CNII MS-03

 

Typ:  experimentální aerodynamicky odlehčený člun

Určení:  prověření stability a ovladatelnosti ekranoplánu v průběhu letu vysokou rychlostí na dynamickém vzduchovém polštáři

Historie:  V celkovém pořadí třetím aerodynamicky odlehčeným člunem z dílny J.A. Kramarjova, který působil při leningradském institutu CNII (Centrální Loďařský Výzkumný Institut A.N. Krylova), se po typech MS-01 a MS-02 stal model MS-03. Po koncepční stránce byl přitom tento nevelký experimentální stroj, stejně jako oba jeho výše uvedení předchůdci, řešen jako dolnoplošník se štíhlým člunovitým trupem s otevřeným jednomístným pilotním prostorem na přídi, krátkým křídlem se štíhlými vyrovnávacími plováky na koncích a ocasními plochami uspořádanými do tvaru písmene „T“. Jeho pohon obstarával jeden závěsný lodní motor. Ten přitom roztáčel klasický lodní šroub, který se nacházel na zádi trupu, přímo pod směrovým kormidlem. Protože se v průběhu dopředného pohybu musel zmíněný lodní šroub nepřetržitě nacházet pod hladinou vody, výška letu člunu MS-03 na dynamickém vzduchovém polštáři byla omezena pouhými několika centimetry. Možné byly pouze krátké „skoky“ do výšky 0,5 až 1 m nad vodní hladinu. Jediný prototyp aerodynamicky odlehčeného člunu typu MS-03 se jako vůbec první z řady MS zúčastnil mezinárodního závodu motorových člunů. V průběhu zkušebního programu se s tímto strojem podařilo dosáhnout rychlosti 157,5 km/h. Zkušenosti získané v průběhu zkoušek prototypu MS-03 přitom J.A. Kramarjov následně zužitkoval při návrhu svého čtvrtého a zároveň posledního aerodynamicky odlehčeného člunu, který vešel ve známost pod označením MS-04.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden lodní motor neznámého typu

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 157,5 km/h
Letová výška: ? *
Max. dolet: ?

 

 

* schopnost krátkodobého letu ve výšce 0,5 až 1 m

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013