Cybin C-30

 

 

Typ:  lehký bezmotorový transportní/výsadkový kluzák

Určení:  doprava plně vyzbrojených vojáků a lehké bojové techniky pěchoty do týlu území protivníka

Historie:  Protože bezmotorový pětadvacetimístný výsadkový kluzák typu C-25 (Mist) z dílny P.V. Cybina vznikl jako spotřební zbraň pro bojiště druhé světové války, jeho drak byl zhotoven převážně z nestrategických surovin, zejména pak ze dřeva. Z tohoto důvodu byla životnost kluzáku typu C-25 (Mist) velmi omezená. To ale ve válečných podmínkách nehrálo prakticky žádnou roli, už jen kuli tomu, že se s opětovným použitím tohoto stroje vůbec nepočítalo. V mírových podmínkách tomu však bylo zcela naopak. Provoz letounů s životností pouhých několik let se totiž jevilo z ekonomického hlediska jako velmi nevýhodné. Z tohoto důvodu P.V. Cybin již v září roku 1947 postavil nástupce tohoto bezmotorového stroje s drakem celokovové konstrukce. Tento první celokovový výsadkový kluzák sovětské konstrukce přitom vešel ve známost pod označením C-30 a uvnitř svého nákladového prostoru pojal celkem 30 výsadkářů nebo náklad do celkové hmotnosti 3 000 kg. Naproti tomu přepravní kapacita modelu C-25 (Mist) činila 25 výsadkářů nebo 2 500 kg nákladu. Z hlediska celkového uspořádání se tento stroj od svého předchůdce v podobě typu C-25 (Mist) v mnohém lišil. Nejméně změn doznalo křídlo. Křídlo kluzáku typu C-30 se od křídla kluzáku typu C-25 (Mist) lišilo pouze větší celkovou plochou (75 m2 na místo 70-ti) a instalací křidélek s menší plochou na odtokové hraně. Další změnou proti modelu C-25 (Mist) se stala instalace svislé ocasní plochy s větší výškou a lichoběžníkovým tvarem. Zdaleka nevětší proměny doznal trup. Trup kluzáku typu C-30 se totiž díky umístění pilotní kabiny uvnitř špice svým tvarem nápadně podobal trupu druhoválečného kluzáku typu KC-20. Pilotní kabina modelu C-25 (Mist) se naproti tomu nacházela přímo nad nákladovým prostorem, resp. uvnitř mohutné hřbetní nástavby. Toto řešení totiž umožnilo pojmout „špici“ trupu kluzáku C-25 (Mist) jako vyklápěcí (směrem doprava) vrata, která zpřístupňovala nákladový prostor v celém jeho průřezu. Cenou zato se ale stal znatelný vzrůst čelního aerodynamického odporu. Kluzák typu C-30 měl mít proto před svým předchůdcem v podobě typu C-25 (Mist) navrch nejen v nosnosti, ale i v letových výkonech. Zatímco ve vleku za letounem typu Il-12 (Coach) ve výšce 4 000 m měl být tento stroj schopen letu rychlostí až 310 km/h, jeho přistávací rychlost měla dle předběžných výpočtů činit 82 km/h. Délka rozjezdu, resp. dojezdu, při vzletu, resp. přistání, neměla pak přesahovat 570 m, resp. 173 m. Zatímco výstup na výšku 4 000 m neměl letounu typu Il-12 (Coach) s kluzákem typu C-30 v závěsu trvat déle než 23 min, dostup této sestavy byl spočten na 6 150 m. Náklad o hmotnosti 3 000 kg měl být přitom tento stroj schopen dopravit na vzdálenost až 1 650 km. Výklopnou (směrem nahoru) špici modelu C-30 doplňovala ještě jedna jednodílná vrata, která se nacházela na levoboku zádě trupu. Kromě toho tento stroj počítal též s defenzivní výzbrojí. Ta se přitom měla sestávat ze dvou pohyblivých 20 mm kanónů instalovaných po jednom ve střelecké věži typu VU-9 nacházející se na hřbetu trupu, přímo za křídlem, a ve střelišti včleněném do břicha zádě trupu. Z tohoto důvodu měly posádku kluzáku tvořit hned čtyři osoby, dva piloti a dva střelci. Vzletové zařízení kluzáku C-30 tvořil tříbodový kolový podvozek příďového typu. Zatímco 470 x 210 mm příďové kolo se nacházelo pod přídí trupu, přímo za výklopnou špicí, 800 x 260 mm kola hlavního podvozku byla uchycena k „okrajům“ břicha střední části trupu. Přistávat měl tento stroj na výše popsaném kolovém podvozku nebo na pevném lyžovém podvozku. Součástí palubního vybavení kluzáku typu C-30 se přitom měl kromě radiostanice typu RSI-6 stát též elektrogenerátor poháněný nevelkou vrtulkou. Díky dostupnosti většího a těžšího výsadkového kluzáku typu Jak-14 (Mare) z dílny A.S. Jakovleva, který uvnitř svého nákladového prostoru pojal až 35 osob nebo náklad do celkové hmotnosti až 3 500 kg, se ale celý program C-30 nakonec nepodařilo nikdy dotáhnout do stádia letových zkoušek. Další Cybinův výsadkový kluzák v podobě typu C-60, který měl být schopen přepravy až 60-ti osob nebo 6 000-ti kg nákladu (včetně lehkého tanku), z toho samého důvodu nestihl opustit ani rýsovací prkno. Výše uvedený nerealizovaný model C-60 přitom neměl být ničím jiným, než zvětšeninou lehčího typu C-30.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    dva piloti a dva střelci

Kapacita:    30 výsadkářů nebo náklad do celkové hmotnosti 3 000 kg (jedno polní dělo typu ZIS-3 s jedním automobilem typu GAZ-67, jedno polní dělo typu S-30 se dvěma automobily typu GAZ-67, jeden automobil typu GAZ-51 nebo jeden automobil typu GAZ-63)

Výzbroj:      jeden pohyblivý 20 mm kanón neznámého typu se zásobou 200 nábojů, instalovaný v otočné obranné střelecké věži typu VU-9 nacházející se na hřbetu trupu v oblasti za křídlem, a jeden kanón toho samého typu se zásobou 150 nábojů, umístněný v obranném střelišti včleněném do břicha zádě trupu

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: ?
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: 2 400 kg
Max. vzletová hmotnost: 5 600 kg
Max. rychlost: ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 5.6.2013