CNII MS-02

Typ:  experimentální aerodynamicky odlehčený člun

Určení:  prověření stability a ovladatelnosti ekranoplánu v průběhu letu vysokou rychlostí na dynamickém vzduchovém polštáři

Historie:  Protože se první aerodynamicky odlehčený člun z dílny J.A. Kramarjova, který působil při leningradském institutu CNII (Centrální Loďařský Výzkumný Institut A.N. Krylova), v podobě modelu MS-01 nebyl kuli nízkému výkonu pohonnému systému, kterým se stal jeden závěsný 30 hp lodní motor typu Vichr-30, schopen vůbec odpoutat od vodní hladiny, pohonnou jednotkou dalšího aerodynamicky odlehčeného člunu z této řady v podobě typu MS-02 se stal silnější závěsné lodní motor typu König západoněmecké výroby. Ten přitom roztáčel lodní šroub, který se nacházel na zádi trupu, přímo pod směrovým kormidlem. Protože se v průběhu dopředného pohybu musel zmíněný lodní šroub nepřetržitě nacházet pod hladinou vody, výška letu člunu MS-02 na dynamickém vzduchovém polštáři byla omezena pouhými několika centimetry. Po koncepční stránce byl tento nevelký experimentální stroj, stejně jako jeho předchůdce v podobě modelu MS-01, řešen jako dolnoplošník se štíhlým člunovitým trupem s otevřeným jednomístným pilotním prostorem na přídi, krátkým křídlem se štíhlými vyrovnávacími plováky na koncích a ocasními plochami uspořádanými do tvaru písmene „T“. V průběhu zkušebního programu se jediný prototyp aerodynamicky odlehčeného člunu typu MS-02 podařilo rozehnat až na 157,5 km/h. Zkušenosti získané v průběhu zkoušek tohoto stroje přitom J.A. Kramarjov následně zužitkoval při návrhu svého třetího experimentálního aerodynamicky odlehčeného člunu, který vešel ve známost pod označením MS-03.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden lodní motor typu König západoněmecké výroby

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 2,20 m
Délka: 4,33 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 230 kg
Max. rychlost: 157,5 km/h
Letová výška: ?
Max. dolet: ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013