Kamov Ka-32A11M

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého víceúčelového vrtulníku typu Ka-32A11BC

Určení:  přeprava osob a nákladu, provádění složitých montážních a demontážních prací, pátrací a záchranná činnost, odsun raněných z oblasti postižených přírodní nebo humanitární katastrofou, hašení požárů, ochrana veřejného pořádku a ostraha státních hranic

Odlišnosti od typu Ka-32A11BC:

- instalace 2 400 hp motorů typu VK-2500PS-02 ruské výroby na místo 2 200 hp motorů typu TV3-117VMA ukrajinské výroby

- instalace pomocné palubní energetické jednotky (APU) typu TA-14 ruské výroby na místo APU typu Al-9V ukrajinské výroby

- instalace hlavního reduktoru typu VR-32 s meziopravním resursem 2 000 letových hodin na místo reduktoru typu VR-252 s meziopravním resursem 500 až 1 000 letových hodin

- instalace systému monitorujícího namáhání draku

- vyšší nosnost vnějšího podvěsu (5 500 kg vs 5 000 kg)

- instalace nové avioniky. Součástí přístrojového vybavení pilotní kabiny tohoto modelu jsou tři velkoformátové MFD. Analogové přístroje mají u tohoto modelu pouze záložní funkci. Přístrojové vybavení tohoto modelu je navíc kompatibilní s brýlemi nočního vidění.

- instalace hasícího systému typu SP-32 ruské výroby na místo hasícího systému typu Simplex Aero Model 328 americké výroby (volitelné vybavení). Systém typu SP-32 se sestává ze dvou vnitřních nádrží, jedné na 4 t vody a jedné na 400 l pěnotvorné látky. Za pomoci zmíněného systému je možné provádět hasební práce i v noci a za mrazu (do -20 °C). Posledně uvedené přitom umožňuje instalace elektrického systému ohřevu. Plnění nádrže vody systému typu SP-32 je automatizováno a zabere pouhých 60 s. Zmíněná nádrž je rozdělena na čtyři sekce. Každá z nich je přitom opatřena vlastními vypouštěcími dvířky. Digitální systém řízení umožňuje vypouštěcí dvířka jednotlivých sekcí nádrže vody otevírat po dvou nebo po jednom. Kromě toho dokáže regulovat úhel otevření dvířek jednotlivých sekcí, a tím i dobu jejich vypuštění. Alternativně lze k nádrži na vodu systému typu SP-32 napojit vodní dělo.

- instalace interiéru pro převoz raněných ruské výroby na místo importovaného interiéru (volitelné vybavení)

- instalace pátracího světlometu ruské výroby na místo importovaného pátracího světlometu typu Spectrolab SX-16 americké výroby (volitelné vybavení)

- instalace nového elektro-optického pozorovacího systému (volitelné vybavení)

Historie:  Zkušenosti, které se podařilo nastřádat v průběhu provozu civilních víceúčelových vrtulníků řady Ka-32 (Helix C) u tuzemských i zahraničních provozovatelů, našly uplatnění při vývoji výrazně zdokonalené verze tohoto stroje. Zmíněný model vešel ve známost jako Ka-32A11M a stejně jako předchozí vývojový model z řady Ka-32 (Helix C), který je znám jako Ka-32A11BC, je navržen s ohledem na požadavky evropských norem EASA. Konstrukci draku model Ka-32A11M sdílí se svým předchůdcem v podobě modelu Ka-32A11BC bez změn. Vnášet změny do konstrukce draku tohoto stroje bylo totiž shledáno jako neúčelné, neboť má životnost 32 000 letových hodin, jak bylo experimentálně stanoveno kanadským provozovatelem vrtulníků typu Ka-32A11BC v podobě společnosti VIH Logging. Drak modelu Ka-32A11M byl ale opatřen systémem, který monitoruje jeho namáhání při provozu. Díky tomu bude u draku tohoto modelu možné přesněji stanovit technickou životnost. To umožní provádět údržbu dle momentálního technického stavu. Naproti tomu u všech předchozích verzí vrtulníků typu Ka-32 (Helix C) byla údržba prováděna v rámci periodických generálních oprav. Vnější podvěs modelu Ka-32A11M by měl mít o 500 kg vyšší nosnost. Toho přitom má být docíleno, aniž by bylo nutné zesílit pevnost konstrukce draku. Kromě toho se u modelu Ka-32A11M počítá s instalací motorů typu VK-2500PS-02 ruské výroby. Naproti tomu předchozí model Ka-32A11BC pohánějí ukrajinské motory typu TV3-117VMA. Předností zmíněného motoru před motorem TV3-117VMA přitom není pouze skutečnost, že se jedná o výrobek ruského průmyslu, ale též vyšší výkonnost. Zatímco motor typu TV3-117VMA podává výkon 2 200 hp, výkon motoru typu VK-2500PS-02 činí 2 400 hp. A nejen to. V mimořádném režimu tento motor dokáže po dobu 2,5 min podávat výkon až 2 700 hp. Tato schopnost motoru typu VK-2500PS-02 přitom najde využití, kdy je zapotřebí okamžitě navýšit výkon, např. při záchranné činnosti nebo při montážních pracích. Motor typu VK-2500PS-02 má ale před motorem typu TV3-117VMA též přednost ve schopnosti podávat max. výkon ve větších výškách a při vyšších teplotách okolního vzduchu. Ku prospěchu motoru typu VK-2500PS-02 ale hovoří též elektronický systém řízení chodu FADEC (typu BARK-6V-7S). Díky tomu dokáže v některých režimech podávat o nějakých 30 % vyšší výkon proti motorům řady TV3-117. FADEC navíc zmíněnému motoru umožňuje lépe kompenzovat ztrátu výkonu v zakouřeném prostředí a v horkém prostředí, což najde uplatnění zejména při hasebních pracích. Protože motory typu VK-2500PS-02 mají meziopravní resurs 2 000 letových hodin (který by měl být navíc v budoucnu prodloužen až na 3 000 letových hodin), zatímco hlavní reduktor typu VR-252 má resurs 500 až 1 000 letových hodin, vrtulník typu Ka-32A11M bylo nezbytné vybavit též novým hlavním reduktorem (typ VR-32) majícím meziopravní resurs 2 000 letových hodin. Změny u modelu Ka-32A11M ale doznala též APU. K spouštění pohonných jednotek tohoto stroje totiž slouží ruská APU typu TA-14, zatímco všechny předchozí verze tohoto stroje využívaly APU typu Al-9V ukrajinské výroby. Za pomoci APU typu TA-14 je přitom motory typu VK-2500PS-02 možné spouštět ve výškách až do 5 000 m. Zásadními změnami u modelu Ka-32A11M v neposlední řadě prošla též avionika. Ve vybavení tohoto modelu by přitom měly najít uplatnění avionické systémy z vrtulníků řady Mi-38. Veškeré volitelné vybavení tohoto modelu, včetně hasícího vybavení, záchranného vybavení, pátracího světlometu a elektro-optického pozorovacího systému,  bude navíc tuzemské výroby. Dodavateli těchto systémů u předchozích verzí vrtulníků řady Ka-32 (Helix C) totiž často byli západní výrobci. Projekt vrtulníku typu Ka-32A11M byl široké veřejnosti poprvé prezentován na výstavě HeliRussia 2019, která se konala v květnu roku 2019. Prototyp tohoto stroje byl poprvé k vidění na statické ukázce moskevské airshow MAKS 2021, která se konala v červenci roku 2021 v Žukovském. Poprvé ve visu v malé výšce nad VPD byl prototyp vrtulníku typu Ka-32A11M otestován, na podnikovém letišti závodu KumAPP z Kumertau, dne 15. listopadu toho samého roku. Se završením certifikačních zkoušek tohoto modelu se počítá v roce 2023. Poté by se měly rozeběhnout dodávky sériových strojů prvním zákazníkům.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:   pilot a druhý pilot/navigátor

Pohon:      dva turbohřídelové motory typu Klimov VK-2500PS-02 s max. výkonem po 2 400 hp, resp. po 2 700 hp v mimořádném 2,5 min režimu

Radar:       pátrací impulsní dopplerovský radiolokátor typu Osminog-PS-32, instalovaný uvnitř polokapkovitého krytu nacházejícího se pod špicí trupu. Tento typ radiolokátoru slouží k ledovcovému průzkumu, resp. mapování povrchu, navigaci a detekování nebezpečných meteorologických jevů, jakými jsou bouřková oblaka. Plavidlo s RCS 250 m2, resp. 2 m2, je přitom schopen, v průběhu letu ve výškách 100 m až 500 m při stavu moře 3, odhalit na vzdálenost nejméně 25 km, resp. 5 km. V případě bouřkových oblak tomu je 50 km. Součástí radaru typu Osminog-PS-32 je ale též odpovídač s min. dosahem 30 km.   

Kapacita:  16 osob, 10 sedících či 4 ležící ranění nebo náklad do celkové hmotnosti 3 700 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 4,52 m x 1,30 m x 1,32 m, nebo náklad do celkové hmotnosti 5 500 kg, přepravovaný ve vnějším podvěsu


 

 

TTD:     
Ø nosných rotorů:  15,90 m
Délka trupu:   11,30 m
Výška: 5,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny: 15.11.2021