Harbin Y-12F pro geologický průzkum

Typ:  speciální modifikace lehkého víceúčelového letounu typu Y-12F pro geofyzikální průzkum

Určení:  vyhledávání ložisek nerostných surovin metodou TDEM

Odlišnosti od letounu Y-12F:

- instalace pěti elektrických smyček, které generují elektromagnetické pole. Zmíněné smyčky jsou nataženy mezi žihadlovitým nosníkem, který vystupuje ze zádě trupu, dvěma vyztuženými, za pomoci soustavy vzpěr, trubkovými nosníky, které jsou uchyceny k hřbetu přední části trupu, v oblasti nad pilotní kabinou, a dvěma pylony příhradové konstrukce, které se nacházejí pod konci křídla

- instalace kontejneru s výsuvnou vlečnou anténou na pravoboku zadní části trupu, přibližně na úrovni zadního okénka nákladového prostoru

Historie:  Speciální modifikace letounu typu Y-12F pro geofyzikální průzkum vzešla z národního projektu pro průzkum zdrojů nerostných surovin. Zmíněný speciál k vyhledávání ložisek nerostných surovin využívá metodu elektromagnetického odporové sondování, která je známa pod zkratkou TDEM (Time Domain Electromagnetic Method) a je založena na indukci elektrického proudu v podpovrchových vodivých materiálech za pomoci elektromagnetických vln. Zmíněný speciál je tedy opatřen elektrickými smyčkami, které generují elektromagnetické vlny. Ty se pak šíří pod zemským povrchem, kde se dostávají do interakce s různými podpovrchovými materiály. Následkem toho zde vzniká proud, který generuje sekundární elektromagnetické pole. To je pak zaznamenáváno za pomoci palubní aparatury. Elektrické smyčky jsou přitom u zmíněného stroje nataženy mezi žihadlovitým nosníkem, který vystupuje ze zádě trupu, dvěma vyztuženými, za pomoci soustavy vzpěr, trubkovými nosníky, které jsou uchyceny k hřbetu přední části trupu, v oblasti nad pilotní kabinou, a dvěma pylony příhradové konstrukce, které se nacházejí pod konci křídla. K pravoboku zadní části trupu tohoto stroje, přibližně na úrovni zadního okénka nákladového prostoru, je navíc uchycen kontejner s výsuvnou vlečnou anténou, která pravděpodobně slouží k zachytávání sekundárního elektromagnetického pole (?). Jediný exemplář tohoto speciálu (B-00KE) vznikl konverzí prototypu základního modelu Y-12F (B-1233L) a do oblak se napoprvé vydal dne 10. října 2020. Tehdy byl ještě opatřen pouze dvěma elektrickými smyčkami. Později byl však jejich počet navýšen až na pět. V průběhu letových zkoušek, které byly završeny dne 6. února 2021, speciál Y-12F (B-00KE) vykonal více než 50 zkušebních vzletů z letiště Songyuan, nacházejícím se na severovýchodě ČLR, v provincii Jilin. Na zkouškách zmíněného stroje se přitom podílel též institut IGGE (Institute of Geophysical and Geochemical Exploration), který náleží pod akademii CAGS (Chinese Academy of Geological Sciences).

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí prototypu letounu typu Y-12F)

Uživatelé:  ČLR

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu Pratt & Whitney Canada PT6A-65B kanadské výroby s max. výkonem po 1 100 hp    

Radar:        povětrností radiolokátor neznámého typu, instalovaný uvnitř špice trupu

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 19,89 m
Délka: ?
Výška: 5,99 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 26.10.2023