Kamov-Skržinsky KASKR-2 Krasnyj Inžener

Typ:  pokročilá modifikace experimentálního vírníku typu KASKR-1

Určení:  získání zkušeností se stavbou a provozem vírníku

Odlišnosti od typu KASKR-1:

- instalace silnějšího 225 hp vzduchem chlazeného hvězdicového pětiválce typu Gnome-Rhone Titan na místo 110 hp vzduchem chlazeného devítiválce typu Rhone 9Ja. V této souvislosti válcovitou motorovou kapotu s velkým kruhovým čelním lapačem vzduchu nahradila motorová kapota sestávající se z kónické přední části s polokapkovitými individuálními kryty jednotlivých motorových válců a válcovité zadní části.

- zesílená a modifikovaná konstrukce draku

Historie:  První vírník sovětské konstrukce vešel ve známost jako KASKR-1 a byl vyprojektován a postaven N.I. Kamovem a N.K. Skržinským. Základem jediného exempláře tohoto stroje se stal britský cvičný dvouplošník typu Avro 504K ze stavu VVS. Od toho tento stroj přebíral trup, ocasní plochy, podvozek a pohonnou jednotku v podobě 110 hp motoru typu Rhone 9J. Nové konstrukce byl pouze čtyřlistý nosný rotor a dolnoplošně uspořádané křídlo. Zkoušky prototypu vírníku typu KASKR-1 se rozeběhly dnem 1. září 1929 a již od počátku je provázely problémy. Dne 25. září 1930 proto padlo rozhodnutí, aby byly zkoušky tohoto stroje dočasně pozastaveny. Krátce nato padlo rozhodnutí, aby byl prototyp vírníku typu KASKR-1 opatřen výkonnějším motorem a současně byly do jeho konstrukce vneseny změny vycházející z poznatků letových zkoušek. Požadované práce se rozeběhly na počátku roku 1931. Jediný prototyp vírníku typu KASKR-1 přitom tehdy obdržel 225 hp vzduchem chlazený hvězdicový pětiválec typu Gnome-Rhone Titan, který byl předtím sejmut ze vzducholodě. Současně byl zesílen a modifikován jeho drak. Takto modifikovaný prototyp vírníku typu KASKR-1 vešel ve známost jako KASKR-2 a jeho zkoušky se rozeběhly dnem 11. ledna 1931. Z výsledků zkoušek tohoto stroje vyplynulo, že záměna motoru typu Rhone 9J podstatně výkonnějším motorem typu Gnome-Rhone Titan sebou přináší znatelné zlepšení letových výkonů. Tak např. délka rozjezdu při vzletu se zkrátila na 20 m. Od země se byl přitom prototyp vírníku typu KASKR-2 schopen odpoutat po nějakých 5-ti až 6-ti sec. Dne 13. ledna toho samého roku se s tímto strojem podařilo dosáhnout výšky 230 m. Další zkušební lety byly uskutečněny v květnu roku 1931. Tehdy bylo ale zjištěno, že při vyšších okolních teplotách vzduchu má pohonná jednotka tohoto stroje znatelně vyšší teplotu. Dne 15. května toho samého roku byl prototyp vírníku typu KASKR-2 představen vrchnímu veliteli VVS P.I. Baranovi. Ten následně jeho tvůrcům doporučil, aby zbavili válce pohonné jednotky kapot a současně do čela motorové kapoty vetknuli sací otvory vzduchu. Krátce nato, dne 21. května 1931, byl prototyp vírníku typu KASKR-2 prezentován, spolu s několika dalšími novými typy letecké techniky, včetně letounů typu Tupolev TB-3, Polikarpov R-5, Polikarpov R-Z a Polikarpov I-5, vládní delegaci v čele s J.V. Stalinem. Součástí zmíněné prezentace, která se konala na Moskevském Centrálním Letišti (Chodynka), byla komentovaná pozemní prohlídka techniky. Komentář k typu KASKR-2 přitom zajistil přímo N.I. Kamov. Tomu následovaly letové ukázky. Přestože bylo povolení k letové ukázce vírníku typu KASKR-2 v samotném závěru předletových příprav staženo, pilot s ním vzlétl, vystoupal do výšky 300 m, třikrát obletěl areál letiště, následně jej uvedl do strmého klouzavého sestupu, načež s ním dosedl několik metrů před obecenstvem. Zmíněná ukázka sklidila velký ohlas, zejména ze strany Stalina. Po této působivé demonstraci se ve zkouškách prototypu vírníku typu KASKR-2 opět pokračovalo. Dne 1. června 1931 se s tímto stroje podařilo dosáhnout největší výšky, a to 450 m. Téhož dne byly s prototypem vírníku typu KASKR-2 obeznámeni odborníci EAO CAGI (Experimentální aerodynamické oddělení Centrálního institutu aero- a hydrodynamiky), které bylo vedeno A.M. Čerjomuchinem a bylo zaměřeno na vývoj vrtulníků a vírníků. Dne 5. června 1931 se podařilo prototyp vírníku typu KASKR-2 zastavit po pouhých 10-ti m dojezdu. Toho bylo přitom docíleno strmým klouzavým sestupem pod úhlem 60° vertikální rychlostí 7 m/sec. Protože bylo shledáno, že je další vylepšování tohoto stroje neúčelné, toto byl zároveň jeho vůbec poslední let. Za celou svou kariéru prototyp vírníku KASKR-1/-2 vykonal celkem 90 letů s celkovou délkou trvání 28 min.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí jediného prototypu vírníku typu KASKR-1)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    pilot a pozorovatel

Pohon:        jeden pístový motor typu Gnome-Rhone Titan francouzské výroby s max. výkonem 225 hp

Výzbroj:      žádná

 

 

TTD:     
Ø nosného rotor:  12,00 m
Rozpětí křídla: 8,00 m
Délka trupu:   9,30 m
Výška: 4,60 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 876 kg
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   450* m
Max. dolet:    ?

 

 

* max. výška dosažená v průběhu zkušebního programu

 

 

Poslední úpravy provedeny: 18.7.2018