Berjev (Iljušin) A-100LL

Typ:  speciální modifikace vzdušného střediska včasné výstrahy a řízení typu A-50M (Mainstay B) zastávající poslání vzdušné zkušebny

Určení:  ověření činnosti jednotlivých komponent radio-technického komplexu DRLO speciálu typu A-100 Premier za reálných podmínek a jejich vzájemné elektromagnetické kompatibility

Odlišnosti od letounu A-50M (Mainstay B):

- instalace testovaného radio-technického komplexu. Do draku tohoto modelu jsou instalovány prvky zmíněného komplexu, které slouží jak k získávání informací, tak i prvky, za jejichž pomoci jsou tyto informace dále zpracovávány a prezentovány na automatizovaných pracovištích operátorů.

- absence otočného čočkovitého krytu antény typu RA-10 radiolokačního systému typu Šmelj (Squash Dome). Oba nosné pylony zmíněného krytu, které jsou instalovány na hřbetu trupu, v oblasti za křídlem, přitom zůstaly zachovány.

- větší počet hranatých okének na pravoboku kabiny navigátora (2 vs 1)

- instalace dielektrického krytu s tvarem disku nad pilotní kabinou. Zmíněný kryt je k hřbetu trupu, v oblasti nad pilotní kabinou, uchycen za pomoci nízkého pylonu. K horní ploše zmíněného krytu je připevněna nevelká břitová anténa.

- instalace řady nevelkých břitových antén po obou stranách hřbetního krytu antény SATCOM, která se nachází před náběžnou hranou křídla

- instalace řady břitových antén na břichu obou gondol hlavního podvozku

- instalace jedné rozměrné břitové antény na břichu ocasní části trupu 

- instalace zdvojené lichoběžníkové kýlové stabilizační plochy po stranách ocasní části trupu. V této souvislosti byly z boků zadní části podvozkových gondol sejmuty rozměrné vodorovné stabilizační plochy s lichoběžníkovým tvarem.

- instalace pylonů se štíhlými vřetenovitými kontejnery pod konci křídla

- instalace nevelkého dielektrického krytu s tvarem disku na odtokové hraně SOP, přímo pod směrovým kormidlem

- instalace řady nevelkých břitových antén na hřbetu vřetenovitého krytu úchytu vodorovné ocasní plochy k svislé ocasní ploše

- instalace jednoho páru nevelkých břitových antén nad konci vodorovné ocasní plochy

Historie:  Jediný exemplář vzdušné zkušebny typu A-100LL vzešel z programu vzdušného střediska včasné výstrahy a řízení (DRLO) typu A-100 Premier, které je modifikací středně těžkého čtyřmotorového proudového transportního letounu typu Il-76MD-90A. DRLO speciál typu A-100 Premier vznikl jako nástupce DRLO speciálu typu A-50 (Mainstay), který zase vychází z letounu typu Il-76MD (Candid). Posláním jediného exempláře speciálu typu A-100LL se stalo ověření činnosti jednotlivých komponent radio-technického komplexu DRLO speciálu typu A-100 za reálných podmínek a prověření jejich vzájemné elektromagnetické kompatibility, tedy zda se svou činností navzájem negativně neovlivňují. Zmíněný speciál je společným dílem koncernu Vega, který je zodpovědný za vývoj radio-technického komplexu DRLO speciálu typu A-100, a TANTK G.M. Berjeva, který má zase na starosti přestavby draků letounů typu Il-76MD-90A na DRLO speciály typu A-100. Jediný exemplář speciálu typu A-100LL (rudá 52 / RF-93953) vznikl konverzí letounu A-50M (v.č. 1013491739 / rudá 52) ze stavu Ruského VVS. Konverze zmíněného letounu na speciál typu A-100LL přitom spočívala zejména v instalaci testovaného radio-technického komplexu (s příslušnými anténními instalacemi) a demontáži čočkovitého krytu antény radiolokačního systému typu Šmelj (Squash Dome). Do oblak se jediný exemplář speciálu typu A-100LL napoprvé vydal dne 26. října 2016. Tehdy ale ještě neměl instalován testovaný radio-technický komplex. První let s instalací testovaného radio-technického komplexu tento stroj vykonal dne 24. dubna 2017.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí operačního A-50M)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       čtyři dvouproudové motory typu Solovjov D-30KP-2 s max. tahem po 12 500 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovký radiolokátor typu RLS-N Groza, instalovaný uvnitř špice přední části trupu, přímo před kabinu navigátora, a navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu RLS-P Kupol, instalovaný uvnitř polokapkovitého krytu nacházejícího se na břichu přídě trupu, přímo pod kabinou navigátora

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 50,50 m 
Délka:   46,59 m
Výška: 14,76 m 
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 17.11.2019