Shenyang J-16D (‘Flanker’)

Typ:  speciální REB modifikace těžkého víceúčelového bojového letounu typu J-16 (Flanker)

Určení:  rušení a ničení (?) radiolokačních stanic v rámci potlačování protivzdušné obrany (SEAD)

Odlišnosti od letounu J-16 (Flanker):

- instalace nového radiolokátoru pod zkráceným příďovým trupovým dielektrickým krytem

- instalace válcovitých kontejnerů (se čtyřmi tandemově uspořádanými tyčovými anténami na hřbetu, podlouhlými obdélníkovými dielektrickými panely na vnějších bocích a zkosenými dielektrickými kryty na přídi a na zádi) na místo odpalovacích lišt pro krátkodosahové PLŘS

- instalace jednoho páru ploutvových antén na vnějších bocích motorových gondol, přímo za čelními lapači vzduchu

- instalace jedné štíhlé zkosené břitové antény za překrytem pilotní kabiny

- instalace jedné štíhlé přímé břitové antény před šachtou příďového podvozku

- instalace obdélníkových dielektrických panelů na bocích přední části trupu, přímo za příďovým krytem radiolokátoru

- absence 30 mm kanónu (ten je u modelu J-16 vestavěn do pravého vírového přechodu křídla) a elektro-optického čidla (jeho instalace se u modelu J-16 nachází přímo před překrytem pilotní kabiny), z prostorových důvodů. Kanón spolu s elektro-optickým čidlem totiž u tohoto modelu musel ustoupit speciálnímu REB vybavení.

- rozšířené podvěsné vybavení o REB kontejnery řady RKZ930. Součástí vybavení tohoto modelu se staly nejméně tři verze kontejneru typu RKZ930. Zmíněné kontejnery se přitom zavěšují na závěsníky, které se nacházejí pod motorovými gondolami a pod křídlem.

- zredukovaná škála podvěsné výzbroje na PLŘS středního dosahu (typ PL-15) a (?) protiradiolokační ŘS

Historie:  Speciál pro rušení a ničení (?) radiolokačních stanic v rámci potlačování protivzdušné obrany (SEAD) typu J-16D (Flanker) není ničím jiným, než modifikací víceúčelového bojového letounu typu J-16 (Flanker). Zmíněný stroj přitom vznikl jako nástupce speciálu typu J-8G (Finback), který zase vychází z těžkého přepadového stíhacího letounu typu J-8H (Finback C). Tento protějšek amerického letounu typu F/A-18G Growler na první pohled zaujme zejména instalací válcovitých kontejnerů, které se nápadně podobají kontejnerům systému typu AN/ALQ-218 letounu typu F/A-18G Growler, na koncích křídla, na místo odpalovacích lišt pro krátkodosahové PLŘS. Systém typu AN/ALQ-218 je integrální součástí draku letounu typu F/A-18G Growler a tomuto stroji umožňuje detekovat, identifikovat, určovat pracovní frekvenci a lokalizovat polohu radiolokačních stanic a různých vysílačů protivníka. Systém letounu typu J-16D (Flanker), který využívá zmíněné koncové křídelní kontejnery, bude tedy podle všeho mít podobnou funkci. Pod motorové gondoly a pod křídlo tohoto stroje je navíc možné zavěsit REB kontejnery řady RKZ930. Kontejner systému typu RKZ930 má hranatý profil a zepředu i zezadu je zakončen zaobleným dielektrickým krytem. Zmíněný kontejner existuje nejméně ve třech verzích. První z nich se přitom vyznačuje instalací širokého kapsovitého lapače vzduchu na břichu, přibližně v polovině délky, dvou tandemově uspořádaných párů výstupů vzduchu na obou bocích, na úrovni břišního lapače vzduchu, a dvou vystouplých hranatých dielektrických panelů na vnějších bocích, po jednom za příďovým a před záďovým dielektrickým krytem. Další verze kontejneru typu RKZ930 postranní výstupy vzduchu postrádá a je opatřena pouze břišním lapačem vzduchu. Zmíněný lapač se navíc nachází přímo před koncovým dielektrickým krytem. Na vnějším boku této verze kontejneru typu RKZ930 je navíc umístěn jen jeden postranní vystouplý dielektrický panel, a to za příďovým dielektrickým krytem. Zadní vystouplý postranní dielektrický panel tento model postrádá. Poslední známá verze kontejneru typu RKZ930 postranní dielektrické panely postrádá zcela. Na břichu přední části tohoto modelu se však nacházejí dva tandemově uspořádané páry ploutvových antén, které při pohledu zepředu zaujímají uspořádání do tvaru obráceného písmene „V“. Zadní pár těchto antén je přitom výrazně větší než ten přední. Na zádi této verze kontejneru typu RKZ930 se navíc nachází jeden břišní lapač vzduchu a dva tandemově uspořádané páry postranních výstupů vzduchu. Kontejnery typu RKZ930 jsou podle všeho čínským ekvivalentem kontejnerů typu AN/ALQ-99 letounu typu F/A-18G Growler, které existují ve dvou verzích. Zatímco jedna z nich slouží k rušení vysokopásmových vysílačů, ta druhá je určena k rušení nízkopásmových vysílačů. Jednotlivé verze kontejnerových rušičů typu RKZ930 budou tedy podle všeho sloužit k rušení vysílačů s různými pracovními frekvencemi. Z odlišného tvaru příďového dielektrického krytu, lze usuzovat, že je speciál typu J-16D (Flanker) opatřen též novým typem radiolokátoru. Podle všeho se jedná o radiolokátor kategorie AESA. Zmíněný radiolokátor by přitom mohl mít, stejně jako radiolokátor typu AN/APG-79 letounu typu F/A-18G Growler, mód pro elektronický boj. O výzbroji speciálu typu J-16D (Flanker) není nic známo. Součástí zbraňového systému tohoto stroje ale s největší pravděpodobností jsou protiradarové ŘS typu YJ-91 (derivát ruské střely typu Ch-31P), stejně jako protiradarové ŘS nové generace domácí konstrukce. Protože kanón spolu s elektro-optickým čidlem musel u speciálu typu J-16D (Flanker) ustoupit speciálnímu REB vybavení, při obraně před stíhacími letouny protivníka se tento stroj musí spoléhat výhradně na střednědosahové PLŘS. Součástí zbraňového systému speciálu typu J-16D (Flanker) přitom prokazatelně jsou PLŘS typu PL-15 (CH-AA-10). Prototyp speciálu typu J-16D (Flanker) se do oblak poprvé vydal dne 18. prosince 2015. V únoru roku 2017 se údajně rozeběhly zkoušky prototypu druhého. Z poněkud nekvalitní fotografie z února roku 2019, bylo možné vyvodit, že se letoun typu J-16D (Flanker) tehdy již nacházel ve výzbroji PLAAF. Svůj veřejný debut si SEAD speciál typu J-16D (Flanker) odbyl na statické ukázce Airshow China 2021, která se konala na přelomu září a října roku 2021 v Zhuhai. Zmíněný stroj zde přitom bylo možné shlédnout v konfiguraci s dvojicí PLŘS středního dosahu typu PL-15 (CH-AA-10) a čtyřmi REB kontejnery typu RZK930 (ve třech verzích) v podvěsu. Zatímco PLŘS typu PL-15 (CH-AA-10) byly umístěny na tandemově uspořádaných závěsnících, které se nacházejí mezi motorovými gondolami, REB kontejnery byly zavěšeny, po dvou, pod motorovými gondolami a pod křídlem. SEAD speciály typu J-16D (Flanker) podle všeho zajišťují krytí operací bojových letounů typu J-16 (Flanker).

Verze:  -

Vyrobeno:  nejméně dva prototypy a neznámý počet sériových strojů

Uživatelé:  ? ČLR (PLAAF)

 

 

 

Posádka:   pilot a operátor

Pohon:      dva dvouproudové motory typu Liming WS-10 Taihang s max. tahem po 12 500 kp s přídavným spalováním

Radar:       víceúčelový radiolokátor (?) s pevnou fázovanou mřížkou a digitálně vychylovaným paprskem (AESA) neznámého typu, instalovaný uvnitř špice trupu                  

Výzbroj:    protiradiolokační ŘS s pasivním RL navedením (?) a protiletadlové ŘS s aktivním RL navedením typu PL-15 (CH-AA-10)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 3.10.2021