Guizhou JL-9G/GA Sword Fish

Typ:  námořní modifikace pokračovacího cvičného letounu typu JL-9

Určení:  výcvik pilotů palubních bojových letounů ve zkráceném vzletu za využití tzv. skokanského můstku a přistání za využití LSO a OLS (bez použití záchytného zařízení)

Odlišnosti od letounu JL-9:

- modifikovaná konstrukce lapačů vzduchu pohonné jednotky. Postranní lapače vzduchu motoru tohoto modelu jsou opatřeny odlučovači mezní vrstvy typu DSI. Ty přitom mají podobu vyboulených útvarů, které se nacházejí na bocích trupu, těsně před vstupy vzduchu. Naproti tomu lapače vzduchu pohonné jednotky letounu typu JL-9 jsou opatřeny deskovými odlučovači mezní vrstvy.

- instalace modifikovaného křídla s více protáhlými vírovými přechody, zaoblenými koncovými oblouky, které zastávají funkci krytu antén, a modifikovanou mechanizací

- instalace nové svislé ocasní plochy (SOP) s větší výškou a dielektrickým krytem blíže nespecifikovaného systému nad směrovým kormidlem

- instalace zesíleného podvozku

- absence kýlových stabilizačních ploch

- instalace nového přístrojového vybavení uvnitř pilotní kabiny. Zatímco v předním kokpitu tohoto modelu se nachází průhledový displej (HUD) a tři multifunkční displeje (MFD), v zadním kokpitu letounu typu JL-9G je umístěna obrazovka opakovače a tři MFD. Kromě toho je kokpit tohoto modelu uzpůsoben pro použití brýlí nočního vidění. Na palubních deskách letounu typu JL-9G se navíc nenacházejí záložní mechanické přístroje. Naproti tomu v obou kokpitech modelu JL-9, předním a zadním, jsou umístěny pouze dva MFD, které navíc doplňují záložní mechanické přístroje.

Historie:  V roce 1998 Číňané od Ukrajinců odkoupili nedokončenou letadlovou loď Varjag, sesterské plavidlo jediné dokončené letadlové lodě VMF Admirál Kuzněcov (Kuznetsov class). Zmíněné plavidlo přitom zakoupili prostřednictvím malé firmy Chong Lot Travel Agency z Hong Kongu. Ta jej měla dle oficiálního tvrzení přestavět, obdobně jako letadlové křižníky Minsk a Kyjev, na plovoucí hotel s kasinem. Namísto toho se toto plavidlo stalo základem první letadlové lodě PLAN. Zmíněná letadlová loď obdržela trupové číslo CV-16 a jméno Liaoning a na vodu byla spuštěna dne 10. srpna 2011. Mezitím, v roce 2008, se navíc rozeběhla stavba prvních dvou letadlových lodí domácí konstrukce (CV-17 a CV-18). V této souvislosti na konci prvního desetiletí 21. století vyvstala poptávka po specializovaném letounu, za jehož pomoci by budoucí piloti palubních bojových letounů mohli nacvičovat vzlet a přistání na lodní palubě. Číňané se přitom poptávku po takovém stroji rozhodli vyřešit úpravou nadzvukového pokračovacího cvičného letounu typu JL-9 z dílny společnosti GAIC (Guizhou Aviation Industry Corporation) z Guizhou, který není ničím jiným, než derivátem letounu typu JJ-7A (Fishcan). Posláním námořní modifikace letounu typu JL-9, která vešla ve známost jako JL-9G, se stal nácvik vzletu a přistání na palubě letadlové lodi. Z paluby reálné letadlové lodi ale tento stroj neměl nikdy operovat. Letoun typu JL-9G je totiž určen výhradně k činnosti na pozemních maketách paluby letadlové lodi. K výcviku vzletu a přistání na palubě reálné letadlové lodi je vyhrazen letoun typu J-15S (Flanker), který zase není ničím jiným, než dvoumístnou modifikací palubního bojového letounu typu J-15 (Flanker K), prvního palubního bojového letounu čínské výroby. Kuli zlepšení stability při velkých úhlech náběhu při vzletu a přistání námořní JL-9G obdržel křídlo se zvětšenou plochou. Plocha křídla byla přitom u tohoto modelu zvětšena protažením vírových přechodů a koncových křídelních oblouků. Upraveny byly ale též lapače vzduchu pohonných jednotek, a to náhradou deskových odlučovačů mezní vrstvy odlučovači typu DSI. To přitom sebou přineslo redukci hmotnosti o nějakých 90 kg a současně zlepšení stability nasávaného vzduchu. Námořní JL-9G samozřejmě obdržel též zesílený podvozek a záchytný přistávací hák. Naproti tomu byl zbaven kýlových stabilizačních ploch. Námořní JL-9G měl totiž při nácviku přistání na lodní palubě přistávat pod větším úhlem náběhu. Z tohoto důvodu hrozilo, že by se kýlovky při přistání střetly s povrchem VPD. Na místo kýlovek proto tento model obdržel modifikovanou SOP se zvětšenou plochou. První ze tří prototypů námořního JL-9G (rudá 423) se do oblak údajně napoprvé vydal v roce 2009. Všechny tři prototypy letounu typu JL-9G (rudá 423, 424 a 426) byly intenzivně testovány zkušebním institutem CFTE (China Flight Test Estabilishment) z Yanliangu. Druhý prototyp letounu typu JL-9G (rudá 424) se přitom od toho prvního mírně odlišoval. Zmíněný stroj konkrétně postrádal instalaci záchytného přistávacího háku. Použití záchytného přistávacího háku u letounu typu JL-9G bylo totiž shledáno jako nadbytečné, neboť z výsledků zkoušek prvního prototypu tohoto stroje vyplynulo, že zachycení brzdícího lana má na jeho chování jen minimální vliv. Sériové stroje proto na místo záchytného háku obdržely indikátor, který za využití laserového měření určí, jaké brzdící lano by bylo při přistání zachyceno, kdyby byl použit záchytný přistávací hák. První sériové exempláře letounu typu JL-9G byly identifikovány v listopadu roku 2013. Součástí výzbroje PLANAF se stalo 16 těchto strojů.

Verze:

JL-9G – první výše popsaná modifikace letounu typu JL-9G. První ze tří prototypů tohoto modelu se do oblak údajně poprvé vydal v roce 2009. Součástí výzbroje PLANAF se stalo celkem 16 těchto strojů.

JL-9GA – vylepšená modifikace letounu typu JL-9G. Tento model postrádá instalaci vřetenovitého pouzdra brzdícího padáku a aerodynamických brzd. Naproti tomu je opatřen decelerony. Jejich instalace se přitom nachází na koncích křídla. Díky deceleronům má letoun typu JL-9GA lepší letové charakteristiky při nízkých rychlostech. Kromě toho je údajně opatřen motorem typu WS-13E. První zprávy o tom, že společnost GAIC pracuje na vylepšené modifikaci letounu typu JL-9G, na veřejnost prosákly v listopadu roku 2016. Prototyp tohoto stroje se do oblak napoprvé vydal dne 12. května 2020. Prototyp letounu typu JL-9GA byl, na rozdíl od sériových strojů, opatřen záchytným přistávacím hákem. V září toho samého roku bylo oznámeno, že prototyp letounu typu JL-9GA vykonal první úspěšné zkrácené přistání za využití záchytného háku. Ze snímku, který pochází z února roku 2021, lze vyvodit, že se letouny typu JL-9GA již nacházejí v provozu u námořní letecké university.

Vyrobeno:  tři prototypy a 16 sériových strojů modelu JL-9G a jeden prototyp a neznámý počet sériových exemplářů modelu JL-9GA

Uživatelé:  pouze ČLR (PLANAF)

 

 

 

Posádka:   pilot/žák a pilot/instruktor

Pohon:      jeden proudový motor typu Liyang WP-13FII (vývojová modifikace sovětského typu R-13-300) s max. tahem 4 400 kp / 6 450 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:       ?

Výzbroj:    žádná; na podtrupový závěsník tohoto modelu se umisťuje pouze přídavná palivová nádrž

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 21.5.2024