ze stavu PLAAF (rudá 30671, 30672, 30673, 30674 a 30675). První z nich byl přitom poprvé zaregistrován v prosinci roku 2016. Do standardu KJ-200A v blízké budoucnosti zřejmě budou dopracovány všechny letouny typu KJ-200. Široké veřejnosti byl letoun typu KJ-200A poprvé prezentován na vojenské přehlídce, která se konala dne 1. října 2019 k příležitosti oslav 70. výročí založení ČLR.

Y-8WH (KJ-200H) – modifikace letounu typu KJ-200 pro PLANAF. PLANAF bylo dodáno nejméně šest těchto strojů.

KJ-200B (?) – pokročilá modifikace letounu typu KJ-200A s odlišně tvarovaným a více robustním příďovým dielektrickým krytem, nevelkým polokapkovitým dielektrickým krytem na břichu špice trupu, přímo za příďovým dielektrickým krytem, rozměrným polokapkovitým dielektrickým krytem antény satelitního komunikačního systému (SATCOM) na hřbetu přední části trupu, přímo před křídlem, krátkým vanovitým dielektrickým krytem na břichu přední části trupu, na úrovni hřbetního krytu antény SATCOM, rozměrnými lichoběžníkovými dielektrickými panely na obou bocích zadní části trupu, na úrovni „předkýlu“ SOP, řadou čtyř tandemově uspořádaných ploutvových antény na břichu ocasní části trupu a větším a odlišně tvarovaným kontejnerem na vrcholu SOP. Prototyp tohoto modelu byl postaven v roce 2016. Jeho existence je však známa až ze satelitních snímků letiště CFTE z prosince roku 2017. Model KJ-200A bude podle všeho kromě poslání AWACS speciálu schopen plnit též poslání speciálu pro radiotechnický průzkum (ELINT). Ze snímku, který pochází z února roku 2022, je patrné, že v současnosti probíhají přípravy prvního exempláře tohoto modelu k předání PLAAF.

KJ-200B  – modifikace letounu typu KJ-200G s trubicovitým nástavcem pro doplňování paliva za letu na hřbetu trupu, přímo nad pilotní kabinou, a jedním párem protáhlých vystouplých dielektrických krytů antén na bocích zadní části trupu, na úrovni předkýlu SOP. Tento model vzešel z modernizačního programu letounu typu KJ-200G a poprvé byl identifikován v únoru roku 2022.

Vyrobeno:  dva prototypové a nejméně pět operačních exemplářů modelu Y-8W (KJ-200), nejméně šest operačních exemplářů modelu Y-8WH (KJ-200H) a nejméně jeden exemplář modelu KJ-200A

Uživatelé:  ČLR (PLAAF a PLANAF)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik a osm operátorů systému AWACS

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Zhuzhou WJ-6C (vývojová modifikace sovětského typu Al-20K) s max. výkonem po 5 100 hp                   

Radar:        povětrnostní radiolokátor neznámého typu, instalovaný pod polokapkovitým překrytem nacházejícím se na břichu špice trupu, a radiolokátor systému AWACS s elektronickým snímáním a formováním paprsku (AESA) typu JY-06 z dílny institutu č.38 (CETC), instalovaný uvnitř protáhlého člunovitého krytu uchyceného ke hřbetu zadní části trupu za pomoci soustavy vysokých nosníků s tvarem obráceného písmene „V“

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 38,02 m
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 7.9.2022