Shaanxi Y-9Q (‘Milt’) / KQ-200A (GaoXin 14) 

Typ:  speciální modifikace středně těžkého taktického transportního letounu typu Y-9 (Claw) pro protiponorkový boj (ASW)

Určení:  vyhledávání a ničení ponorkových a hladinových (?) plavidel protivníka

Odlišnosti od letounu Y-9 (Claw):

- instalace pátracího radiolokátoru neznámého typu (Firm Chin), který údajně využívá anténu kategorie AESA, pod ogiválním příďovým dielektrickým krytem na místo povětrnostního radiolokátoru. Příďový dielektrický kryt antény radiolokátoru tohoto modelu má znatelně větší délku a výrazně robustnější profil.

- instalace jednoho páru nevelkých kapsovitých lapačů vzduchu po stranách spodní části příďového dielektrického krytu antény radiolokátoru. Zmíněné lapače jsou používány systémem chlazení radiolokátoru.

- instalace pracovních konzol operátorů uvnitř bývalého nákladového prostoru

- zredukovaný počet postranních kulatých okének. Na pravoboku trupu tohoto modelu se nacházejí pouze čtyři kulatá okénka, z toho tři před křídlem a jedno za křídlem. To třetí je přitom součástí nouzového výstupu. Počet kulatých okének na levoboku trupu není zatím znám.

- instalace jednoho páru polokulovitých pozorovacích průzorů na bocích zadní části trupu, na úrovni kořene „předkýlu“ SOP

- absence záďových nákladových vrat. Břicho zadní části trupu tohoto modelu má navíc zaoblený a nikoliv plochý profil.

- instalace otočného kulovitého pouzdra elektro-optického pozorovacího systému na břichu přední části trupu, přímo za příďovým podvozkem. U modelu Y-9 (Claw) se otočné kulovité pouzdro elektro-optického pozorovacího systému nachází pod špicí trupu, přímo za příďovým dielektrickým krytem antény radiolokátoru.

- přítomnost dvou zbraňových šachet pod podlahou kabiny, přímo mezi kulovitým krytem elektro-optického pozorovacího systému a gondolami hlavního podvozku. Zmíněné zbraňové šachty jsou umístěny vedle sebe a jsou opatřeny dvoudílnými podélně dělenými dvířky.

- přítomnost zásobníku s akustickými bójemi pod podlahou kabiny, přímo mezi zbraňovými šachtami a šachtami hlavního podvozku. K vyhazování akustických bójí přitom slouží dva tandemově uspořádané páry otvorů s kruhovým průřezem, které se nacházejí pod přední částí podvozkových gondol.

- instalace dvou párů senzorů výstražného UV protiraketového systému (MAWS) na bocích trupu, po jednom na bocích přední a zadní části trupu

- instalace jedné břitové antény na břichu přední části trupu, přímo mezi šachtou příďového podvozku a kulovitým pouzdrem elektro-optického pozorovacího systému

- instalace dvou tandemově uspořádaných břitových antén mezi dvířkami obou zbraňových šachet

- instalace dvou břitových antén mezi zbraňovými šachtami a šachtami hlavních podvozků

- instalace jedné břitové antény přímo za šachtami hlavních podvozků

- instalace dvou tandemově uspořádaných břitových antén na břichu zadní části trupu, na úrovni náběžné hrany VOP

- instalace tří tandemově uspořádaných břitových antén na hřbetu přední části trupu, v oblasti mezi pilotní kabinou a křídlem

- instalace polokapkovitého krytu antény SATCOM na hřbetu zadní části trupu, přímo za křídlem

- instalace dlouhého žihadlovitého krytu detektoru magnetických anomálií (MAD) na místo vřetenovitého záďového trupového dielektrického krytu

- instalace zaoblených dielektrických krytů antény ESM systému pod konci křídla

Historie:  Středně těžký čtyřmotorový turbovrtulový taktický transportní letoun typu Y-9 (Claw) se stal základem hned několika vojenských speciálů. Jeden z nich je znám jako Y-9Q či KQ-200A a slouží k protiponorkovému boji. Zmíněný speciál přitom vznikl jako nástupce protiponorkového speciálu typu Y-8Q/KQ-200 (March), který zase vychází z čtyřmotorového turbovrtulového taktického transportního letounu typu Y-8 (Cub). Speciál typu Y-9Q (Milt) má podobné uspořádání jako speciál typu Y-8Q (March). Pod podlahou kabiny tohoto stroje, přímo před hlavními podvozky, se tedy nachází dvojice zbraňových šachet a výmetnice akustických bójí. Podobné je též umístění kulovitého pouzdra elektro-optického pozorovacího systému, tedy za příďovým podvozkem. Ze zádě trupu speciálu Y-9Q (Milt) vybíhá rovněž žihadlovitý kryt MAD. Zmíněný kryt ale v porovnání s krytem MAD speciálu typu Y-8Q (March) má znatelně štíhlejší profil. Speciál typu Y-9Q (Milt) je navíc vybaven jedním multifunkčním radiolokátorem, který údajně využívá anténu kategorie AESA. Zmíněný radiolokátor (Firm Chin) je přitom instalován uvnitř příďového dielektrického krytu. Naproti tomu speciálu typu Y-8Q (March) je opatřen dvojicí radiolokátorů, jedním meteorologickým, který se nachází ve špici trupu, a jedním pátracím, jehož instalace je umístěna v „podbradku“. Speciál typu Y-9Q (Milt) lze ale od speciálu typu Y-8Q (March) rozpoznat též díky instalaci polokapkovitého krytu antény SATCOM na hřbetu trupu, přímo za křídlem, a zaoblených krytů antény ESM systému pod konci křídla. Posledně uvedený systém je přitom podle všeho čínským analogem amerického systému typu AN/ARL-77. Letové zkoušky protiponorkového speciálu typu Y-9Q (Milt) se údajně rozeběhly v listopadu roku 2020. V říjnu roku 2021 se na letišti zkušebního centra CFTE (China Flight Test Estabilishment) z Yanlinagu již nacházely dva exempláře letounu typu Y-9Q (Milt), jak je patrné ze satelitního snímku zmíněného letiště z toho samého měsíce. V březnu roku 2022 zde byly identifikovány už čtyři tyto stroje. V březnu roku 2023 se na internetu objevila první fotografie letounu typu Y-9Q (Milt) v barvách PLANAF. Z toho bylo možné vyvodit, že se tento stroj tehdy již nacházel v operační službě. V současnosti PLANAF provozuje nejméně dva letouny typu Y-9Q (Milt), jak je patrné ze satelitního snímku z července roku 2023.

Verze:  -

Vyrobeno:  nejméně 4 prototypy a nejméně 2 sériové stroje

Uživatelé:  ČLR (PLANAF)

 

 

 

 

Posádka:   ?

Pohon:      čtyři turbovrtulové motory typu Zhuzhou WJ-6C (vývojová modifikace sovětského typu Al-20K) s max. výkonem po 5 100 hp

Radar:       pátrací radiolokátor kategorie AESA (?) neznámého typu (Firm Chin), instalovaný pod příďovým dielektrickým krytem

Vybavení:  - zaměřovací: elektro-optický pozorovací systém (otočné kulovité pouzdro nacházející se mezi příďovým podvozkem a zbraňovými šachtami), akustické bóje (jejich zásobník se nachází přímo před zbraňovými šachtami) a detektor magnetických anomálií (žihadlovitý kryt vybíhající ze zadní části trupu)

                 - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“, výstražný RL systém a výstražný UV protiraketový systém

Výzbroj:    náklad 12-ti (?) hlubinných pum nebo 6-ti (?) torpéd, přepravovaný uvnitř dvou trupových zbraňových šachet umístněných vedle sebe, přímo před křídlem

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: cca 40 m
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2023