Orion Orion-20   

Typ:  námořní víceúčelový ekranoplán

Určení:  přeprava osob, přeprava záchranných týmů, pátrací a záchranná činnost, evakuace osob z hladinových a ponorkových plavidel, hlídková činnost, ekologický monitoring, průzkum chemického a biologického zamoření, likvidace následků ekologických havárií, inspekce produktovodů, přeprava VIP osob a působení v roli mobilního velitelského stanoviště

Historie:  Ekranoplán typu Orion-20 z dílny OOO EO Orion z Petrozavodska, specializované konstrukční kanceláře na vývoj ekranoplánů, vzešel, spolu s lehčím ekranoplánem typu Orion-14, ze státem podporovaného programu „Vývoj civilní námořní techniky na léta 2009 až 2016“. Ekranoplán typu Orion-20 disponuje přepravní kapacitou 21 osob a po koncepční stránce není ničím jiným, než aerodynamickou zvětšeninou lehčího ekranoplánu typu Orion-14 s přepravní kapacitou 15 osob. Jeho provoz je přitom možný, stejně jako v případě typu Orion-14, i za zimních podmínek nad vodní plochou se souvislou ledovou pokrývkou či vodní plochou s letovou tříští. Kromě toho se ekranoplán typu Orion-20 může krátkodobě pohybovat mimo vliv přízemního efektu, a to ve výškách do 100 m. Stavba prototypu Orionu-20 započala v září roku 2010 v prostorách loděnice OAO Volga z Nižného Novogrodu. V prosinci roku 2011 byly ale práce na prototypu Orionu-20 přesunuty do výrobní haly loděnice OAO Aviangard. Jediným posláním prototypu tohoto stroje se stalo prověření pohonného systému, pilotážně-navigačního vybavení, systému řízení, provozní bezpečnosti a provozních charakteristik. Zkoušky prototypu Orionu-20 jsou realizovány na Oněžském jezeře, které se nachází poblíž Petrozavodska. Na vodní hladinu byl tento stroj spuštěn dne 16. srpna 2013, za účasti hromadných sdělovacích prostředků. Součástí této události se přitom stala též prezentace dvou ekranoplánů typu EK-12 Ivolga a jednoho ekranoplánu typu EK-12P Ivolga (Orion-12) ze stavu FSB. Zatímco jeden ekranoplán typu EK-12 Ivolga byl prezentován za letu, ten druhý si přizvaní reportéři mohli prohlédnout v montážní hale loděnice OAO Aviangard. V průběhu první fáze zkušebního programu prototypu Orionu-20 byla prověřena činnost motorů a vztlakových klapek, stejně jako ovladatelnost tohoto stroje při plavbě nízkou rychlostí, a to jak na klidné vodě, tak i za podmínek slabého bočního větru. Před zahájením letových zkoušek prototyp Orionu-20 obdržel instalaci dalšího, třetího, motoru nad hřbetem zadní části trupu, přímo před ocasními plochami. Tomu následovaly zkoušky na zamrzlé hladině Oněžského jezera. Zmíněné zkoušky se rozeběhly dne 24. února 2015 a byly zaměřeny na prověření způsobilosti ekranoplánu typu Orion-20 pro činnost za zimních podmínek. V rámci „zimních“ zkoušek přitom tento stroj vykonal cekem šest letů. Při některých z nich byl doprovázen prototypem lehčího 15-ti místného ekranoplánu typu Orion-14.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

 

Posádka:    dva piloti

Pohon:        tři turbovrtulové motory typu Motorlet M601E

Kapacita:    21 osob

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 19,78 m
Délka:   19,13 m
Výška: 6,00 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 8 500 až 10 000 kg
Max. rychlost: 220* km/h
Letová výška:   0,8* m
Max. dolet:    1 300 až 1 600 km

 

* možnost krátkodobého letu ve výše do 100 m rychlostí 250 km/h

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 15.3.2015