CASC CH-901

Nevelký průzkumný a sebevražedný útočný bezpilotní prostředek typu CH-901 z  společnosti CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) byl ušit přímo na míru potřebám jednotek zvláštního určení. Posláním tohoto stroje jsou kromě průzkumu a vyhodnocování vlastních prostředků a jednotek též přesné útoky na pozemní cíle. Po koncepční stránce se jedná o hornoplošník s válcovitým trupem s tupou zaoblenou „špicí“, velmi štíhlým přímým křídlem s lomenou náběžnou vnějších částí a klasicky uspořádanými lichoběžníkovými ocasními plochami. Svým vzezřením se tedy bezpilotní prostředek typu CH-901 nápadně podobá střele s plochou dráhou letu. Jeho pohon zajišťuje jeden 1,34 hp elektromotor blíže neuvedeného typu. Ten je přitom vestavěn do zádě trupu, přímo mezi ocasní plochy, a roztáčí jednu nestavitelnou dvoulistou vrtuli v tlačném uspořádání. Start prostředku CH-901 se děje z válcovitého přepravě-startovacího kontejneru. Uvnitř zmíněného kontejneru přitom tento stroj zaujímá pozici se složeným křídlem nad hřbet trupu a zataženými ocasními plochami. K jejich rozvinutí do „bojové“ polohy dochází krátce po vzletu. Přistává na podtrupové lyži za využití přistávacího padáku. V útočné úpravě je prostředek typu CH-901 vybaven blíže nespecifikovanou bojovou hlavicí a optickým naváděcím systémem. Polohu cíle je palubní vybavení tohoto prostředku schopno určit s odchylkou ne větší 50 m. Přesnost navedení na cíl přitom činí 5 m. První informace o prostředku typu CH-901 byly prezentovány na Airshow China 2012, která se konala v listopadu roku 2012 v Zhuhai. Bližší informace o tomto stroji spolu s jeho vyobrazením byly ale uvolněny až v únoru roku 2013 na výstavě IDEX 2013 konající se v Abu-Dhabi. Tehdy se celý program CH-901 zatím ještě nacházel ve fázi letových zkoušek. Produkce tohoto stroje by se přitom měla rozeběhnout ještě na konci roku 2013.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Navádění:   inerciální + GPS (+ optické v koncové fázi navedení na pozemní cíl)

Pohon:        jeden elektromotor neznámého typu s max. výkonem 1,34 hp

Vybavení:   průzkumné senzorové vybavení nebo bojová hlavice blíže nespecifikovaného typu do celkové hmotnosti 2 kg

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 2,00 m
Délka: 1,50 m
Výška: 0,60 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 9 kg
Cestovní rychlost: 70 - 120 km/h
Max. rychlost: 150 km/h
Operační výška: 10 - 1 500 m
Operační rádius: 150 km
Vytrvalost: 2* hod

 

 

* platí pro průzkumné provedení. Vytrvalost sebevražedného bojového provedení činí pouhou 1 hod.

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 9.4.2013