Suchanov Diskoplan (?)

Typ:  suborbitální pilotovaný technologický demonstrátor kosmického kluzáku

Určení:  prověření letových vlastností, stability a ovladatelnosti kosmického kluzáku navrženého pro činnost v atmosféře planety Venuše

Historie:  V letech 1969 až 1985 se M.V. Suchanov, známý konstruktér bezmotorových kluzáků s kruhovým křídlem, zabýval vývojem bezpilotního kluzáku, který měl být schopen klouzavého letu v atmosféře planety Venuše. Protože se zmíněný kluzák měl vejít do útrob válcovitého pouzdra s průměrem pouhých 2 m, Suchanov jej opatřil kruhovým křídlem se sklápěcími vnějšími částmi a velmi netradičně pojatou lichoběžníkovou zdvojenou ocasní plochou, která se vyznačovala uspořádáním do tvaru písmene „X“. Jakékoliv bližší informace o zmíněném kosmickém programu nejsou zatím bohužel k dispozici. Jeho jediným známým hmatatelným produktem se stal nevelký bezmotorový pilotovaný suborbitální demonstrátor. Ten byl přitom řešen jako jednomístný středoplošník s robustním kapkovitým trupem včleněným do střední partie diskovitého křídla s průměrem 3,60 m, plochou 10 m2 a relativní tloušťkou 12%. Jednomístná pilotní kabina tohoto kluzáku byla opatřena vystouplým průzračným „stíhačkovým“ překrytem svou zadní partií plynule přecházejícím v protáhlou hřbetní nástavbu. Zatímco trup spolu se střední částí křídla a do tvaru písmene „X“ uspořádanými ocasními plochami obdržel potah zhotovený z kovu, potah vnějších částí křídla tohoto stroje byl plátěný. Jeho vzletové a přistávací se sestávalo z nevelkého kolečka, které bylo umístěno v ose břicha trupové gondoly, a dvou záďových ostruh. Jakékoliv informace o letových zkouškách tohoto stroje nejsou zatím bohužel k dispozici. Známo je jen to, že byl na konci 80. let věnován leteckému museu z Monina. Zde přitom spočívá, na hřbetu makety (?) válcovitého přepravního kontejneru, do dnešních dnů.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:         jeden pilot

 

 

 

TTD:     
Průměr křídla: 3,60 m 
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Rychlost klouzání: 29 km/h

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 21.5.2013