Kamov Ka-32A3

Typ:  speciální modifikace středně těžkého víceúčelového vrtulníku typu Ka-32A vzešlá ze zadání MČS

Určení:  pátrací a záchranná činnost, hašení požárů, provádění složitých montážních a demontážních prací a přeprava osob a nákladu

Odlišnosti od typu Ka-32A:

- instalace elektricky ovládaného jeřábu typu LPG-300 s nosností 300 kg u nákladových vrat, které se nacházejí na levém boku trupu, přímo za hlavním podvozkem

- instalace nafukovacích plováků uvnitř demontovatelných krabicovitých krytů uchycených k bokům trupu, přímo před hlavním podvozkem, resp. přímo pod kryty páté palivové nádrže

- rozšířené podvěsné vybavení o podvěsné hasící zařízení typu VSU-5 mající podobu vaku zhotoveného z pogumované tkaniny (s kapacitou 5 m3, resp. 5 000 l, vody) a zavěšeného na 30 m dlouhém laně (toto zařízení slouží k hašení plošných požárů a lze jej velmi snadno naplnit v průběhu visu v malé výšce nad vodní plochou)

- instalace demontovatelné hranaté ploché nádrže na vodu s objemem 2 995 l na břichu trupu (zatímco plnění zmíněné nádrže se děje v průběhu visu v malé výšce nad vodní hladinou, za pomoci hadice vybíhající z levého předního okraje, k její vyprázdnění nad ohniskem požáru slouží podlouhlá úzká břišní dvířka)

- instalace demontovatelného vodního děla s dosahem cca 50 m na levoboku trupu, přímo nad příďovým podvozkem (zmíněné dělo je napojeno na demontovatelnou podtrupovou nádrž a slouží zejména k hašení požárů v horních patrech výškových budov)

Historie:  Vrtulníkový speciál typu Ka-32A3 vzešel ze zadání Ministerstva pro mimořádné situace Ruské federace (MČS). MČS přitom tento model používá k pátrací a záchranné činnosti, vzdušným montážním a demontážních pracím, hašení požárů a přepravě osob a nákladu. Součástí vybavení vrtulníku typu Ka-32A3 se proto kromě vzdušného jeřábu s nosností 5 t stal též záchranný naviják typu LPG-300 s nosností 300 kg. Do podvěsu vrtulníku typu Ka-32A3 lze přitom umístit vak na vodu typu VSU-5 s kapacitou 5 000 l. Alternativně je možné tento model opatřit plochou hranatou podtrupovou nádrží na vodu s objemem 2 995 l. Její vyprázdnění nad místem určení se děje prostřednictvím břišních dvířek. Plnění nádrží vrtulníku typu Ka-32A3 je možné buďto z cisteren nebo z vodní hladiny, v průběhu visu v malé výšce. V roce 1998 si MČS pro jeden ze svých vrtulníků typu Ka-32A3 pořídilo dokonce i tlakové vodní dělo s dosahem 50 m nepodobné vodnímu dělu vrtulníku typu Ka-32A1. Zmíněné dělo se umisťovalo na levobok trupu, a protože nebylo shledáno jako efektivnější než podvěsný vak typu VSU-5, MČS nakonec od jeho použití zcela opustilo. V letech 1996 až 2007 si MČS pořídilo celkem šest vrtulníků typu Ka-32A3. Všechny zmíněné stroje přitom vznikly konverzí „olétaných“ sériových vrtulníků řady Ka-32. Základem prvního z nich (RA-31069 / RF-32756) se konkrétně stal vrtulník Ka-32T (RA-31069 / v.č. 8701), který MČS převzalo dne 11. října 1996. Druhý vrtulník typu Ka-32A3 (RA-31098 / RF-32839) vznikl konverzí vrtulníku Ka-32A (RA-31098 / v.č. 8805). Ten byl přitom MČS předán dne 30. prosince 2003. Základem dalších dvou vrtulníků typu Ka-32A3 (RA-31072 / RF-31072 / RF-32772 a RA-31073) se staly požární speciály Ka-32A1 (RA-31072 / v.č. 8903) a Ka-32A1 (RA-31073 / v.č. 8904), které MČS převzalo, od společnosti Kamov-Aero, ten samý měsíc. První z nich byl přitom do pohotovosti uveden dne 1. června 2004. Předposlední Ka-32A3 (RA-31090) vznik konverzí vrtulníku Ka-32A (RA-31601 / v.č. 8808). Ten byl přitom MČS předán dne 29. listopadu 2006. Základem posledního, šestého vrtulníku typu Ka-32A3 (RA-31060) se zase stal jediný exemplář policejního speciálu typu Ka-32A2 (RA-31060 / v.č. 6108) ze stavu MVD (Ministerstvo vnitřních věcí). Převod tohoto stroje mezi MVD a MČS byl uskutečněn v srpnu roku 2007. Konverzí na model Ka-32A3 spojenou s generální opravou přitom vrtulník Ka-32A2 (RA-31060) prošel v prostorách leteckého opravárenského závodu SPARK z Petrohradu.

Verze:  -

Vyrobeno:  šest exemplářů (všechny vznikly konverzí sériových Ka-32)

Uživatelé:  Rusko (MČS)

 

 

 

Posádka:    pilot a druhý pilot/navigátor

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117VMA s max. výkonem po 2 200 hp

Kapacita:    náklad do celkové hmotnosti 3 700 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 4,52 m x 1,30 m x 1,32 m, nebo náklad do celkové hmotnosti 5 000 kg (např. hasící vak typu VSU-5 s objemem 5 000 l či nádrž na vodu s objemem 2 995 l), přepravovaný ve vnějším podvěsu

 

 

TTD:     
Ø nosných rotorů:  15,90 m
Délka trupu:   11,30 m
Výška: 5,40 m
Prázdná hmotnost: 5 520 kg
Max. vzletová hmotnost: 12 600 kg
Max. rychlost: 250 km/h
Praktický dostup:   6 000 m
Max. dolet:    850 km

 

 

Poslední úpravy provedeny: 8.8.2015