Kamov Ka-35 Gorkovčanin (Ka-252SV)

Typ:  „pozemní“ modifikace palubního AWACS (DRLO) vrtulníku typu Ka-31R určená vyhledávání pozemních cílů v zájmu pozemních vojsk, tento model se stal jednou z komponent komplexu pro průzkum pozemního bojiště a označování pozemních cílů typu 1K130

Určení:  monitorování pozemního bojiště, vyhledávání a sledování pozemních cílů, předávání informací o detekovaných pozemních cílech pozemním velitelským stanovištím v reálném čase a retranslace dat mezi bitevními vrtulníky, bezpilotními prostředky a pozemními stanovišti

Odlišnosti od typu Ka-31R:

- instalace nového radiolokačního komplexu typu 15C100.10, který využívá otočnou podtrupovou anténu s mírně odlišným tvarem a menší délkou (cca 5,5 m vs cca 6,0 m) a slouží pro vyhledávání a sledování pozemních cílů, na místo radiolokačního AWACS (DRLO) komplexu typu E801M Oko, určeného pro sledování a vyhledávání vzdušných cílů

- instalace letového-navigačního komplexu PNK-37DM-1 (na místo typu PNK-37DM) – jeho součástí se staly dva počítače typu Baget-53-15, inerční navigační systém typu BINS-SON, satelitní navigační přijímač typu SN-99-01, dopplerovský měřič rychlosti a úhlu snosu typu DISS-32-28, radionavigační systém dálkové navigace (LORAN) typu A-723 a taktický navigační systém (TACAN) typu RSBN-85 a autopilot SAU-37D

- modifikované přístrojové vybavení pilotní kabiny instalací čtyř a nikoliv dvou MFD typu MFI-10-6M

- modifikované spojovací vybavení instalací kódovaného komunikačního systému typu KSS-23, který zajišťuje spojení s pozemními jednotkami

- instalace dvou párů antén kódovaného datalinku na bocích spodní části trupu (po jednom před příďovým a za hlavním podvozkem)

- instalace obranného komplexu typu L381 Vitebsk, který se sestává z výstražného radiolokačního systému typu L150-24 Pastel, výstražného UV protiraketového systému typu L370-2, směrového IČ rušiče typu L370-5, osmi 16-ti násobných výmetnic 26-ti mm klamných IČ cílů a dvou osminásobných výmetnic 50-ti mm klamných IČ cílů

Historie:   Průzkumný vrtulníkový speciál typu Ka-35 (Ka-252S), který není ničím jiným, než modifikací palubního AWACS (DRLO) speciálu typu Ka-31R, vzešel z OKR (zkušebně-konstrukční práce) Gorkovčanin. Zatímco speciál typu Ka-31R operuje z palub hladinových plavidel Ruského VMF a slouží pro vyhledávání a sledování vzdušných a hladinových cílů, speciál typu Ka-35 je určen pro vyhledávání a sledování pozemních cílů v zájmu pozemních vojsk. Vrtulníkový speciál typu Ka-35 se stal jednou z komponent komplexu pro průzkum pozemního bojiště a označování pozemních cílů typu 1K130 z dílny institutu NNIIRT z Nižného Novogrodu. Zmíněný komplex slouží pro vyhledávání a sledování pozemních cílů, předávání informací o detekovaných pozemních cílech pozemním velitelským stanovištím v reálném čase a retranslaci dat mezi bitevními vrtulníky, bezpilotními prostředky a pozemními stanovišti. Kromě vrtulníku typu Ka-35 se součástí komplexu typu 1K130 stalo též mobilní  pozemní velitelské a přijímací stanoviště typu 9S925 a mobilní údržbářská dílna typu 1I140. Obě posledně uvedené komponenty komplexu typu 1K130 jsou přitom založeny na bázi nákladního automobilu typu Kamaz-43118. Drak, stejně jako pohonný, hnací a nosný systém, vrtulník typu Ka-35 přebírá od svého vývojového předchůdce v podobě vrtulníku typu Ka-31R prakticky bez změn. Nové je pouze palubní vybavení. Jeho součástí se přitom mimo jiné stal nový radiolokační komplex typu 15C100.10, který slouží pro vyhledávání a sledování pozemních cílů, a obranný komplex typu L381 Vitebsk. Radar typu 15C100.10 dokáže přesně lokalizovat cíle i na pozadí země a v porovnání s radarem vrtulníku typu Ka-31 (Helix E) je schopen sledovat menší cíle na větší vzdálenosti. Kromě toho dokáže sledovat až 80 cílů současně. První prototyp speciálu typu Ka-35 (bílá 231) vznikl přestavbou prvního prototypu palubního vrtulníku typu Ka-31 (Helix E) (modrá 031). V rámci zmíněné přestavby přitom tento stroj kromě veškerého výše uvedeného vybavení obdržel též „vnitrozemské“ tříbarevné kamuflážní schéma sestávající se z modré a dvou odstínů zelené (na místo „námořního“ světlešedého nátěru). Zkoušky prototypu Ka-35 (bílá 231) se rozeběhly v listopadu roku 2004. Později, v roce 2009, byl za pomoci tohoto stroje odzkoušen obranný komplex typu L381 Vitebsk. Naproti tomu druhý prototyp vrtulníku typu Ka-35 (modrá 232) byl postaven nově, závodem KumAPP z Kumertau. Brány zmíněného podniku přitom tento stroj opustil v roce 2006. Prototyp Ka-35 (modrá 232) byl vyhrazen k testování palubního vybavení a na rozdíl od prototypu prvního obdržel jednobarevný námořní šedý kamuflážní nátěr. Instalaci podtrupové antény radaru tento stroj v rané fázi zkušebního programu postrádal. Státní zkoušky celého komplexu typu 1K130 byly zahájeny v roce 2010. Mezitím, v roce 2008, si Ministerstvo obrany objednalo dva vrtulníky typu Ka-35 ověřovací série. Zmíněné stroje ale zřejmě nebyly dokončeny do dnešních dnů. V srpnu roku 2015 bylo oznámeno, že byly státní zkoušky vrtulníku typu Ka-35 úspěšně završeny a tento stroj oficiálně schválen pro přijetí do výzbroje. Svůj bojový křest si speciál typu Ka-35 odbyl ve druhé polovině roku 2016 při protiteroristické operaci v Sýrii. V Sýrii byl tehdy konkrétně nasazen druhý prototyp vrtulníku typu Ka-35 (modrá 232). Posláním nasazení tohoto stroje ve zmíněném konfliktu se stalo prověření provozních možností vrtulníku typu Ka-35 za reálných podmínek. V rámci nasazení v Sýrii tento stroj zpočátku prováděl průzkum nepřátelského území, vyhledávání kolon nepřátelských vozidel a monitorování pohybu vlastních jednotek. Později začal zajišťovat též vyhledávání cílů pro bitevní vrtulníky typu Mi-28N (Havoc B) a Ka-52 (Hokum B) a navádění zmíněných vrtulníků na cíle. Kromě toho se zde údajně podílel na zkouškách nové zbraně vrtulníku typu Ka-52 (Hokum B) v podobě PTŘS typu Hermes. Vrtulník typu Ka-52 (Hokum B) totiž nedokáže naplno využít dosah této střely, který činí 100 km, neboť znatelně převyšuje dosah jeho palubního radiolokátoru. Současné plány Ministerstva obrany Ruska počítají s pořízením až deseti těchto speciálů. Předtím byla však zvažována zástavba radiolokačního komplexu typu 15C100.10 do draku transportního vrtulníku typu Mi-8AMTŠ (Hip L). Od tohoto záměru bylo ale nakonec opuštěno, a to i přesto, že by sebou přinesl zjednodušení logistického zabezpečení vrtulníkového parku VVS. Důvodem toho se stala značná finanční a časová náročnost tohoto projetu. Modifikaci vrtulníku typu Mi-8AMTŠ (Hip L) s instalací radiolokačního komplexu vrtulníku typu Ka-35 by totiž bylo nezbytné před zavedením do výzbroje podrobit zkouškám trvajícím několik let.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva prototypy (ten první vznikl přestavbou prvního prototypu vrtulníku typu Ka-31)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    pilot a navigátor/operátor radaru

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117VMAR s max. výkonem po 2 200 hp

Radar:  přehledový radiolokátor typu 15C100.10. Tento typ radiolokátoru využívá sklápěcí podtrupovou otočnou plošnou fázovanou anténu s obdélníkovým tvarem a slouží pro vyhledávání a sledování pozemních cílů. Najedou je přitom schopen sledovat až 80 cílů.

Vybavení:  - obranné: obranný komplex typu L381 Vitebsk sestávající se z výstražného radiolokačního systému typu L150-24 Pastel, výstražného UV protiraketového systému typu L370-2 (dva páry senzorů instalované po stranách spodní části trupu, po jednom přímo před příďovým a přímo za hlavním podvozkem), směrového IČ rušiče typu L370-5 (po jedné otočné kulovité hlavici pod přední částí trupu, přímo před pravým příďovým podvozkem, a pod zadní částí trupu, přímo za anténou radiolokátoru – ty mohou působit proti jedné nebo proti dvěma PLŘS), čtyři páry 16-ti násobných výmetnic 26-ti mm klamných IČ cílů (jejich instalace se nachází na bocích střední části trupu, přímo před hlavním podvozkem, resp. přímo pod motorovými výfuky) a jeden pár osminásobných výmetnic 50-ti mm klamných IČ cílů (jejich instalace se nachází na bocích zadní části trupu, přímo za hlavním podvozkem)

 

 

 

TTD:     
Ø nosných rotorů:  15,90 m
Délka trupu:   11,31 m
Výška: 5,64 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny: 1.10.2017