Guizhou JL-9G/GA Condor (Shen Ying)

Typ:  námořní modifikace pokračovacího cvičného letounu typu JL-9

Určení:  výcvik pilotů palubních bojových letounů ve zkráceném vzletu za využití tzv. skokanského můstku a přistání za využití LSO a OLS (bez použití záchytného zařízení)

Odlišnosti od letounu JL-9:

- modifikované lapače vzduchu motoru záměnou deskových odlučovačů mezní vrstvy odlučovači typu DSI. Ty mají podobu vyboulených útvarů, které se nacházejí na bocích trupu, těsně před vstupy vzduchu.

- instalace nového křídla s více protáhlými vírovými přechody, zaoblenými koncovými oblouky, které zastávají funkci krytu antén, a modifikovanou mechanizací

- instalace nové svislé ocasní plochy (SOP) s větší výškou a dielektrickým krytem blíže nespecifikovaného systému nad směrovým kormidlem

- instalace zesíleného podvozku

- absence kýlových stabilizačních ploch

Historie:  V roce 1998 Číňané od Ukrajinců odkoupili nedokončenou letadlovou loď Varjag, sesterské plavidlo jediné dokončené letadlové lodě VMF Admirál Kuzněcov (Kuznetsov class). Zmíněné plavidlo přitom zakoupili prostřednictvím malé firmy Chong Lot Travel Agency z Hong Kongu. Ta jej měla dle oficiálního tvrzení přestavět, obdobně jako letadlové křižníky Minsk a Kyjev, na plovoucí hotel s kasinem. Namísto toho se toto plavidlo stalo základem první letadlové lodě PLAN. Zmíněná letadlová loď obdržela trupové číslo CV-16 a jméno Liaoning a na vodu byla spuštěna dne 10. srpna 2011. Mezitím, v roce 2008, se navíc rozeběhla stavba prvních dvou letadlových lodí domácí konstrukce (CV-17 a CV-18). V této souvislosti na konci prvního desetiletí 21. století vyvstala poptávka po letounu, za jehož pomoci by mohli budoucí piloti palubních bojových letounů nacvičovat vzlet a přistání na lodní palubě. Číňané se přitom poptávku po takovém stroji rozhodli vyřešit úpravou nadzvukového pokračovacího cvičného letounu typu JL-9 z dílny společnosti GAIC z Guizhou. Palubní JL-9 vešel ve známost jako JL-9G a kuli zlepšení stability při velkých úhlech náběhu při vzletu a přistání obdržel křídlo a SOP se zvětšenou plochou. Plocha křídla byla u tohoto modelu konkrétně zvětšena protažením vírových přechodů a koncových křídelních oblouků. Upraveny byly též lapače vzduchu pohonných jednotek, a to náhradou deskových odlučovačů mezní vrstvy odlučovači typu DSI. To přitom sebou přineslo redukci hmotnosti. Palubní JL-9G samozřejmě obdržel též zesílený podvozek a záchytný přistávací hák. Naproti tomu byl zbaven kýlových stabilizačních ploch. První ze dvou prototypů palubního JL-9G (rudá 423) se do oblak údajně poprvé vydal v roce 2009. Oba dva prototypy letounu typu JL-9G (rudá 423 a 424) byly intenzivně testovány zkušebním institutem CFTE (China Flight Test Estabilishment) z Yanliangu. Druhý prototyp letounu typu JL-9G se od toho prvního mírně odlišoval, a to absencí záchytného přistávacího háku. Z výsledků zkoušek prototypu prvního totiž vyplynulo, že při zkráceném přistání za využití záchytného háku působí na trup tohoto stroje nepřijatelně vysoké síly. Z tohoto důvodu nebyly přistávacím hákem opatřeny ani sériové stroje. Díky tomu lze za pomoci letounů typu JL-9G nacvičovat pouze zkrácený vzlet za využití tzv. skokanského můstku a přistání bez použití záchytného zařízení za využití LSO (landing signal officer) a OLS (optical landing system). První sériové JL-9G byly spatřeny v listopadu roku 2013. Součástí výzbroje PLANAF se stalo jen okolo 10-ti těchto strojů. Ty navíc zřejmě představují pouze přechodové řešení do doby, než se podaří dokončit vývoj letounu typu J-15S (Flanker), který není ničím jiným, než dvoumístnou modifikací palubního bojového letounu typu J-15 (Flanker X2), prvního palubního bojového letounu čínské výroby.

Verze:

JL-9G – první výše popsaná modifikace letounu typu JL-9G. První ze dvou prototypů tohoto modelu se do oblak údajně poprvé vydal v roce 2009. Součástí výzbroje PLANAF se stalo celkem 16 těchto strojů.

JL-9GA – modifikace letounu typu JL-9G uzpůsobená k činnosti z palub letadlových lodí. Tento model postrádá instalaci vřetenovitého pouzdra brzdícího padáku a břišních trupových aerodynamických brzd. Naproti tomu je opatřen instalací záchytného háku na břichu zadní části trupu. Na koncích křídla letounu typu JL-9GA jsou navíc instalovány decelorony. Díky nim má lepší letové charakteristiky při nízkých rychlostech. Kromě toho je údajně poháněn motorem typu WS-13E. Prototyp tohoto modelu se do oblak poprvé vydal dne 12. května 2020. Podle zpráv, které pocházejí ze září toho samého roku, tento stroj již vykonal první úspěšné zkrácené přistání za pomoci záchytného háku. Ze snímku, který pochází z února roku 2021, lze vyvodit, že se letouny typu JL-9GA již nacházejí v provozu u Námořní letecké university, ovšem bez instalace záchytného háku.

Vyrobeno:  dva prototypy a 16 sériových strojů modelu JL-9G a jeden prototyp a neznámý počet sériových exemplářů modelu JL-9GA

Uživatelé:  pouze ČLR (PLANAF)

 

 

 

Posádka:    pilot/žák a pilot/instruktor

Pohon:       jeden proudový motor typu Liyang WP-13F (vývojová modifikace sovětského typu R-13-300) s max. tahem 4 400 kp / 6 450 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        ?

Výzbroj:     žádná; na podtrupový závěsník tohoto modelu se umisťuje pouze přídavná palivová nádrž

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 6.3.2021