KnAPI ELA-7 Albatros

Typ:  experimentální ekranoplán

Určení:  studium vlivu ofukování spodní plochy křídla ekranoplánu, který je řešen jako katamarán (dva trupy), za pomoci vrtule na vztlak

Historie:  Experimentální ekranoplán typu ELA-7 Albatros byl vyprojektován v letech 1968 až 1971 studenty SKB (studentská konstrukční kancelář) institutu KnAPI (Komsomolský Polytechnický Institut). Po koncepční stránce přitom šlo o jednomotorový jednomístný katamarán, tedy plavidlo se dvěma trupy. Dvojici člunovitých trupů tohoto stroje navzájem propojovala poměrně tlustá obdélníková střední část křídla, která se vyznačovala nulovým vzepětím a značnou hloubkou. Zatímco k vnějším bokům zadní partie obou těchto člunovitých trupů byly uchyceny poměrně štíhlé vnější části křídla, z jejich zádě vybíhaly směrem dozadu štíhlé nosníky ocasních ploch s hranatým profilem. Vnější části křídla ekranoplánu typu ELA-7 měly nulové vzepětí a na jejich odtokové hraně se nacházela křidélka. Ocasní plochy tohoto stroje se sestávaly z jedné štíhlé obdélníkové vodorovné plochy (VOP), která navzájem propojovala konce obou ocasních nosníků, a dvou štíhlých lichoběžníkových svislých ploch (SOP) s výrazným sklonem vně podélnou osu trupu. Ty byly zase uchyceny ke vnějším bokům koncových částí ocasních nosníků. Z osy hřbetu obdélníkové střední části křídla pak vybíhala centrální trupová gondola. Zatímco její záď ukrývala otevřený jednomístný kokpit, na směrem dopředu před náběžnou hranu vystupující přídi této gondoly se nacházela instalace pohonné jednotky v podobě 32 hp pístového motoru typu MT-8 motocyklového původu. Ten přitom roztáčel jednu dvoulistou tažnou vrtuli. Část proudu vzduchu z příďové vrtule byla odváděna prostřednictvím nastavitelného kanálu, který se nacházel přímo pod motorem, pod střední část křídla. Ta přitom spolu s oběma postranními plováky a vysunutými vztlakovými klapkami, které se nacházely na její odtokové hraně, vytvářela jakousi kapsu zadržující vzduch. Zkušební program jediného prototypu ekranoplánu typu ELA-7 se rozeběhl v létě roku 1971 a byl realizován na jezeře Mylki, které se nachází poblíž Komsomolska na Amuru. Jeho posláním se přitom stalo zejména studium vlivu ofukování spodní plochy křídla za pomoci vrtule na vztlak. Celkové uspořádání ekranoplánu typu ELA-7 se ukázalo být poměrně zdařilé. Vztlak vzniklý ofukováním spodní plochy střední části křídla jej totiž dokázal odlehčit o celých 100 kg. Díky malému výkonu pohonné jednotky byl ale jediný prototyp tohoto stroje schopen pouze plavby po vodní hladině rychlostí ne vyšší než 36 km/h.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden pístový motor typu MT-8 s max. výkonem 32 hp

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 430 kg
Max. rychlost: 36 km/h
Letová výška: - *
Max. dolet: ?

 

 

* kuli nízkému výkonu pohonného systému tento stroj nebyl schopen letu

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013