Xian H-6N God of Thunder (‘Badger’)

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého raketonosného letounu typu H-6K (Badger)

Určení:  ničení důležitých pozemních cílů a hladinových plavidel protivníka za pomoci řízených střel

Odlišnosti od letounu H-6K (Badger):

- instalace teleskopického trubicovitého nástavce pro doplňování paliva za letu na hřbetu špice trupu alá Tu-95MS (Bear H). V této souvislosti se na pravoboku trupu objevilo vnější palivové potrubí. Zmíněné potrubí vede pod překrytem pilotní kabiny a končí na úrovni příďového podvozku.

- větší délka špice trupu v oblasti před pilotní kabinou

- absence trupové pumovnice. Na pozici trupové pumovnice tohoto modelu se nachází protáhlý výřez se závěsníkem. Zmíněný výřez má polokruhový průřez. Jeho přední část se přitom plynule sužuje. Na závěsníků, který se nachází ve zmíněném výřezu, lze přepravovat balistickou protilodní řízenou střelu (AŠBM) typu KF-21 (CH-AS-X-13). Dle některých zdrojů lze na podtrupový závěsník tohoto stroje alternativně umístit nadzvukový strategický bezpilotní vzdušný průzkumný prostředek typu WZ-8 s raketovým pohonem.

- instalace řady drobných deskových antén identifikačního systému „vlastní-cizí“ na břichu špice trupu, přímo před kulovitým krytem elektro-optického systému. Zmíněné antény se nápadně podobají anténám amerického IFF systému typu AN/APX-111(V).

- instalace odlišně tvarovaných krytů antén obranného systému na bocích špice trupu

- instalace nových širokoúhlých senzorů výstražného protiraketového systému (MAWS) na bocích zadní části trupu

- instalace jednoho páru protáhlých polokapkovitých krytů antén blíže nespecifikovaného systému (datalinku?) na břichu zadní části trupu, na úrovni „předkýlu“ SOP

Historie:  V únoru roku 2017 se na veřejnost dostala fotografie nové modifikace středně těžkého podzvukového raketonosného a bombardovacího letounu typu H-6K (Badger). Zmíněný model je znám jako H-6N a má prodlouženou špici trupu s teleskopickým trubicovitým nástavcem pro doplňování za letu na hřbetu a výřez se závěsníkem balistické protilodní řízené střely (AŠBM), která údajně nese označení KF-21. Zmíněná střela podle všeho slouží k útokům na svazy letadlových lodí. Dolet této zbraně je odhadován na 3 000 km. Střela typu KF-21 (CH-AS-X-13) má délku okolo 13-ti m a průměr okolo 1 m a hmotnost okolo 10-ti t. Její pohon obstarává dvoustupňový raketový motor na TPL. Střela typu KF-21 (CH-AS-X-13) existuje minimální ve dvou verzích. První z nich, KF-21B?, byla poprvé identifikována v srpnu roku 2020 a je opatřena zploštěným manévrujícím hypersonickým bojovým modulem (HGV) s malými ovládacími ploškami, který se nápadně podobá HGV střednědosahové balistické střely typu DF-17 (CH-SS-22). Druhá varianta této střely, KF-21A?, byla poprvé identifikována v dubnu roku 2022 a je opatřena kónickou bojovou hlavicí s malými ovládacími ploškami po obvodu alá DF-21D (CH-SS-5 mod 5). Operační rádius vlastního letounu typu H-6N (Badger) přitom podle všeho činí okolo 3 500 km. Dle některých zdrojů lze na podtrupový závěsník tohoto stroje alternativně umístit nadzvukový strategický bezpilotní vzdušný průzkumný prostředek s raketovým pohonem typu WZ-8. Tankovací nástavec letounu typu H-6N (Badger) se nápadně podobá tankovacímu nástavci ruského raketonosného letounu typu Tu-95MS (Bear H) a je kompatibilní s tankovacím systémem vzdušného tankeru typu YY-20 čínské výroby a podle všeho též s tankovacím systémem vzdušného tankeru typu Il-78 (Midas) ruské výroby. Ukrajina přitom ČLR dodala, v letech 2014 až 2016, tři tyto stroje. Do zkušebního programu se postupně zapojily tři prototypy letounu typu H-6N (Badger). První z nich přitom údajně poprvé vzlétl již v roce 2014. První start ABŠM typu KF-21 (CH-AS-X-13) z podvěsu vzdušné zkušebny v podobě speciálně upraveného letounu typu H-6K (Badger) byl údajně uskutečněn v prosinci roku 2016. Ze snímku, který pochází ze srpna roku 2019, je patrné, že se letoun typu H-6N (Badger) ve výzbroji PLAAF nachází v počtu nejméně čtyř exemplářů (55031 až 55034). Zmíněné stroje ale podle všeho zatím zastávají pouze poslání nosičů osvědčených okřídlených střel s plochou dráhou letu typu KD-63B a KD-20 (CH-AS-5 Keystone). Balistická střela typu KF-21 (CH-AS-X-13) by se dle odhadů západních expertů mohla stát operačně způsobilou do roku 2025. Široké veřejnosti byl letoun typu H-6N (Badger) poprvé prezentován na vojenské přehlídce, která se konala dne 1. října 2019 k příležitosti oslav 70. výročí založení ČLR. Zmíněné přehlídky se zúčastnily tři tyto stroje v konfiguraci se střelami typu KD-20 (CH-AS-5 Keystone) na vnitřním a střelami typu KD-63B a středním páru křídelních závěsníků. V září roku 2021 byl údajně jeden letoun typu H-6N (Badger), pravděpodobně jeden z prototypů (879?), ztracen při havárii.

Verze:  -

Vyrobeno:  tři prototypy a nejméně čtyři sériové stroje

Uživatelé:  ČLR (PLAAF)

 

 

 

Posádka:    dva piloti a operátor zbraňových systémů

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Solovjov D-30KP-2 ruské výroby s max. tahem po 12 500 kp

Radar:        vyhledávací-naváděcí radiolokátor neznámého typu, instalovaný uvnitř špice trupu

Vybavení:   - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém neznámého typu. Zmíněný systém v sobě sdružuje IČ senzor, CCD kameru a laserový značkovač. Jeho kulovité pouzdro se přitom nachází na břichu přední části trupu, přímo za krytem antény radiolokátoru.

                   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“, výstražný RL systém (dva páry senzorů instalované na vrcholu SOP), výstražný UV protiraketový systém (po jednom páru senzorů na bocích přední a zadní části trupu) a šest výmetnic 10-ti klamných IČ/RL cílů (jejich instalace se nachází na bocích zadní části trupu)

Výzbroj:     podvěsná výzbroj, přepravovaná na jednom trupovém závěsníku (ten je vyhrazen pro AŠBM) a šesti křídleních závěsnících – protilodní balistická řízená střela typu KF-21 (CH-AS-X-13) (max. 1 ks), strategická protizemní ŘS s plochou dráhou letu typu KD-63B (max. 4 ks) a strategická protizemní ŘS s plochou dráhou letu typu KD-20 (CH-AS-5 Keystone) (max. 6 ks)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 34,20 m 
Délka:   ?
Výška: 10,36 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 1.6.2023