GAIC EA-03 Soar Dragon (Xiang Long)

Velmi nekonvenčně pojatý strategický výškový bezpilotní vzdušný prostředek velkého doletu (HALE) typu Soar Dragon je společným dílem 611. institutu společnosti a společnosti GAIC (Guizhou Aviation Industry Corporation) z Guizhou. Protáhlý trup tohoto stroje má ostré „stealth“ okraje je nápadně podobný trupu UAV typu Sky Wing společnosti CAC. Na hřbetu přední části trupu UAV typu Soar Dragon se tedy nachází zaoblený kryt antény satelitního komunikačního systému, za jehož pomoci lze získané informace předávat pozemním vyhodnocovacím stanovištím v reálném čase, zatímco ke hřbetu zadní části trupu tohoto stroje je uchycena motorová gondola s ledvinovitým lapačem vzduchu v čele a kruhovou trysknou na zádi. Pohon UAV typu Soar Dragon údajně obstarává 2 500 hp motor typu Al-222-25 ukrajinské výroby. Hlavní nosná plocha tohoto stroje se sestává ze dvou šípových navzájem propojených tandemově uspořádaných křídel s nestejně velkým rozpětím. Rozpětí zadního křídla UAV typu Soar Dragon je cca o jednu třetinu menší. Zatímco přední křídlo má kladný úhel šípu, to zadní vykazuje záporný úhel šípu a mírné záporné vzepětí. Zadní křídlo tohoto stroje vybíhá z boků horní části hřbetní motorové gondoly, v oblasti pod kořeny ocasních ploch, a s předním středoplošně uspořádaným křídlem je propojeno prostřednictvím krátkých koncových svislých šípových plošek. Přední křídlo je zase opatřeno štíhlými lichoběžníkovými „winglety. Takto koncipovaná hlavní nosná plocha má přitom před klasicky pojatým křídlem větší vztlak, nižší aerodynamický odpor a menší hmotnost. Ocasní plochy tohoto stroje se sestávají ze dvou motýlkových ploch s lichoběžníkovým tvarem. Jejich instalace se nachází na hřbetu zadní části motorové gondoly. Ocasní plochy UAV typu Soar Dragon doplňuje dvojice nízkých hranatých kýlovek. Vzletové a přistávací zařízení UAV typu Soar Dragon tvoří zatahovatelný tříbodový kolový podvozek příďového typu. Zatímco zdvojené kolo příďového podvozku se zatahuje (proti směru letu) do břicha přídě trupu, kola hlavního podvozku tohoto stroje se zasouvají (proti směru letu) do boků střední části trupu, v oblasti za předním křídlem. Po stranách spodní poloviny trupu UAV typu Soar Dragon, v oblasti mezi příďovým a hlavním podvozkem, se nachází řada krytů průzkumných systémů. Technologický demonstrátor UAV typu Soar Dragon byl postaven v roce 2011 společností CAC. Tento stroj byl údajně vyhrazen pouze pro pozemní zkoušky. Od skutečného prototypu UAV typu Soar Dragon se demonstrátor v mnohém odlišoval. Zmíněný stroj měl totiž delší a odlišně tvarovaný trup s více zahrocenou špicí, více plochými boky a více vystouplou střední patrií břicha. Motorová tryska demonstrátoru měla trojúhelníkový a nikoliv kruhový průřez. Křídlo tohoto stroje mělo větší rozpětí. Na hřbetu zadní části motorové gondoly demonstrátoru se nacházela instalace jedné o poznání vyšší lichoběžníkové svislé ocasní plochy a nikoliv zdvojené motýlkové ocasní plochy. Kromě toho tento stroj postrádal instalaci postranních kýlovek. První letový prototyp UAV typu Soar Dragon vešel ve známost jako EA-03 byl údajně postaven v polovině roku 2012. Zkoušky tohoto stroje se údajně rozeběhly na konci toho samého roku. Ve výzbroji PLAAF se UAV typu Soar Dragon nachází nejméně od srpna roku 2017. Tehdy byly totiž tři tyto stroje vyfotografovány družicí na letišti Shigatse, které se nachází v autonomní oblasti Tibet, poblíž hranic s Indií a Bhútánem. Zmíněné stroje sem byly přitom umístěny poté, co sporné území Doklam, které si nárokuje ČLR, Indie a Bhútán, na krátkou dobu obsadila Indická armáda. V únoru roku 2018 byla družicí zaznamenána přítomnost dvou UAV typu Soar Dragon též na letecké základně Lingshui, která se nachází na ostrově Hainan, poblíž Jihočínského moře. Ze satelitních snímků, které pocházejí z toho samého měsíce, je patrné, že jsou dva tyto stroje umístěny též na letecké základně Yishuntun, která se nachází v provinci Jilin, poblíž hranic s KLDR. V současnosti se tedy na inventáři PLAAF nachází nejméně sedm UAV typu Soar Dragon.

demonstrátor

prototyp EA-03

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden technologický demonstrátor, nejméně jeden prototyp a nejméně sedm sériových strojů

Uživatelé:  ČLR

 

 

Navádění:   inerciální + GPS

Pohon:        jeden dvouproudový motor typu Progress Al-222-25 ukrajinské výroby (?)

Vybavení:   ? (užitečné zatížení tohoto stroje činí 650 kg)

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 25,00 m
Délka: 14,30 m
Výška: 5,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 7 500 kg
Max. rychlost: 750 km/h
Praktický dostup: 18 000 m
Max. dolet: 7 000 km
Vytrvalost: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 28.3.2018