ZPKB SM-stend

Typ:  technologický demonstrátor aerodynamicky odlehčeného námořního člunu typu Ciklon

Určení:  prověření účinnosti vysokorychlostních lodních šroubů vyvíjených v rámci programu aerodynamicky odlehčeného námořního člunu typu Ciklon za reálných podmínek

Historie:  Jediný exemplář experimentálního plavidla typu SM-stend z dílny konstrukční kanceláře ZPKB (Zelenodolsk PKB), původně známé jako CKB-340, vznikl v roce 1969 v rámci programu padesátitunového experimentálního aerodynamicky odlehčeného námořního člunu typu Ciklon. Jeho jediným posláním se stalo prověřování efektivity technologických vzorků různě pojatých vysokorychlostních lodních šroubů, které byly zamýšleny pro zmíněné plavidlo, za reálných podmínek. Po koncepční stránce byla testovací platforma typu SM-stend, stejně jako jediný exemplář demonstrátoru SM-7, přesnou aerodynamickou zmenšeninou Ciklonu. Šlo tedy o prostředek s člunovitým trupem, tzv. „podvodními křídly“ a mohutným křídlem s obdélníkovým půdorysem a svislými ploškami na koncích, které bylo nepodobné křídlu Alexejevova obřího ekranoplánu typu KM [Kasp A]. Výše uvedené koncové svislé plošky přitom spolu se vztlakovými klapkami ve sklopené poloze vytvářely pod křídlem jakousi kapsu zadržující vzduch. Pohon zkušebny SM-stend obstarávaly, stejně jako v případě již zmíněného modelu SM-7, proudové motory. Jejich poměrně krátké válcovité gondoly se přitom nacházely na koncích krátkých pylonů vybíhajících z horní plochy křídla, v oblasti poblíž kořenů. Zcela identická byla též kabina posádky obou zmíněných experimentálních strojů, SM-stend a SM-7. Ta se nacházela v ose přední partie trupu a byla opatřena vystouplým průzračným polokapkovitým „stíhačkovým“ překrytem. Jakékoliv bližší informace o průběhu zkoušek experimentálního člunu typu SM-stend nejsou zatím bohužel k dispozici.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        dva proudové motory neznámého typu

                 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: ?
Délka: ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Max. dojezd: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.7.2013