AVIC AG600 Water Dragon

Typ:  těžký námořní víceúčelový obojživelný letoun

Určení:  hlídková činnost, pátrací a záchranná činnost, přeprava osob a nákladu a hašení lesních požárů

Historie:  V roce 2009 se instituty SVI (Special Research Vehicle Institute) a GAI (General Aircraft Research Institute) konsorcia AVIC (Aircraft Industry Corporation of China) společnými silami pustily do prací na projektu nového těžkého čtyřmotorového turbovrtulového obojživelného letounu. Zmíněný stroj vešel ve známost pod označením AG600 (zpočátku byl znám jako JL600, TA600 či D600) a již od počátku se s ním počítalo jako s nástupcem nepříliš úspěšného obojživelného letounu typu SH-5 [Harb A], který od poloviny 80. let používá PLANAF v několika exemplářích k hlídkové činnosti. Obojživelný letoun typu AG600 bude ale plnit daleko širší spektrum úkolů než jeho předchůdce v podobě letounu typu SH-5 [Harb A], včetně pátrací a záchranné činnosti (SAR), přepravy osob a nákladu a hašení lesních požárů. Kromě toho bude též nabízen na vývoz. Na světovém trhu bude přitom tvořit přímou konkurenci japonskému typu ShinMaywa US-2. Celkové uspořádání hydroplán typu AG600 přebírá od svého předchůdce v podobě hydroplánu typu SH-5 [Harb A]. Jediným rozdílem je uspořádání ocasních ploch. Zatímco typ (JL600) obdržel ocasní plochy uspořádané do tvaru písmene „T“, typ SH-5 [Harb A] je opatřen zdvojenou ocasní plochou. Jeho drak je navíc zhotoven z modernějších lehčích materiálů. Při vývoji hydroplán typu AG600 byla široce využita výpočetní technika. Díky tomu bylo možné lépe optimalizovat tvary jeho draku z hlediska aero- a hydrodynamiky. Dle výrobce je tento stroj z 90-ti % sestaven z komponent domácí konstrukce. Jeho pohon nicméně obstarávají turbovrtulové motory typu WJ-6. A tento motor není ničím jiným, než kopií sovětského motoru typu Al-20, jehož původ lze vystopovat již v 50. letech 20. století. Výhledově se nicméně pro tento stroj počítá s kvalitativně novým motorem typu WJ-16 čínské konstrukce. Široké veřejnosti byl projekt letounu typu AG600 poprvé prezentován, v podobě zmenšeného modelu, v listopadu roku 2010 na Airshow China 2010. Na Airshow China 2012, konající se dva roky nato, byla k vidění 1:1 maketa celé příďové sekce trupu tohoto stroje. Tehdejší plány přitom počítaly se zahájením letových zkoušek prvního prototypu v roce 2014. Nakonec si ale tento stroj (B-002A) svůj slavnostní „roll-out“ odbyl až dne 23. července 2016. Široké veřejnosti se prototyp letounu typu AG600 poprvé představil na statické ukázce Airshow China 2016, která se konala v listopadu toho samého roku v Zhuhai. Do oblak se prototyp AG600 (B-002A) poprvé vydal dne 24. prosince 2017. Původní plány přitom počítaly se zahájením letových zkoušek v roce 2013. Testy prototypu AG600 (B-002A) na vodní hladině se rozeběhnou v roce 2018. Se zahájením komerčního provozu se nyní počítá v roce 2021. Jako první bude do výroby zavedena verze pro pátrací a záchrannou činnost a požární verze. Zatímco kabina pátrací-záchranné verze letounu typu AG600 bude poskytovat dostatek prostoru pro 50 osob, požární verze bude schopna v průběhu 12-ti až 20-ti sec svrhnout 12 t vody. Ke vzletu bude hydroplán typu AG600 potřebovat vodní plochu o rozměrech 1 500 x 200 m a hloubce nejméně 2,5 m. Z mořské hladiny bude schopen působit při stavu 3 až 4, což odpovídá výšce vln cca 2 m. Takové podmínky přitom dle výrobce panují v Jihočínském moři v 80-ti % času. Konečnou montáž letounu typu AG600 dostal na starost závod ZYAC (Zhuhai Yanzhou Aircraft Corporation) společnosti CAIGA (China Aviation Industry General Aircraft). Zatímco výroba přední a střední části trupu a křídla tohoto stroje byla svěřena závodu XAC (Xian Aircraft Industry Company) z Xianu, produkci ocasní části trupu a ocasních ploch dostal na starost závod Hanzhong Aviation Industry Group Company z Hanzhongu, dodávky motorových gondoly padly na bedra společnosti Flying North. V současnosti se počítá s výrobou 17-ti AG600 pro různé čínské státní instituce.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        čtyři turbovrtulové motory typu Zhuzhou WJ-6 s max. výkonem po 5 100 hp

Radar:         ?

Kapacita:    12 000 kg vody (v požární verzi) nebo 50 osob (v pátrací a záchranné verzi)     

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 38,80 m
Délka:   36,74 m
Výška: 12,84 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 53 500* kg
Max. rychlost: 560 km/h
Praktický dostup:   6 000 m
Max. dolet:    5 150 km

 

 

* při vzletu z letištní plochy, resp. 49 800 kg při vzletu z vodní hladiny

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 25.12.2017