Moskalev SAM-23

Typ:  bezmotorový transportní-výsadkový kluzák

Určení:  přeprava plně vyzbrojených výsadkářů a bojové techniky do týlu území protivníka a zásobování pozemních jednotek působících v týlu území protivníka

Historie:  V roce 1944 se S.A. Moskalev pustil do prací na projektu těžkého výsadkového kluzáku s přepravní kapacitou 20 výsadkářů, a to i přesto, že VVS tehdy nedisponovalo žádným letounem, který by byl vhodný pro vlekání tak těžkého kluzáku. Zmíněný stroj obdržel označení SAM-23, které předtím nesl nerealizovaný projekt dosti nekonvenčně pojatého útočného letounu, a svým vzezřením si nic nezadal s výsadkovým kluzákem typu Go242 německé značky Gotha. Kluzák typu SAM-23 byl tedy koncipován jako hornoplošník s krátkým zavalitým trupem a zdvojenými ocasními plochami na koncích dvou protáhlých ocasních nosníků. Objemnou nákladovou kabinu tohoto stroje zpřístupňoval v celém průřezu výklopný koncový trupový aerodynamický kryt. Díky tomu bylo za pomoci kluzáku typu SAM-23 možné přepravovat i těžkou techniku, včetně terénního automobilu typu GAZ-67, 76 mm divizního kanónu typu ZIS-3 a protitankového kanónu ráže 45 mm. Naproti tomu všechny výsadkové kluzáky, které se tehdy nacházely ve výzbroje VDV (vzdušné výsadkové vojsko), v podobě typu A-7 z dílny O.K. Antonova, G-11 z dílny V.K. Gribovského a KC-20 z dílny P.V. Cybina a D.N. Kolesnikova přepravu nákladu této kategorie neumožňovaly, neboť jejich nákladové prostory zpřístupňovaly pouze úzké postranní vstupní dveře pro výsadkáře. Prototyp kluzáku typu SAM-23 byl dokončen v závěru roku 1944. Zkouškami tento stroj prošel na počátku roku 1945. Sériové výroby se ale kluzák typu SAM-23 nakonec nedočkal. Přednost před tímto typem totiž nakonec dostal kluzák typu C-25 (Mist) z dílny P.V. Cybina. Přestože měl kluzák typu SAM-23 menší přepravní kapacitu než kluzák typu C-25 (Mist), před tímto strojem měl jednu nemalou devízu. Konkrétně se jednalo o záďová nákladová vrata. Ta byla totiž méně náchylná na poškození při bojovém nasazení, než výklopný příďový aerodynamický kryt, který zpřístupňoval nákladový prostor kluzáku typu C-25 (Mist). K tomu, že se kluzák typu SAM-23 nedočkal výroby, ale nemálo přispěl též konec Velké vlastenecké války. Ukončení bojů tohoto druhého celosvětového válečného konfliktu totiž sebou přineslo pokles zájmu o tuto techniku ze strany VDV.

Popis:  Bezmotorový výsadkový kluzák typu SAM-23 byl koncipován jako hornoplošník se zdvojenými ocasními plochami. Zmíněný stroj byl zhotoven převážně ze dřeva. V konstrukci kluzáku typu SAM-23 ale nešly též uplatnění ocelové trubky. Potah draku tohoto byl zhotoven z překližky a plátna. Poměrně krátký a robustní trup kluzáku typu SAM-23 měl průřez ve tvaru obdélníku se zaoblenými rohy. Přímo ve špici trupu tohoto stroje se nacházelo pracoviště pilota. Překryt pilotního prostoru kluzáku typu SAM-23 tvořil horní polovinu zavalité špice trupu. Jeho zasklení bylo přitom rozděleno na několik rozměrných plochých okének. Zbytek trupu tohoto stroje vyplňoval nákladový prostor. Podél bočních stěn nákladového prostoru kluzáku typu SAM-23 byly instalovány sedačky pro 20 výsadkářů. Zadní část trupu tohoto stroje měla podobu výklopného (směrem nahoru) aerodynamického krytu, který zastával funkci nákladových vrat. Ta přitom zpřístupňovala útroby nákladové kabiny v celém průřezu. Záďová nákladová vrata doplňovaly postranní vstupní dveře, které se nacházely na levoboku, přímo před křídlem. Zasklení nákladové kabiny kluzáku typu SAM-23 se omezovalo na pět malých obdélníkových okének. Zatímco tři z nich se nacházely na pravoboku, zbylé dvě byly umístěny na levoboku. Přední levé okénko nákladové kabiny bylo přitom součástí postranních vstupních dveří. Hornoplošně uspořádané křídlo kluzáku typu SAM-23 mělo rozpětí 16,50 m a plochu 38,00 m2 a sestávalo se ze tří částí, a to jedné střední s obdélníkovým půdorysem a nulovým vzepětím a dvou vnějších s půdorysem ve tvaru lichoběžníku, kladným vzepětím, náběžnou hranou s kladným a odtokovou hranou se záporným úhlem šípu a zaoblenými koncovými oblouky. Mechanizace křídla tohoto stroje se sestávala ze vztlakových klapek, interceptorů a křidélek. Ocasní plochy kluzáku typu SAM-23 se sestávaly z jedné zdvojené lichoběžníkové svislé plochy (SOP) a jedné vodorovné plochy (VOP) s obdélníkovým půdorysem a byly instalovány na koncích dvou dlouhých nosníků, které vybíhaly z odtokové hrany střední části křídla. VOP přitom navzájem propojovala obě dvě SOP. Zatímco na odtokové hraně obou SOP se nacházelo směrové kormidlo, odtokovou hranu VOP okupovalo jedno výškové kormidlo. Výškovka i obě dvě směrovky byly přitom opatřeny vyvažovací ploškou. Ke vzletu ve vleku kluzák typu SAM-23 využíval dva odhazovatelné kolové vozíky, které se připevňovaly k okrajům břicha trupu, na úrovni křídla. Přistávací zařízení tohoto stroje mělo podobu dvou odpružených lyží, které byly uchyceny též k okrajům břicha trupu, na úrovni křídla. Hlavní lyžový podvozek doplňovala dvojice ostruh. Ty byly uchyceny k spodní hraně zdvojené SOP a chránily ocasní plochy před poškozením při případném střetu se zemí.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

 

Posádka:    jeden pilot 

Kapacita:    20 plně vyzbrojených výsadkářů nebo náklad, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny

Výzbroj:     žádná


 

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 16,50 m
Délka:   12,50 m
Výška: 3,68 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 250 km/h

 

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 12.2.2021