Shenyang J-16D (‘Flanker’)

Typ:  speciální REB modifikace těžkého víceúčelového bojového letounu typu J-16 (Flanker N)

Určení:  rušení a ničení (?) radiolokačních stanic v rámci potlačování protivzdušné obrany (SEAD)

Odlišnosti od letounu J-16 (Flanker N):

- instalace nového radiolokátoru pod modifikovaným příďovým dielektrickým krytem s více špičatým profilem a menší délkou

- instalace dvoudílné servisní krytky radiolokátoru na místo jednodílné

- instalace válcovitých kontejnerů (se čtyřmi tandemově uspořádanými tyčovými anténami na hřbetu, podlouhlými obdélníkovými dielektrickými panely na vnějších bocích a zkosenými dielektrickými kryty výstražného radiolokačního přijímače na přídi a na zádi) na koncích křídla, na místo odpalovacích lišt pro krátkodosahové PLŘS

- instalace jednoho páru ploutvových antén na vnějších bocích motorových gondol, přímo za čelními lapači vzduchu

- instalace jedné štíhlé zkosené břitové antény HF/VHF radiostanice za překrytem pilotní kabiny

- instalace jedné štíhlé přímé břitové antény HF/VHF radiostanice před šachtou příďového podvozku

- absence antén výstražného RL systému na náběžné hraně vírových přechodů

- instalace ILS antény na odtokové hraně zdvojené SOP, přímo nad směrovými kormidly, na místo antén výstražného RL systému

- modifikované uspořádání rolovacích a přistávacích reflektorů na noze příďového podvozku

- absence 30 mm kanónu, vestavěného do pravého vírového přechodu křídla, a elektro-optického čidla, nacházejícího se přímo před překrytem pilotní kabiny, z prostorových důvodů. Zatímco kanón ustoupil speciálnímu REB vybavení, prostor, ve kterém se u modelu J-16 (Flanker N) nacházelo elektro-optické čidlo, u tohoto modelu zabraly bloky nového radiolokátoru.

- zredukovaný počet podkřídlových zbraňových závěsníků ze tří párů na jeden

- instalace modifikovaného palubního elektrického systému. Součástí elektrického systému tohoto stroje jsou nové generátory poháněné ze skříně náhonu pohonných jednotek, které produkují střídavé trojfázové napětí 115V/400Hz a 200V/400Hz. Palubní elektrický systém letounu typu J-16D totiž napájí též speciální palubní REB vybavení, které má nemalou spotřebu.

- instalace systému, který dokáže předávat informace o zachyceném elektromagnetickém záření na velké vzdálenosti

- rozšířené podvěsné vybavení o REB kontejnery řady RKZ930. Součástí vybavení tohoto modelu se staly nejméně tři verze kontejneru typu RKZ930 (RZK930-10, RZK930-22 a RZK930-32). Zmíněné kontejnery se přitom zavěšují na závěsníky, které se nacházejí pod motorovými gondolami a pod křídlem.

- zredukovaná škála podvěsné výzbroje. Součástí zbraňového systému tohoto modelu jsou pouze PLŘS středního dosahu typu PL-15 (CH-AA-10 Abbadon) a údajně též protiradiolokační ŘS typu YJ-91. ŘS typu YJ-91 má být přitom tento model schopen navádět, na rozdíl od letounu typu J-16 (Flanker N), bez použití speciálního podvěsného kontejneru s povelovou aparaturou.

Historie:  Speciál pro rušení a ničení (?) radiolokačních stanic v rámci potlačování protivzdušné obrany (SEAD) typu J-16D (Flanker) není ničím jiným, než modifikací víceúčelového bojového letounu typu J-16 (Flanker N). Zmíněný stroj vznikl jako nástupce speciálu typu J-8G (Finback), který vychází z těžkého přepadového stíhacího letounu typu J-8H (Finback C). Tento protějšek amerického letounu typu F/A-18G Growler na první pohled zaujme zejména instalací válcovitých kontejnerů, které se nápadně podobají kontejnerům systému typu AN/ALQ-218 letounu typu F/A-18G Growler, na koncích křídla, na místo odpalovacích lišt pro krátkodosahové PLŘS. Systém typu AN/ALQ-218 je integrální součástí draku letounu typu F/A-18G Growler a tomuto stroji umožňuje detekovat, identifikovat, určovat pracovní frekvenci a lokalizovat polohu radiolokačních stanic a různých vysílačů protivníka. Systém letounu typu J-16D (Flanker), který využívá zmíněné koncové křídelní kontejnery, bude tedy podle všeho mít podobnou funkci. Pod motorové gondoly a pod křídlo tohoto stroje je navíc možné zavěsit čtyři REB kontejnery řady RKZ930, které mají být schopny působit ve dvou režimech. Konkrétně se jedná o režim dálkového rušení (SOJ) a režim doprovodného rušení (EJ). Kontejner systému typu RKZ930 má hranatý profil a zepředu i zezadu je zakončen zaobleným dielektrickým krytem. Zmíněný kontejner existuje nejméně ve třech verzích. První z nich nese označení RKZ930-32 a vyznačuje se instalací širokého kapsovitého lapače vzduchu na břichu, přibližně v polovině délky, dvou tandemově uspořádaných párů výstupů vzduchu na obou bocích, na úrovni břišního lapače vzduchu, a dvou vystouplých hranatých dielektrických panelů na vnějších bocích, po jednom za příďovým a před záďovým dielektrickým krytem. Další verze kontejneru typu RKZ930 je známa jako RZK930-22 a postranní výstupy vzduchu postrádá. Kromě toho je opatřena pouze břišním lapačem vzduchu. Zmíněný lapač se navíc nachází přímo před koncovým dielektrickým krytem. Na vnějším boku kontejneru typu RKZ930-22 je navíc umístěn jen jeden vystouplý dielektrický panel, a to za příďovým dielektrickým krytem. Zadní vystouplý postranní dielektrický panel tento model postrádá. Poslední známá verze kontejneru typu RKZ930 nese označení RZK930-10 a postranní dielektrické panely postrádá zcela. Na břichu přední části tohoto modelu se však nacházejí dva tandemově uspořádané páry ploutvových antén, které při pohledu zepředu zaujímají uspořádání do tvaru obráceného písmene „V“. Zadní pár těchto antén je přitom výrazně větší než ten přední. Na zádi kontejneru typu RKZ930-10 se navíc nachází jeden břišní lapač vzduchu a dva tandemově uspořádané páry postranních výstupů vzduchu. Kontejnery typu RKZ930 jsou podle všeho čínským ekvivalentem kontejnerů typu AN/ALQ-99 letounu typu F/A-18G Growler, které existují ve dvou verzích. Zatímco jedna z nich slouží k rušení vysokopásmových vysílačů, ta druhá je určena k rušení nízkopásmových vysílačů. Jednotlivé verze kontejnerových rušičů typu RKZ930 budou tedy podle všeho sloužit k rušení vysílačů s různými pracovními frekvencemi. Celková hmotnost čtyř kontejnerů této řady má přitom činit okolo 4 t. Z odlišného tvaru příďového dielektrického krytu lze vyvodit, že je speciál typu J-16D (Flanker) opatřen též novým typem radiolokátoru. Podle všeho se jedná o radiolokátor kategorie AESA. Zmíněný radiolokátor by přitom mohl mít, stejně jako radiolokátor typu AN/APG-79 letounu typu F/A-18G Growler, mód pro elektronický boj. Palubní vybavení speciálu typu J-16D (Flanker) má být přitom schopno informace o zachyceném elektromagnetickém záření předávat na velké vzdálenosti. O výzbroji tohoto stroje není mnoho známo. Součástí zbraňového systému speciálu typu J-16D (Flanker) ale s největší pravděpodobností jsou protiradarové ŘS typu YJ-91 (derivát ruské střely typu Ch-31P), stejně jako protiradarové ŘS nové generace domácí konstrukce. Protože kanón spolu s elektro-optickým čidlem musel u speciálu typu J-16D (Flanker) ustoupit speciálnímu REB vybavení a blokům nového radiolokátoru, při obraně před stíhacími letouny protivníka se tento stroj musí spoléhat výhradně na střednědosahové PLŘS. Součástí zbraňového systému speciálu typu J-16D (Flanker) přitom prokazatelně jsou PLŘS typu PL-15 (CH-AA-10 Abbadon). Dle čínských médií tento stroj může zastávat též poslání vzdušného velitelského stanoviště a mini-AWACSu. Z paluby speciálu typu J-16D (Flanker) by přitom mělo údajně být možné řídit činnost malé skupiny bojových letounů nebo bezpilotních vzdušných prostředků, tzv. „loyal wingmanů“. Prototyp speciálu typu J-16D (Flanker) se do oblak napoprvé vydal dne 18. prosince 2015. První nepříliš kvalitní fotografie tohoto stroje na internet unikla na počátku roku 2016. Dne 29. prosince toho samého roku se údajně rozeběhly zkoušky prototypu druhého. V únoru roku 2019 byly zpozorovány první sériové stroje při předávacích zkouškách. Svůj veřejný debut si SEAD speciál typu J-16D (Flanker) odbyl na statické ukázce Airshow China 2021, která se konala na přelomu září a října roku 2021 v Zhuhai. Na zmíněné airshow bylo přitom možné shlédnout letoun z první výrobní série s dvojicí PLŘS středního dosahu typu PL-15 (CH-AA-10 Abbadon) mezi motorovými gondolami, dvěma REB kontejnery typu RZK930-32 pod motorovými gondolami, jedním REB kontejnerem typu RZK930-22 pod pravým křídlem a jedním REB kontejnerem typu RZK930-10 pod levým křídlem. Krátce nato, v listopadu toho samého roku, bylo v několika reportážích čínské státní televize CCTV potvrzeno, že se speciál typu J-16D (Flanker) již nachází ve výzbroji PLAAF. Do té doby přitom letounem této kategorie disponovalo pouze americké letectvo (USAF) a námořní (USN) letectvo. PLAAF se tedy spolu s USAF a USN stalo jedinými vzdušnými silami na světě majícími na svém inventáři moderní speciál pro vedení REB. Na Airshow China 2022, která se konala v listopadu roku 2022, byl zase poprvé spatřen letoun typu J-16D (Flanker) druhé výrobní série. V současnosti se speciály typu J-16D (Flanker) nacházejí nejméně dvou útvarů PLAAF, a to 26. brigády s domovskou základnou Huiyang a 40. brigády s domovskou základnou Nanchang-Xiangtang. Od ledna roku 2022 byly tyto stroje zpozorovány na několika předsunutých základných Východního operačního velitelství. Z nich přitom podnikají cvičné lety okolo vzdušného prostoru Thaiwanu. Přibližně ve stejnou dobu byla zaznamenána přítomnost jednoho speciálu typu J-16D (Flanker) na základně PLANAF Huangdicun. V blízké budoucnosti se podle všeho součástí každého útvaru PLAAF, který provozuje letouny typu J-16 (Flanker N), stane roj speciálů typu J-16D (Flanker) o nejméně čtyřech strojích, popř. celá letka těchto speciálů o devíti nebo desíti strojích. Letouny typu J-16D (Flanker) budou zajišťovat podporu nejen letounů typu J-16 (Flanker N). V dubnu roku 2023 byly totiž dva tyto stroje poprvé zpozorovány, poblíž Thaiwanu, jak doprovází bombardovací letoun typu H-6K (Badger). Speciál typu J-16D (Flanker) se stane pouze součástí výzbroje PLAAF. PLANAF totiž počítá s podobným speciálem, který nese označení J-15D a vychází z dvoumístné modifikace jednomístného palubního bojového letounu typu J-15 (Flanker K), známé jako J-15S (Flanker).

Verze:  -

Vyrobeno:  nejméně dva prototypy a neznámý počet sériových strojů

Uživatelé:  ? ČLR (PLAAF)

 

 

 

Posádka:   pilot a operátor

Pohon:      dva dvouproudové motory typu Liming WS-10B Taihang (3. série) s max. tahem po cca 14 300 až 14 700 kp s přídavným spalováním

Radar:       víceúčelový radiolokátor (?) s pevnou fázovanou mřížkou a digitálně vychylovaným paprskem (AESA) neznámého typu, instalovaný uvnitř špice trupu                  

Výzbroj:    protiradiolokační ŘS s pasivním RL navedením typu YJ-91 (?) a protiletadlové ŘS s aktivním RL navedením typu PL-15 (CH-AA-10 Abbadon)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 10.6.2023