CNII MS-04

Typ:  závodní aerodynamicky odlehčený člun

Určení:  účast na závodech rychlých člunů

Historie:  Zatímco první tři aerodynamicky odlehčené čluny z dílny J.A. Kramarjova, který působil při leningradském institutu CNII (Centrální Loďařský Výzkumný Institut A.N. Krylova), v podobě typů MS-01, MS-02 a MS-03 měly ryze výzkumné poslání, jediný exemplář modelu MS-04 byl vyloženě závodním strojem. Po koncepční stránce přitom šlo o nevelký jednomístný dolnoplošník s poměrně krátkým hranatým člunovitým trupem. Zatímco na přídi trupu tohoto stroje se nacházel otevřený jednomístný pilotní prostor, jeho záď ukrývala instalaci pohonné jednotky v podobě závěsného lodního motoru. Ten přitom roztáčel lodní šroub, který se nacházel přímo pod instalací ocasních ploch. Protože se v průběhu dopředného pohybu musel zmíněný lodní šroub nepřetržitě nacházet pod hladinou vody, výška letu člunu MS-04 na dynamickém vzduchovém polštáři byla omezena pouhými několika centimetry. Pod konci lichoběžníkového křídla tohoto stroje, které se vyznačovalo výrazným protažením kořenů náběžné i odtokové hrany a poměrně malým rozpětím, byla umístěna instalace podlouhlých štíhlých vyrovnávacích plováků. Ocasní plochy člunu MS-04 se sestávaly z jedné lichoběžníkové svislé plochy a jedné šípové vodorovné plochy se záporným vzepětím a zaujímaly vzájemné uspořádání do tvaru písmene „T“. Ocasní plochy tohoto stroje byly umístěny na hřbetu zadní partie trupu, přímo nad instalací pohonné jednotky, a postrádaly jakékoliv pohyblivé části v podobě výškového a směrového kormidla. Tvořily však jeden pohyblivý celek, který bylo možné za pomoci speciálního mechanismu natáčet ve dvou rovinách, v horizontální a ve vertikální. Později ale jediný prototyp závodního člunu MS-04 obdržel odlišně pojaté ocasní plochy. Ty se sestávaly ze dvou lichoběžníkových svislých ploch uchycených ke koncům jedné vodorovné plochy. Jediný exemplář aerodynamicky odlehčeného závodního člunu MS-04 se zúčastnil hned několika mezinárodních závodů motorových člunů, včetně závodu, který se konal v roce 1988 v Miláně. Protože rozpad SSSR, k němuž došlo v roce 1991, spolu s těžkou ekonomickou krizí, která následně zachvátila všechny nově vzniklé postsovětské republiky, včetně Ruska, již na počátku 90. let zcela zastavil veškeré financování vývoje ekranoplánů, další vývojový typ z řady MS v podobě dvoumístného cvičného modelu MS-05 nakonec nikdy nepřekročil stádium projektu.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden lodní motor neznámého typu

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Letová výška: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013