NKI Čajka

Typ:  experimentální aerodynamicky odlehčený člun

Určení:  prověření výkonnosti, stability a ovladatelnosti člunu využívajícího pro pohyb po vodní hladině tzv. přízemního efektu

Historie:  Aerodynamicky odlehčený člun typu Čajka vyprojektovali v roce 1971 dva studenti institutu NKI (Nikolajevský Loďařský Institut), J.V. Feďko a G.S. Durmaškin, v rámci své diplomové práce. Aerodynamicky odlehčená plavidla přitom pro pohyb po vodní hladině využívají tzv. přízemního efektu, obdobně jako ekranoplány. Na rozdíl od ekranoplánů, jejichž pohon obstarávají letecké motory, jsou však poháněny klasickým lodním šroubem, který mohou ještě doplňovat letecké motory. Zatímco ekranoplány kloužou na dynamickém vzduchovém polštáři ve výšce několika desítek centimetrů až metrů nad vodní hladinou, což jim umožňuje dosahovat poměrně vysokých rychlostí, aerodynamicky odlehčená plavidla jsou při dopředném pohybu po vodní hladivě svou zádí, na které se nachází instalace lodního šroubu, v nepřetržitém kontaktu s vodní hladinou. Aerodynamicky odlehčený člun typu Čajka byl opatřen štíhlým člunovitým trupem. Zatímco střední část trupu tohoto stroje ukrývala otevřený jednomístný „kokpit“, který byl opatřen jednoduchým průzračným větrným štítkem, jeho záď nesla ocasní plochy uspořádané do tvaru písmene „T“. Elastické 11 m2 křídlo tohoto stroje bylo zhotoveno z tkaniny a mělo tvar obrácené delty. K bokům trupu bylo přitom uchyceno za pomoci nosníků trubkové konstrukce, které nesly rovněž pevné „winglety“ s výrazným kladným vzepětím. Kompletaci trupu jediného prototypu Čajky se podařilo završit v roce 1975. Rok nato bylo toto plavidlo odzkoušeno ve vleku za motorovým člunem. V průběhu jedné z těchto zkušebních plaveb jej ale postihla nehoda.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       ?

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 4,20 m
Délka: 6,00 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 80* km/h
Max. dojezd: ?

 

 

 

* pouze vypočtený odhad

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013