Tupolev Tu-154M/D (typ 2)

Typ:  speciální modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Tu-154M (Careless B) určená pro monitorování pozemního bojiště v zájmu pozemních jednotek za všech meteorologických podmínek

Určení:  vyhledávání a sledování pozemních jednotek protivníka a provádění radiotechnického průzkumu (ELINT)

Odlišnosti od letounu Tu-154M:

- instalace drobné deskové antény v ose břicha přední části trupu, přímo za příďovým krytem antény povětrnostního radiolokátoru

- instalace drobné zkosené břitové antény v ose břicha přední části trupu, přímo před šachtou příďového podvozku

- instalace mohutného podlouhlého člunovitého krytu antény radiolokátoru s bočním vyzařováním neznámého typu (se dvěma tandemově uspořádanými sekcemi z dielektrického materiálu) v ose břicha trupu, v oblasti mezi šachtou příďového podvozku a křídlem

- instalace nevelkého polokulovitého dielektrického krytu v ose břicha střední části trupu, na úrovni odtokové hrany křídla

- instalace rozměrného dielektrického polokapkovitého krytu v ose břicha střední části trupu, v oblasti za odtokovou hranou křídla

- instalace drobné zkosené břitové antény v ose hřbetu trupu, na úrovni prvního páru postranních okének

Historie:  Speciál typu Tu-154M/D (typ 2) lze považovat za čínský protějšek amerického speciálu typu Northrop E-8 J-STARS, který slouží pro monitorování pozemního bojiště v zájmu pozemních jednotek. K tomu využívá, stejně jako typ E-8, radiolokátor s bočním vyzařováním. Instalace antény radaru tohoto stroje je přitom umístěna, stejně jako u typu E-8, uvnitř podlouhlého člunovitého krytu, který se nachází na břichu přední části trupu. Díky instalaci radaru s bočním vyzařováním speciál typu Tu-154M/D (typ 2) může sledovat činnost pozemních jednotek protivníka, aniž by musel vnikat do nepřátelského vzdušného prostoru a vystavovat se tak nebezpečí sestřelení. Při nasazení ve válečném konfliktu by speciál typu Tu-154M/D (typ 2) zajišťoval, obdobně jako typ E-8, vyhledávání a sledování pozemních jednotek protivníka. Získané informace by pak předával v reálném čase za pomoci datalinku pozemním velitelským stanovištím PLA. Kromě monitorování pozemního bojiště speciál typu Tu-154M/D (typ 2) slouží též pro provádění radiotechnického průzkumu (ELINT). To dokládá instalace rozměrných dielektrických krytů na břichu zadní části trupu. Zkoušky prvního exempláře speciálu typu Tu-154M/D (typ 2) se rozeběhly v roce 1996. V 90. letech úpravou na tento model prošly nejméně tři dopravní letouny typu Tu-154M (B-4015, B-4024 a B-4029) ze stavu společnost CUA (China United Airlines), komerční divize PLAAF. Na konci roku 2000 byl na speciál typu Tu-154M/D (typ 2) přestavěn též jediný exemplář speciálu typu Tu-154M/D (typ 1) (B-4138), který sloužil k radiotechnickému průzkumu (ELINT). Domovskou základnou všech speciálů typu Tu-154M/D (typ 2) se stalo letiště Nan Yuan, které se nachází jižně od Pekingu. Odtud zmíněné stroje od roku 2013 podnikají pravidelné hlídkové lety nad vody Jihočínského moře, do oblastí nacházejících se poblíž Japonských ostrovů. Do dnešních dnů se flotila speciálů typu Tu-154M/D (typ 2) PLAAF rozrostla o nejméně dalších pět těchto stropů (B-4016, B-4017, B-4027, B-4028 a B-4050).

Verze:  -

Vyrobeno:  nejméně devět exemplářů (Zatímco jeden z nich vznik konverzí jediného exempláře ELINT speciálu typu Tu-154M/D typ 1, základem zbylých osmi těchto strojů se staly sériové Tu-154M.)

Uživatelé:  pouze ČLR

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       tři dvouproudové motory typu Solovjov D-30KP-154 s max. tahem po 10 500 kp

Radar:       povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-154, instalovaný uvnitř špice trupu, a radiolokátor s bočním vyzařováním a syntetickou aperturou (SAR) neznámého typu, instalovaný uvnitř podlouhlého člunovitého krytu, nacházejícího se v ose břicha trupu, v oblasti mezi šachtou příďového podvozku a křídlem

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 37,55 m 
Délka:   48,00 m
Výška: 11,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 27.12.2016