Ataka (AT-9 Spiral)

Typ:  letecký protitankový raketový komplet velkého dosahu; pokročilá modifikace raketového kompletu typu 9K113 Šturm-V (AT-6 Spiral)

Určení:  ničení tanků, obrněných vozidel, polních opevnění, živé síly protivníka, hladinových cílů o nízkém výtlaku, vrtulníků a jiných pomalých nízkoletících vzdušných cílů

Vyvinul:  KBM (KB Mašinostroenija)

Sestava kompletu:

- válcovité přepravně-startovací kontejnery s řízenými střelami řady 9M120. Zmíněné kontejnery přitom střelám řady 9M120 zajišťují životnost nejméně 10 let, tedy pokud nedojde k jejich poručení. Za tuto časovou periodu proto není nutné provádět ani jejich údržbu ani jejich kontrolu.

- čtyřnásobné, šestinásobné nebo osminásobné odpalovací zařízení

- naváděcí rádiová-povelová jednotka

- elektro-optický zaměřovací systém

Verze kompletu:

Ataka-V (Šturm-VM) – první výrobní modifikace raketového kompletu typu Ataka. Součástí tohoto kompletu jsou střely řady 9M120 s poloautomatickým povelovým systémem dálkového navedení (SACLOS). Raketový komplet typu Ataka-V byl do výzbroje VVS oficiálně zařazen dne 31. května 1996.

Ataka-VM (Šturm-UV) – pokročilá modifikace raketového kompletu typu Ataka-V. Součástí tohoto kompletu jsou střely řady 9M120-1 s duálním naváděcím systémem, který se sestává z poloautomatického povelového systému dálkového navedení (SACLOS) a poloautomatického systému dálkového navedení po laserovém paprsku (LOSBR). Raketový komplet typu Ataka-VM byl do výzbroje VVS oficiálně zařazen dne 30. června 2014.

PTŘS kompletu Ataka-V (Šturm-VM):

9M120 Ataka – základní modifikace střely typu 9M120 s navedením typu SACLOS, dálkovým přenosem naváděcích povelů rádiem s vysokou odolností proti rušení a tandemovou kumulativní bojovou hlavicí s hmotností 7,4 kg. Tento model má dosah 6 km a slouží k ničení tanků a jiné obrněné techniky.

9M120F – modifikace střely typu 9M120 termobarickou bojovou hlavicí. Tento model slouží k ničení polních opevnění, živé síly protivníka a jiných slabě chráněných pozemních cílů.

9M120F-1 – modifikace střely typu 9M120 s trhavou bojovou hlavicí se střepinovým účinkem. Střela typu 9M120F-1 slouží k ničení živé síly protivníka ve volném prostoru i v úkrytech, obytných a administrativních budov, nepancéřované techniky, jakou jsou např. nákladní automobily, vrtulníky na stojánce, radiolokátory a odpalovací zařízení střel, a pomalých nízkoletících vzdušných cílů.

9M220O – protivzdušná modifikace střely typu 9M120. Střela typu 9M220O je opatřena fragmentovanou bojovou hlavicí tyčového typu s bezkontaktním přibližovacím zapalovačem a slouží k ničení nízkoletících vzdušných cílů pohybujících se rychlostí do 540-ti km/h.

9M120D Ataka-D – modifikace střely typu 9M120 se zvětšeným dálkovým dosahem z 6-ti km na 8 km. Dosah 8 km přitom zmíněné střele zajistila instalace dodatečného raketového motoru na TPL. Střela typu 9M120D byla testována na počátku 90. let. Sériové výroby se ale nedočkala.

PTŘS kompletu Ataka-VM (Šturm-UV):

9M120-1 Ataka-1 – modifikace PTŘS typu 9M120 s instalací duálního naváděcího systému, který se sestává z poloautomatického povelového systému dálkového navedení (SACLOS) a poloautomatického systému dálkového navedení po laserovém paprsku (LOSBR). Střela typu 9M120-1 je opatřena, stejně jako střela typu 9M120, tandemovou kumulativní bojovou hlavicí (s průrazností homogenního pancíře 800 až 950 mm) a slouží k ničení tanků a jiné obrněné techniky. Kromě toho lze zmíněnou střelu použít též k ničení malých pozemních a hladinových cílů a pomalých nízkoletících vzdušných cílů.

9M120-1F – modifikace PTŘS typu 9M120-1 s trhavou bojovou hlavicí. Střela typu 9M120-1F slouží k ničení lehce pancéřované techniky, palebných postavení, zodolněných úkrytů a pomalých nízkoletících vzdušných cílů.

9M120-1F-1 – modifikace PTŘS typu 9M120-1 s trhavou bojovou hlavicí se střepinovým účinkem. Střela typu 9M120-1F-1 slouží k ničení živé síly protivníka ve volném prostoru i v úkrytech, obytných a administrativních budov, nepancéřované techniky, jakou jsou např. nákladní automobily, vrtulníky na stojánce, radiolokátory a odpalovací zařízení střel, a pomalých nízkoletících vzdušných cílů.

Historie:  Krátce poté, co byl do výzbroje sovětských ozbrojených sil zaveden dalekodosahový vrtulníkový a pozemní protitankový raketový komplet typu 9K113 Šturm (AT-6 Sipral), jehož součástí se staly nadzvukové PTŘS typu 9M114 Kokon s poloautomatickým systémem navedení SACLOS s přenosem naváděcích povelů rádiem s vysokou odolností proti rušení, se rozeběhly práce na pokročilé modifikaci tohoto zbraňového systému. Vrtulníková modifikace zmíněného raketového kompletu přitom vešla ve známost jako 9K113M Šturm-VM. Později se ale pro zmíněný komplet začalo používat označení Ataka-V. Součástí raketového kompletu typu Ataka-V (AT-9 Sipral) se stala PTŘS typu 9M120. Zmíněná střela konstrukčně vychází ze střely 9M114 Kokon raketového kompletu typu 9K113 Šturm (AT-6 Sipral). Konstrukce obou zmíněných střel se přitom shoduje z celých 65-ti %. Díky instalaci silnějšího raketového motoru na KPL má ale větší dosah (6 km vs 5 km) a vyšší letovou rychlost (1 980 až 2016 km/h vs 1 242 km/h). Díky tomu cíl, který se nachází na hranici dostřelu, tedy ve vzdálenosti 6 km, dokáže zasáhnout za pouhých 12 s. Novinkou se stala též instalace tandemové kumulativní bojové hlavice. Naproti tomu střela typu 9M114 Kokon je opatřena jednoduchou kumulativní bojovou hlavicí. Díky tomu je zmíněnou zbraň možné použít i proti obrněné technice s tzv. reaktivním pancéřováním. Střela typu 9M120 ale později vznikla též ve verzi s termobarickou (9M120F), trhavou (9M120F-1) a framentovanou (9M220O) bojovou hlavicí. Díky tomu ji lze použít proti široké škále cílů, včetně polních opevnění, živé síly protivníka, hladinových cílů o nízkém výtlaku a vrtulníků a jiných pomalých nízkoletících vzdušných cílů. K ničení vzdušných cílů je konkrétně určen model 9M220O. Vznik hned několika verzí střely typu 9M120 s různými typy bojových hlavic přitom představoval přímou reakci na zkušenosti s nasazením bitevních vrtulníků, které byly vyzbrojeny PTŘS, v sovětské invazi do Afghánistánu (1979 až 1989). V Afghánistánu totiž tehdy vyšlo najevo, že jsou PTŘS s kumulativní bojovou hlavicí málo účinné proti zodolněným stavbám a krytům a proti cílům nacházejícím se v relativní blízkosti dopadu. Raketový komplet typu Ataka-V (AT-9 Spiral) vzešel z programu dvoumístného útočného vrtulníku typu Mi-28 (Havoc A) z dílny OKB M.L. Mila. Zmíněný vrtulník přitom představoval přímou reakci ze strany SSSR na americký bitevní vrtulník typu AH-64 Apache, stejně jako jednomístný vrtulník typu Ka-50 (Hokum A) z dílny OKB N.I. Kamova, pro který byl ale vyvinit výkonnější protitankový raketový komplet typu Vichr (AT-16 Scallion). S raketovým kompletem typu Ataka-V (AT-9 Spiral) se již od počátku počítalo nejen pro vrtulník typu Mi-28 (Havoc A), ale též pro starší útočné-výsadkové vrtulníky typu Mi-24V/P (Hind E/F), které využívaly raketový komplet typu Šturm (AT-6 Sipral). Střela typu 9M120 proto obdržela identický naváděcí systém jako střela typu 9M114 Kokon kompletu Šturm (AT-6 Sipral). Z toho samého důvodu konstruktéři střely typu 9M120 první část bojové hlavice umístili na konec výsuvného (směrem dopředu) teleskopického nástavce. K jeho vysunutí (směrem dopředu) přitom dochází krátce poté, co tato zbraň opustí přepravě-startovací kontejner. Díky tomu totiž střela typu 9M120 má před vypuštěním identické rozměry jako střela typu 9M114 Kokon kompletu Šturm (AT-6 Sipral), což ji umožňuje odpalovat z identického laminátového válcovitého přepravě-startovacího kontejneru. Do výzbroje VVS byl raketový komplet typu Ataka-V (AT-9 Spiral) formálně zařazen v roce 1985. Oficiálně se však tento zbraňový systém součástí výzbroje Ruských vzdušných sil stal až dne 31. května 1996. Plná produkce raketového kompletu typu Ataka-V (AT-9 Spiral) se rozeběhla rok předtím. V roce 2010 byla zahájena sériová výroba vylepšené verze tohoto kompletu, která vešla ve známost jako Ataka-VM či Šturm-UV. Součástí raketového kompletu typu Ataka-VM (AT-9 Spiral) se přitom staly střely řady 9M120-1 s duálním systémem navádění. Kromě poloautomatického povelového systému dálkového navedení (SACLOS) jsou zmíněné střely opatřeny též poloautomatickým systémem dálkového navedení po laserovém paprsku (LOSBR). Na zádi těla střel řady 9M120-1 se přitom nachází instalace přijímačů obou dvou naváděcích systémů. Oficiálně byl raketový komplet typu Ataka-VM (AT-9 Spiral) do výzbroje VVS zařazen dne 30. června 2014. Zmíněný komplet se přitom stal součástí zbraňového systému nejen vrtulníků řady Mi-28 (Havoc), ale i vrtulníků řady Ka-52 (Hokum) a některých verzí vrtulníku typu Mi-8 (Hip) a Mi-24 (Hind).

Nosič:  Ka-52 (Hokum B), Ka-52M (Hokum), Mi-8AMTŠ-VN/Mi-171Š-VN (Hip), Mi-8MN (Hip), Mi-24PM (Hind), Mi-28A (Havoc A), Mi-28N (Havoc B), Mi-28UB (Havoc), Mi-28NM (Havoc) a Mi-35M (Hind J)

Uživatelé:  Alžír, Brazílie, Egypt, Indie, Indonésie, Írán, Rusko, Srbsko a Venezuela

 

Řízená střela 9M120:

 

Naváděcí systém:  9M120: poloautomatický povelový systém dálkového navedení (SACLOS); Sledování cíle zajišťuje elektro-optický systém, který předává informace o poloze cíle letící střele na dálku za pomoci rádiových povelů. Operátor pouze udržuje cíl v zorném poli zaměřovací optiky. 9M120-1: duální systém navedení sestávající se z poloautomatického povelového systému dálkového navedení (SACLOS) a poloautomatického systému dálkového navedení po laserovém paprsku (LOSBR). V druhém uvedeném případě se střela typu 9M120-1 v průběhu letu ke svému cíli drží v ose laserového paprsku, který je zaměřen na cíl.

Pohon:  dva raketové motory na TPL (jeden startovací a jeden letový)

Bojová hlavice:  9M120/9M120-1: tandemová kumulativní s průrazností homogenního pancíře 800 až 950 mm; 9M120F: termobarická; 9M120-1F: trhavá; 9M120F-1/9M120-1F1 trhavá se střepinovým účinkem; 9M220O: fragmentovaná tyčového typu

 

 

 

TTD:     
Délka: 1,832* m 
Průměr těla:   130 mm
Rozpětí stabilizátorů: 0,360 m
Startovací hmotnost: 42,5 kg
Letová rychlost: 1 980 - 2 016 km/h
Dosah:   0,4 - 6 km

 

 

* 2,1 m s vysunutým teleskopickým nástavcem bojové hlavice

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 11.4.2022