CASC CH-3

Taktický bezpilotní vzdušný prostředek typu CH-3 z dílny společnosti CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) lze řadit mezi průzkumné stroje pro střední výšky s velkou vytrvalostí (MALE). Celý bezpilotní vzdušný systém typu CH-3 se sestává ze tří těchto bezpilotních vzdušných prostředků, pozemního řídícího a vyhodnocovacího stanoviště a podpůrného vybavení. Vlastní bezpilotní prostředek typu CH-3 je řešen jako středoplošník tzv. kachní koncepce. Zatímco na zádi trupu tohoto stroje, který má vřetenovitý tvar a poměrně malou délku, je umístěno šípové křídlo (s lomenou náběžnou hranou a svislými ploškami se směrovými kormidly na koncích), na přídi trupu UAV typu CH-3 se nacházejí šípové kachní plošky (s výškovými kormidly na odtokové hraně). Pohon UAV typu CH-3 obstarává jeden pístový motor neznámého typu. Zmíněný motor je instalován v zadní části trupu a roztáčí jednou třílistou vrtuli v tlačném uspořádání. Ke vzletu a přistání UAV typu CH-3 využívá jednoduchý pevný tříbodový kolový podvozek příďového typu. Specializované průzkumné vybavení tohoto stroje se sestává z denní nebo IČ kamery a laserového dálkoměru/značkovače cílů. Optika zmíněného systému se přitom nachází uvnitř kulovitého pouzdra, které je uchyceno k břichu trupu, na úrovni kořenů křídla. Alternativně lze tento stroj vybavit aparaturou pro vedení radioelektronického boje (REB) nebo radiolokátorem kategorie SAR.

Verze:

CH-3 – základní výše popsaná ryze průzkumná modifikace bezpilotního vzdušného prostředku typu CH-3

CH-3A – ozbrojená modifikace bezpilotního vzdušného prostředku typu CH-3 s jedním párem zbraňových závěsníků pod střední částí křídla. Na zmíněný závěsník lze umístit dvě protizemní řízené střely s poloaktivním laserovým navedením typu AR-1 nebo dvě pumy se satelitním navedením typu FT-5

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  Alžír, Myanmar (v letech 2014 až 2015 dodáno 12 ks), Nigérie (v roce 2014 dodáno 5 ks modelu CH-3A), Pákistán (v letech 2013 až 2016 dodáno 20 ks) a Turkmenistán (v roce 2016 dodáno 2 ks)

 

CH-3

 

Navádění:   inerciální + GPS

Pohon:        jeden pístový motor neznámého typu   

Vybavení:   senzorové vybavení do celkové hmotnosti 100 kg – elektro-optický pozorovací systém sestávající se z denní kamery nebo IČ kamery a laserového dálkoměru/značkovače cílů (kulovité pouzdro nacházející se na břichu trupu, na úrovni kořenů křídla), aktivní RL rušič nebo radiolokátor se syntetickou aperturou (krátký hranatý člunovitý kryt nacházející se na břich trupu, na úrovni kořenů křídla)

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 8,00 m
Délka: 5,50 m
Výška: 2,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 640 kg
Max. rychlost: 260 km/h
Praktický dostup: 6 000 m
Operační rádius: 250 km
Vytrvalost: 12 hod

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 17.10.2015