CASC CH-3/-3A

Taktický bezpilotní prostředek typu CH-3 společnosti CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) lze řadit mezi průzkumné stroje pro střední výšky s velkou vytrvalostí (MALE). Celý bezpilotní systém typu CH-3 se přitom sestává ze tří těchto bezpilotních prostředků, pozemního řídícího a vyhodnocovacího stanoviště a podpůrného vybavení. Vlastní bezpilotní prostředek typu CH-3 je řešen jako středoplošník tzv. kachní koncepce. Zatímco na zádi trupu tohoto stroje, který se vyznačuje vřetenovitým tvarem a poměrně malou délkou, je umístěno šípové křídlo s lomenou náběžnou hranou a svislými ploškami se směrovými kormidly na koncích, na přídi šípové kachní plošky s výškovými kormidly na odtokové hraně. Jeho pohon obstarává jeden do zádě trupu vestavěný pístový motor, který roztáčí jednou třílistou vrtuli v tlačném uspořádání. Ke vzletu a přistání UAV typu CH-3 využívá jednoduchý pevný kolový tříbodový podvozek příďového typu. Specializované průzkumné vybavení tohoto stroje se sestává z denní nebo IČ kamery a laserového dálkoměru/značkovače cílů. Jeho optiku přitom ukrývá kulovité pouzdro, které se nachází na břiše trupu na úrovni kořenů křídla. Alternativně jej však lze vybavit též aparaturou pro vedení radioelektronického boje (REB) nebo radiolokátorem typu SAR. Dalším UAV z řady CH-3 se stal ozbrojený model CH-3A. Od ryze průzkumného CH-3 se přitom bojový CH-3A odlišuje pouze instalací dvou závěsníků pod střední částí křídla, na které lze umístit protizemní řízené střely typu AR-1 nebo naváděné pumy typu FT-5.

Verze:

CH-3 – základní výše popsaná ryze průzkumná modifikace bezpilotního prostředku CH-3

CH-3A – ozbrojená modifikace bezpilotního prostředku CH-3 s jedním párem zbraňových závěsníků pod střední částí křídla, na který lze umístit dvě protizemní řízené střely s poloaktivním laserovým navedením typu AR-1 nebo dvě pumy se satelitním navedením typu FT-5

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  Nigérie

 

CH-3

 

Navádění:   inerciální + GPS

Pohon:        jeden pístový motor neznámého typu   

Vybavení:   denní kamera nebo IČ kamera a laserový dálkoměr/značkovač cílů (optiku těchto systémů ukrývá kulovité pouzdro nacházející se na břiše trupu na úrovni kořenů křídla), aktivní rušič nebo radiolokátor se syntetickou aperturou (jeho anténu ukrývá krátký hranatý člunovitý kryt nacházející se na břiše trupu na úrovni kořenů křídla); hmotnost užitečného zatížení činí 100 kg

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 8,00 m
Délka: 5,50 m
Výška: 2,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 640 kg
Max. rychlost: 260 km/h
Praktický dostup: 6 000 m
Operační rádius: 250 km
Vytrvalost: 12 hod

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 17.10.2015