Xian H-6N (‘Badger’)

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého raketonosného letounu typu H-6K (Badger)

Určení:  ničení důležitých pozemních cílů a hladinových plavidel protivníka za pomoci řízených střel

Odlišnosti od letounu H-6K (Badger):

- instalace teleskopického trubicovitého nástavce pro doplňování paliva za letu na hřbetu špice trupu alá Tu-95MS (Bear H). V této souvislosti se na pravoboku trupu objevilo vnější palivové potrubí. Zmíněné potrubí vede pod překrytem pilotní kabiny a končí na úrovni příďového podvozku.

- větší délka špice trupu v oblasti před pilotní kabinou

- absence trupové pumovnice. Na pozici trupové pumovnice tohoto modelu se nachází protáhlý výřez se závěsníkem. Zmíněný výřez má polokruhový průřez. Jeho přední část se přitom plynule sužuje. Na závěsníků, který se nachází ve zmíněném výřezu, lze přepravovat balistickou protilodní řízenou střelu (AŠBM) neznámého typu (CH-AS-X-13). Dle některých zdrojů lze na podtrupový závěsník tohoto stroje alternativně umístit leteckou verzi nadzvukové protilodní řízené střely s plochou dráhou letu typu CJ-100 (DF-100) nebo nadzvukový strategický bezpilotní vzdušný průzkumný prostředek typu WZ-8 s raketovým pohonem.

- instalace jednoho páru nevelkých polokapkovitých krytů na břichu zadní části trupu, na úrovni kořene „předkýlu“ SOP. Zmíněné kryty podle všeho ukrývají antény datalinku.

Historie:  V únoru roku 2017 se na veřejnost dostala fotografie nové modifikace středně těžkého podzvukového raketonosného a bombardovacího letounu typu H-6K (Badger). Zmíněný model je znám jako H-6N a má prodlouženou špici trupu s teleskopickým trubicovitým nástavcem pro doplňování za letu na hřbetu a výřez se závěsníkem balistické protilodní řízené střely (AŠBM) neznámého typu, která nese americký kód CH-AS-X-13. Zmíněná střela podle všeho slouží k útokům na svazy letadlových lodí. Dolet této zbraně je odhadován na 3 000 km. Původně se mělo za to, že střela typu CH-AS-X-13 vychází ze střely typu DF-21D (CH-SS-5 mod 5). V srpnu roku 2020 byl nicméně jeden z letounů typu H-6N (Badger) zpozorován s rozměrnou balistickou střelou pod trupem mající průměr okolo 1 m a délku 13 m. Špici této střely navíc tvořil manévrující hypersonický bojový modul (HGV) nápadně se podobající HGV střednědosahové balistické střely typu DF-17. Podle všeho právě toto je ona tajemná AŠBM, která nese americký kód CH-AS-X-13. Operační rádius vlastního letounu typu H-6N (Badger) přitom podle všeho činí okolo 3 500 km. Dle některých zdrojů lze na podtrupový závěsník tohoto stroje alternativně umístit leteckou verzi nadzvukové protilodní řízené střely s plochou dráhou letu typu CJ-100 (DF-100) s odhadovaným doletem 2 000 km nebo nadzvukový strategický bezpilotní vzdušný průzkumný prostředek typu WZ-8 s raketovým pohonem. Tankovací nástavec letounu typu H-6N (Badger) se nápadně podobá tankovacímu nástavci ruského raketonosného letounu typu Tu-95MS (Bear H) a podle všeho je kompatibilní s tankovacím systémem ruského vzdušného tankeru typu Il-78 (Midas). Ukrajina přitom ČLR dodala, v letech 2014 až 2016, tři tyto stroje. Do zkušebního programu se postupně zapojily tři prototypy letounu typu H-6N (Badger). První z nich přitom údajně poprvé vzlétl již v roce 2014. První start ABŠM z podvěsu letounu typu H-6N (Badger) byl údajně uskutečněn v prosinci roku 2016. Ze snímku, který pochází ze srpna roku 2019, je patrné, že se letoun typu H-6N (Badger) nachází ve výzbroji PLAAF v počtu nejméně čtyř exemplářů (55031 až 55034). Zmíněné stroje ale podle všeho zatím zastávají pouze poslání nosiče osvědčených okřídlených střel s plochou dráhou letu typu KD-63B a KD-20. Balistická střela typu (CH-AS-X-13) by se dle odhadů západních expertů mohla stát operačně způsobilou do roku 2025. Široké veřejnosti byl letoun typu H-6N (Badger) poprvé prezentován na vojenské přehlídce, která se konala dne 1. října 2019 k příležitosti oslav 70. výročí založení ČLR. Zmíněné přehlídky se zúčastnily tři tyto stroje v konfiguraci se střelami typu KD-20 na vnitřním a střelami typu KD-63B a středním páru křídelních závěsníků.

Verze:  -

Vyrobeno:  tři prototypy a nejméně čtyři sériové stroje

Uživatelé:  ČLR (PLAAF)

 

 

 

Posádka:    dva piloti a operátor zbraňových systémů

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Solovjov D-30KP-2 ruské výroby s max. tahem po 12 500 kp

Radar:        vyhledávací-naváděcí radiolokátor neznámého typu, instalovaný uvnitř špice trupu

Vybavení:   - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém neznámého typu. Zmíněný systém v sobě sdružuje IČ senzor, CCD kameru a laserový značkovač. Jeho kulovité pouzdro se přitom nachází na břichu přední části trupu, přímo za krytem antény radiolokátoru.

                   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“, výstražný RL systém (dva páry senzorů instalované na vrcholu SOP), výstražný UV protiraketový systém (po jednom páru senzorů na bocích přední a zadní části trupu) a šest výmetnic 10-ti klamných IČ/RL cílů (jejich instalace se nachází na bocích zadní části trupu)

Výzbroj:     podvěsná výzbroj, přepravovaná na jednom trupovém závěsníku (ten je vyhrazen pro AŠBM) a šesti křídleních závěsnících – protilodní balistická řízená střela neznámého typu (CH-AS-X-13) (max. 1 ks) a strategické protizemní ŘS s plochou dráhou letu typu KD-63B (max. 4 ks), KD-20 (max. 6 ks) a (?) CJ-100 (max. 1 ks)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 34,20 m 
Délka:   ?
Výška: 10,36 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 28.10.2020