KnAPI ELA-8/-8M

Typ:  experimentální ekranoplán

Určení:  studium vlivu ofukování spodní plochy křídla ekranoplánu, který je řešen jako katamarán (dva trupy), za pomoci vrtule na vztlak

Historie:  V celkovém pořadí druhým experimentálním ekranoplánem z dílny SKB (studentská konstrukční kancelář) institutu KnAPI (Komsomolský Polytechnický Institut) se po typu ELA-7 Albatros stal model ELA-8. Ten byl přitom stejně jako jeho výše uvedený předchůdce řešen jako jednomístný jednomotorový stroj se dvěma člunovitými trupy navzájem propojenými poměrně tlustou obdélníkovou střední částí křídla vyznačující se značnou hloubkou. Štíhlé vnější části křídla, které byly uchyceny k vnějším bokům zadní partie obou člunovitých trupů, ale obdržely mírné kladné vzepětí (5°) na místo nulového. Kromě toho se na jejich odtokové hraně nenacházela instalace křidélek. Ocasní plochy ekranoplánu typu ELA-8 byly naproti tomu zcela nové. Zatímco ocasní plochy modelu ELA-7 se sestávaly z jedné vodorovné a dvou výrazně vně podélnou osu trupu nakloněných svislých ploch, model ELA-8 obdržel pouze jednu vysokou svislou lichoběžníkovou plochu se směrovým kormidlem na odtokové hraně. Její instalace se přitom nacházela v ose hřbetu střední části křídla, přímo za centrální trupovou gondolou s otevřeným jednomístným pilotním prostorem. Naproti tomu ocasní plochy modelu ELA-7 byly umístěny na koncích dvou nosníků vybíhajících ze zádě obou člunovitých trupů. Pohon ekranoplánu typu ELA-8 obstarával, stejně jako v případě modelu ELA-7, jeden 32 hp pístový motor typu MT-8 motocyklového původu. Ten přitom roztáčel rovněž jednu dvoulistou tažnou vrtuli. Instalace zmíněné vrtule se ale nacházela v menší výšce, což sebou přinášelo větší účinnost ofukováno spodní plochy střední části křídla. Ta spolu s oběma postranními plováky a vztlakovými klapkami ve sklopené poloze, které se nacházely na její odtokové hraně, vytvářela jakousi kapsu zadržující vzduch. Vzduch od příďové vrtule byl přitom pod křídlo přiváděn za pomoci řady štěrbinových deflektorů. Zkušební program jediného prototypu ekranoplánu typu ELA-8 byl realizován v létě roku 1974 a jezeře Chropy, které se nachází poblíž Komsomolska na Amuru. Před svým předchůdcem v podobě typu ELA-7 měl přitom tento stroj navrch v účinnosti ofukování spodní plochy křídla. Vztlak vzniklý ofukováním spodní plochy křídla jej totiž dokázal odlehčit o celých 280 kg. Naproti tomu v případě typu ELA-7 tomu bylo o 100 kg, tedy o 180 kg méně. Díky malému výkonu pohonné jednotky byl ale, stejně jako typ ELA-7, schopen pouze plavby po vodní hladině. Maximální rychlost plavby ekranoplánu typu ELA-8 přitom činila 50 km/h. Později, v roce 1975, jediný prototyp tohoto stroje obdržel instalaci předkřídel na vnějších bocích přední partie obou člunovitých trupů, v oblasti před vnějšími částmi křídla. Zmíněná předkřídla se vyznačovala nulovým vzepětím a na jejich odtokové hraně se nacházela křidélka. Takto modifikovaný jediný prototyp ekranoplánu typu ELA-8 vešel ve známost pod novým označením ELA-8M a jeho zkoušky byly realizovány v zimě roku 1976 na ledové ploše.

Verze:

ELA-8 – původní modifikace ekranoplánu typu ELA-8. Jediný exemplář tohoto modelu byl postaven v roce 1974.

ELA-8M – pokročilá ekranoplánu typu ELA-8 s instalací předkřídel na vnějších bocích přední partie obou člunovitých trupů. Zmíněná předkřídla se vyznačovala nulovým vzepětím a na jejich odtokové hraně se nacházela instalace výškových kormidel. Jediný exemplář tohoto modelu vznikl v roce 1975 konverzí jediného exempláře ekranoplánu typu ELA-8.

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:        jeden pístový motor typu MT-8 s max. výkonem 32 hp

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 50 km/h
Letová výška: - *
Max. dolet: ?

 

 

* kuli nízkému výkonu pohonného systému tento stroj nebyl schopen letu

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013